Số chi phí lãi chỉ tính trên số tiền nơi bắt đầu mà quanh đó trên số tiền lãi bởi số tiền gốc sinh ra.

Bạn đang xem: Cách làm bài toán lãi suất

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số chi phí lãi không chỉ có tính trên số tiền gốc ngoại giả tính trên số tiền lãi bởi tiền nơi bắt đầu đó sinh ra biến hóa theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, giữ hộ một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền giữ hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền giữ hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, nhờ cất hộ định kỳ.

œTrường đúng theo gửi chi phí định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối từng tháng nhờ cất hộ vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền nhận được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau tháng n ta được số chi phí $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ đề xuất $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối mỗi tháng gửi vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số tiền gởi mỗi mon m là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền bắt buộc gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng vấn đề 1 ta gồm số tiền chiếm được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, cơ mà đề cho số chi phí đó đó là A đề xuất $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối từng tháng gởi vào bank m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng việc 1 ta bao gồm số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, cơ mà đề đến số tiền đó chính là A buộc phải $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy trong trường hòa hợp một này ta đề nghị nắm vứng công thức câu hỏi 1 từ đó có thể dễ dàng biến hóa ra các công thức ở việc 2, việc 3.

œTrường đúng theo gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu từng tháng gởi vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta xây dừng bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi mon m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền đề xuất gửi mỗi tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng vấn đề 4. Ta có số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, cơ mà đề mang lại số tiền sẽ là A cần $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu từng tháng gửi vào bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng việc 4. Ta có: số tiền thu được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà đề cho số tiền đó là A cần $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy vào trường vừa lòng này ta cần nắm vững công thức việc 4 từ đó rất có thể dễ dàng thay đổi ra những công thức ở vấn đề 5, việc 6.

œTrường vừa lòng vay nợ cùng trả tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay bank A triệu đồng. Cứ đầu từng tháng (năm) trả bank m triệu, lãi suất vay kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta chế tạo bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau tháng n ta còn nợ số tiền:

*

Trường hợp vay nợ và trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả bank m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta thiết kế bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Sau phía trên cùng mày mò cách vận dụng các triết lý vào những bài toán tính chi phí lãi, tiền nợ cần trả như thế nào ?

B. Bài tập mẫu

Bài 1:

Một người muốn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ở bank và hy vọng sau 4 năm giành được 850 triệu đ để sở hữu nhà. Biết rằng lãi suất bank mỗi tháng trong thời điểm hiện tại là 0,45%. Hỏi người đó từng tháng phải gửi vào bank tối thiểu bao nhiêu tiền để đủ số tiền cài nhà? (Giả sử số tiền mỗi tháng là đồng nhất và lãi suất trong 4 năm là không vậy đổi)

A. $15,833$ triệu vnd B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử fan này nhờ cất hộ tiền ở thời gian t như thế nào đó, tính từ lúc thời đặc điểm đó sau 4 năm (48 tháng) ông ý muốn có số chi phí 850 triệu. Như vậy rõ ràng ta rất có thể coi đây là bài toán gởi tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng vấn đề 5 ta tất cả số tiền đề nghị gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một chị em Việt Nam nhân vật được hưởng số tiền là 4 triệu đ trên một mon (chuyển vào tài khoản của bà mẹ ở bank vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm năm nhâm thìn mẹ ko đi rút tiền nhưng mà để lại bank và được tính lãi suất 1% trên một tháng. Đến vào đầu tháng 12 năm năm nhâm thìn mẹ rút toàn bộ số tiền (gồm số tiền tài tháng 12 và số tiền đã gửi mon 1). Hỏi lúc đó mẹ lĩnh về từng nào tiền ? (kết quả làm tròn theo đơn vị nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 ngàn đồng. B. 50 triệu 740 nghìn đồng.

