*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cách nhận biết phản ứng oxi hóa khử

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao bao gồm xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO và nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội phản ứng trên, NH3 vào vai trò


Cho bố phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản bội ứng lão hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho những chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng thể phân tử cùng ion trong hàng vừa có tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ đồ dùng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, thông số của phân tử các chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong bội phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ lệ thành phần mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số buổi tối giản của các chất trong phản bội ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho bội phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, gồm bao nhiêu phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch chức năng được với hóa học nào dưới đây không xẩy ra phản ứng thoái hóa khử:


Cho bội nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hồ hết số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ trang bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của các chất phản nghịch ứng lần lượt là:


Cho sơ đồ dùng phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối của bội nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của phản bội ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào tiếp sau đây về bội nghịch ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ trọng số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: " On The Go Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc On The Go Trong Tiếng Anh

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.