- Trong điện một chiều, trong những phần làm chúng ta cảm thấy hồi hộp nhất có lẽ rằng là vấn đề vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương. - Đây không phải là phần chính trong một bài tập điện một chiều cơ mà là phần trọng yếu, vày nếu vẽ lại mạch không đúng thì những đo lường và thống kê sau đó là vô nghĩa. - Vẽ lại mạch điện tương tự là có phương thức (chứ không phải theo kiểu "tùy cơ ứng biến") cần nếu nắm rõ cách có tác dụng thì dù mạch tinh vi đến mấy các bạn cũng gồm tự tin làm chính xác. - Vẽ lại mạch điện thực tế rất 1-1 giản, tuy thế để chặt chẽ thì phần định hướng được viết hơi dài, vày đó nếu như bạn nào không thích đọc nhiều lý thuyết thì hoàn toàn có thể kéo xuống xem thẳng phần III. Những ví dụ cũng sẽ hiểu được giải pháp làm.


Bạn đang xem: Cách phân tích mạch điện

I. Các cách mắc cơ bản

Có 3 giải pháp mắc cơ bạn dạng trong một mạch điện là: a) mắc tuy vậy song; b) mắc nối tiếp; c) mắc dạng mạch cầu, như hình dưới đây:
*
Cách mắc dạng mạch ước rất nâng cao, phải trong phạm vi nội dung bài viết này sẽ không tồn tại dạng mạch cầu. Bài viết này chỉ đề cập đến mạch ước là để nếu các bạn có gặp phải bí quyết mắc dạng mạch ước thì không cần thiết phải "vẽ lại mạch" nữa, do đã về dạng cơ bản rồi, bao gồm vẽ nữa cũng vô ích. Vậy bao giờ cần vẽ lại mạch tương đương?Câu trả lời là khi trong mạch điện gồm trùng dẫn (tức là bao gồm 2 điểm vào mạch bị nối tắt với nhau bởi một dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng) hoặc mạch mắc vô cùng rối không dễ nhìn ra các dạng mắc cơ bản. lưu giữ ý: khi chạm chán dạng mạch tất cả trùng dẫn thì đề nghị nghĩ cho vẽ lại mạch ngay, ko nên kết luận vội, rất dễ bị lừa nếu gấp kết luận.

II. Cách thức vẽ lại mạch điện tương đương

Để vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương, ta áp dụng công việc như sau: Bước 0: Đặt tên tất cả các nút trong mạch năng lượng điện (nút là chỗ ngã 3, vấp ngã 4 (tương từ bỏ như nút giao thông); làm cho tiện từ tiếp sau đây ta điện thoại tư vấn "nút" là "điểm"). Lấy một ví dụ ta đặt 2 điểm béo của mạch phải vẽ lại là $A$ cùng $B$, các điểm còn sót lại lần lượt là $M$, $N$, $P$, $Q$,... Bước 1: Liệt kê toàn bộ các cặp điểm trùng dẫn: là 2 điểm nối với nhau bằng 1 dây dẫn hoặc ampe kế lý tưởng, 2 đặc điểm này sẽ được coi như trùng nhau.(Bước này hết sức quan trọng!). Bước 2: Vẽ (chấm) tất cả các điểm trong mạch ra giấy theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua đề xuất ($A$ mặt trái, $B$ bên phải). Những cặp điểm trùng dẫn sống Bước 1 thì để trùng nhau. Bước 3: gắn các linh phụ kiện (điện trở, biến trở, đèn, tụ điện,...) vào các cặp điểm sao để cho giống với mạch gốc.

III. Những ví dụ

Ví dụ 1: cho mạch năng lượng điện như Hình 1.1, biết $R_1 = R_2 = R_3=R=6 ext Omega$, tính điện trở tương tự đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 0: Đặt tên những nút. Done! Bước 1: bao gồm 2 trùng dẫn: $A ≡ N$ cùng $M ≡ B$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ các điểm cùng với $N ≡ A$ với $M ≡ B$: 
*
bước 3
• thêm $R_1$ thân $A$ cùng $M$: 
*
• thêm $R_2$ giữa $M$ với $N$: 
*
• thêm $R_3$ thân $N$ cùng $B$: 
*
Vậy sau cùng mạch mắc ($R_1$ // $R_2$ // $R_3$) như Hình 1.2  $Rightarrow  R_AB = R / 3 = 2 ext Ω$.
*

Ví dụ 2
: mang đến mạch năng lượng điện như Hình 2.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 10 ext Ω$, tính điện trở tương đương đoạn mạch AB.
*

Giải
: Bước 1: có một trùng dẫn: $N ≡ B$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ các điểm với $N ≡ B$: 
*
bước 3
: • đính $R_1$ thân $A$ với $M$: 
*
• lắp $R_2$ giữa $M$ và $B$: 
*
• đính $R_3$ giữa $A$ cùng $N$: 
*
• gắn $R_4$ giữa $M$ cùng $N$: 
*
Vậy ở đầu cuối mạch mắc <$R_3$ // ($R_1$ nt ($R_2$ // $R_4$))> như Hình 2.2  $Rightarrow  R_MN = R / 2$; $R_AMN = 3R / 2$; $R_AB = 3R / 5 = 6 ext Ω$.
*

Ví dụ 3
: đến mạch năng lượng điện như Hình 3.1. Biết $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R = 6 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương đương đoạn mạch AB.
*

Giải
:Bước 1: có một trùng dẫn: $N ≡ P$. Bước 2: Dựa theo Bước 1, vẽ những điểm với $N ≡ P$: 
*
bước 3
• gắn thêm $R_1$ thân $A$ và $P$: 
*
• gắn thêm $R_2$ giữa $M$ với $B$: 
*
• đính $R_3$ giữa $M$ và $P$: 
*
• đính $R_4$ thân $M$ và $N$: 
*
• lắp $R_5$ giữa $A$ với $N$: 
*
Vậy sau cùng mạch mắc <($R_1$ // $R_5$) nt ($R_3$ // $R_4$) nt $R_2$> như Hình 3.2  $Rightarrow  R_AN = R / 2$; $R_NM = R / 2$; $R_AB = 2R = 12 ext Ω$.

IV. Bài tập

Bài 1: mang đến mạch điện như Hình 4. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = R_3 = R_4 = 6 ext Ω$, tính điện trở tương đương đoạn mạch AB khi: a) khóa K mở;b) khóa K đóng.
$ exta) // R_2 Rightarrow R_AB = 3 Omega$. $ extb) (R_2 // R_3 //R_4) Rightarrow R_AB = 2 Omega$.


Xem thêm: Con Dù Lớn Vẫn Là Con Của Mẹ Đi Hết Đời Lòng Mẹ Vẫn Theo Con Chế Lan Viên

Bài 2
: cho mạch điện như Hình 5. Biết $R_1 = 3 ext Ω$, $R_2 = 4 ext Ω$, $R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 6 ext Ω$, tính năng lượng điện trở tương đương đoạn mạch AB.