C. 53 triệu 760 ngàn đồng. D. 48 triệu 480 nghìn đồng.

Giải:

Ta bao gồm tổng số chi phí A thu được, nếu ban đầu gửi vào a đồng, từ đầu tháng sau gửi thêm a đồng (không đổi) vào đầu hàng tháng với lãi suất r% trong n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay ngắn hạn ngân sản phẩm 100 triệu đồng, với lãi suất 12% bên trên năm. Ông ao ước hoàn nợ cho ngân hàng theo bí quyết sau: sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tục cách nhau đúng một mon số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là tương đồng và trả không còn tiền nợ sau đúng ba tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số chi phí m cơ mà ông A bắt buộc trả cho ngân hàng là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất bank không chuyển đổi trong thời hạn ông A hoàn nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm tương xứng 1%/tháng cần $r=0,01$ (do vay mượn ngắn hạn)

Số tiền cội sau 1 tháng là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền nơi bắt đầu sau 2 mon là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền nơi bắt đầu sau 3 tháng là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần đầu tư ban đầu, lượng vốn đã được đầu tư trong 5 năm bắt buộc ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn gởi 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi vay hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau từng nào năm ông Tuấn thu được tổng số tiền 20 triệu vnd (biết rằng lãi suất không nuốm đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi p là số tiền gởi ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền chiếm được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng cùng với số chi phí đề bài bác cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số từ nhiên nên lựa chọn n = 9.

Chọn A.

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm với lãi vay 8,4%/năm và lãi mỗi năm được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm ông Tuấn thu được gấp đôi số chi phí ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền tía đầu mà tín đồ đó giữ hộ vào bank và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm mà lại số tiền cảm nhận tăng vội đôi.

Theo công thức lãi lép, ta tất cả phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được tính theo năm yêu cầu đến thời điểm cuối năm người đó mới nhận được tiền. Vì đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài tập áp dụng

Bài 1: Một bạn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi vay 8,4%/ năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm tín đồ đó chiếm được gấp tía số chi phí ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một bạn gửi vào bank 100 triệu đ với lãi suất lúc đầu 4%/năm với lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau 1 năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng thể tiền bạn đó cảm nhận gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam mong ước rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để sở hữ nhà. Hỏi anh Nam yêu cầu gửi vào bank một khoản tiền ngày tiết kiệm tương đồng hàng năm gần nhất với giá trị như thế nào sau đây, biết rằng lãi vay của ngân hàng là 8%/năm cùng lãi thường niên được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một fan gửi 15 triệu đ vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi suất vay 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu fan gửi có tối thiểu 20 triệu vnd (bao có cả vốn lẫn lãi) từ khoản vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không nuốm đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm trong 8 tháng thì mang về được 61 329 000đ. Lãi vay hàng tháng là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy dỗ văn gởi 200 triệu vnd loại kì hạn 6 mon vào ngân hàng với lãi suất vay 6,9% 1 năm thì sau 6 năm 9 tháng hỏi giáo viên dạy văn dìm được từng nào tiền cả vốn và lãi hiểu được cô giáo không rút lãi ở toàn bộ các kì hạn trước với nếu rút trước ngân hàng sẽ trả lãi vay theo lọa lãi suất không kì hạn 0,002% một ngày (1 tháng tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người hy vọng sau 4 tháng có một tỷ đồng để xây nhà. Hỏi bạn đó bắt buộc gửi mỗi tháng là bao nhiêu tiền (như nhau). Biết lãi suất vay 1 mon là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một fan gửi vào bank 100 triệu vnd với kì hạn 3 tháng, lãi suất vay 5% một quý theo bề ngoài lãi kép (sau 3 tháng và tính lãi và cùng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, tín đồ đó nhờ cất hộ thêm 50 triệu đ với kì hạn và lãi suất như trước đó. Cho biết thêm số tiền cả gốc và lãi được tính theo công thức $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong các số ấy A là số chi phí gửi, r là lãi vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng số tiền bạn đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một tín đồ gửi tiền vào ngân hàng một số tiền là 100.000.000 đồng, chúng ta định gởi theo kì hạn $n$ năm với lãi suất vay là 12% một năm; sau từng năm không nhận lãi nhưng để lãi nhập vốn mang đến năm kế tiếp. Search $n$ nhỏ nhất lãi nhận ra hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay thời gian ngắn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi vay 0,85%/tháng. Hòa hợp đồng với ngân hàng ông A đã hoàn nợ vào n tháng: Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; nhị lần hoàn nợ thường xuyên cách nhau đúng một tháng, số tiền trả nợ ở mỗi lần là như nhau và bằng 11,589 triệu đồng. Tra cứu n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ lệ tăng dân dân số hàng năm ở nước ta được duy trì ở nấc 1,05%. Theo số liệu được thống kê của Tổng cục Thống kê, dân số của nước ta năm năm trước là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như vậy thì vào khoảng thời gian 2030 thì số lượng dân sinh của nước ta là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một fan gửi bank 80 triệu đồng theo hình thức lãi đối kháng với lãi vay 3%/quý. Hỏi sau tối thiểu bao lâu, số tiền đuc rút hơn vội vàng rưỡi số tiền vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một bạn gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất vay 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu tín đồ đó đã có được ít tuyệt nhất 20 triệu đồng cả vốn lẫn lãi từ số vốn liếng ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một tín đồ gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hiệ tượng lãi đối chọi với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, tổng số tiền bỏ túi là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một tín đồ vay bank 100 triệu đồng với lãi suất hàng năm là 12% năm. Sau tháng thứ nhất tiên, từng tháng người này đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 tháng người này còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người hy vọng mua mẫu Samsung Galaxy S7 Edge giá 18.500.000 đồng của cửa hàng thế giới di động cầm tay để tặng bạn gái ngày 20/10 nhưng vày chưa đầy đủ tiền nên bạn đó đã quyết định chọn mua hiệ tượng trả góp cùng trả trước 5 triệu đồng trong 12 tháng, với lãi vay là 3,4%/tháng. Hỏi mỗi tháng, người này sẽ phải trả mang đến công ty nhân loại Di hễ số tiền là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A muốn xây một căn nhà. Ngân sách xây bên hết 1 tỉ đồng, bây giờ anh A có 700 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền bắt buộc anh A ra quyết định gửi số chi phí 700 triệu đồng vào bank với lãi suất 12%/1 năm, chi phí lãi của năm trước được cộng vào tiền nơi bắt đầu của năm sau. Mặc dù giá chế tạo cũng tăng mỗi năm 1% so với năm trước. Hỏi sau bao thọ anh A sẽ tiết kiệm ngân sách đủ chi phí xây nhà? (kết quả lấy gần đúng mang lại 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A giữ hộ 150 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút toàn bộ tiền ra cùng vay thêm ngân hàng 40 triệu vnd cũng với lãi vay x%. Bank cần lấy lãi vay x từng nào để 3 năm nữa sau khoản thời gian trả ngân hàng, số tiền tài ông A còn lại nhỏ tuổi nhất (giả sử lãi suất vay không núm đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề download một sa lon, ông Bách cần lựa chọn: hoặc bắt buộc trả ngay 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi suất hiện giá chỉ là 6%, ông Bách phải chọn chiến thuật nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách thường phải trả các số tiền nợ sau:

10.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 2 năm

20.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 5 năm.

50.000.000 đồng giao dịch sau 7 năm.

Xem thêm: Môi Trường Runtime Là Gì ? Runtime Error Là Gì Runtime Là Gì

Tính thời gian thanh toán cho số tiền nợ duy nhất sửa chữa 99.518.740 đồng (khoảng nợ này còn có tiền vay ban sơ bằng tổng chi phí vay ban sơ của ba khoản nợ trên), với khoảng lãi kép 4,5%.