Trung vai trung phong luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng giới thiệu phần CÁCH GỌI TÊN THÔNG THƯỜNG, TÊN GỐC CHỨC VÀ TÊN nắm THẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm mục tiêu hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Cách gọi tên axit hữu cơ


*

I. Tên thường gọi thông thường

- không theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa với bắt mối cung cấp từ vật liệu hoặc tên nhà chưng học tra cứu ra, hoặc một địa điểm nào kia trong tính chất của hợp chất đó.

Ví dụ:Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

II. Tên thường gọi theotheo hệ thống

* phương pháp nhớ thương hiệu của cacbon mạch chính

met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C

mẹ em cần bón phân chất hóa học ở ngoại trừ đồng

1. Tên gốc chức

Tên nơi bắt đầu hidrocacbon + tên team chức

a. Tên thường gọi của một số trong những nhóm chức

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -COO-/ -NH2...

ancol andehit xeton axit cacboxylic este amin

Ví dụ:

CH3- OH : ancol metylic

CH3- đến : Andehit axetic

b. Tên một số gốc điển hình

CH3– : metyl

C2H5– : etyl

CH3-CH2-CH2– : propyl

(CH3)2CH- : isopropyl

C6H5– : phenyl

C6H5CH2– : benzyl

CH2=CH- : vinyl

CH2=CH-CH2– : anlyl


2. Tên cầm cố thế

a. Cấu tạo phân tử hchc:có3 phần: đầu, thân và đuôi:

- các nhánh, nhóm cố và nhóm chức phụ tạo cho phần đầu

- Mạch chủ yếu hay vòng chính tạo nên phần thân

- Tên team chức chính làm cho phần đuôi

Ví dụ: CH3-CH2-CH(CH3)- CH2-OH

2– metyl butan1 – ol

Đầu Thân Đuôi

- Đầu: mạch nhánh metyl làm việc C số 2, hiểu là 2 – metyl

- Thân: mạch bao gồm có 4C (đánh số từ là 1 đến 4) không tồn tại liên kết bội, hiểu là butan

- Đuôi: đội chức ancol sinh sống C số 1, đọc là 1 – ol

b. Giải pháp chọn mạch chủ yếu và tấn công số:

– có nhóm chức – lâu năm nhất – chứa nhiều nhánh.

Xem thêm: Cách Bấm Mode 7 0 - Kỹ Thuật Dùng Tính Năng Mode 7 Casio

– Đánh số ­ưu tiên: chức – nhánh làm thế nào để cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất

c. Cách xác định nhánh tên gốc – chức tốt tên thay thế đúng:

– đội chức :

tên gọi của một trong những nhóm chức như sau:

-OH/ -CHO/ -CO-/ -COOH/ -NH2...

ol al on axit ...oic amin

d. Cách gọi tên vắt thế

Tên phần thế

(kèm số chỉ vị trí)

Tên mạch chính

Tên phần chức

(kèm số chỉ vị trí)

Ví dụ:

Tên nơi bắt đầu – chức Tên gắng thế

CH3Cl : metyl clorua clometan

CH2=CH-CH2-Cl anlyl clorua 2-clopropen

CH3CHClCH3 isopropyl clorua 2-clopropan

Trung trọng điểm luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC