mdd = khối lượng các hóa học tan bỏ vào dung dịch + cân nặng dung dịch – cân nặng của hóa học kết tủa – cân nặng của chất khí.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng dung dịch

*

Cùng top lời giải khám phá lí thuyết và các bài tập liên quan nhé:

Cách tính trọng lượng dung dịch

Ví dụ: Cho biết phương pháp tính trọng lượng dung dịch?

Trả lời:

Các bí quyết tính trọng lượng của dung dịch:

Cách 1: Tính trọng lượng dung dịch khi biết khối lượng chất tan và trọng lượng dung môi.

mdd = mct + mdm

Trong đó: 

+ mdd là cân nặng dung dịch (g).

+ mct là cân nặng chất tung (g).

+ mdm là cân nặng dung môi (g).

Ví dụ: Hòa tan 10 g muối bột NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ xác suất dung dịch muối bột thu được.

Giải

Theo đề bài bác ta có: mct = 10 g, mdm = 40 g

Khối lượng hỗn hợp muối là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50 g

Nồng độ xác suất dung dịch muối bột thu được:

*

Cách 2: Tính trọng lượng dung dịch lúc biết khối lượng chất tan gồm trong dung dịch và nồng độ xác suất của dung dịch.

*

Trong đó:

+ mdd là trọng lượng dung dịch (g)

+ mct là trọng lượng chất tan tất cả trong dung dịch (g).

+ C% là nồng độ % của dung dịch.

Ví dụ: hòa hợp 4 gam NaCl vào nước được dung dịch NaCl 10%. Tính khối lượng dung dịch thu được sau khoản thời gian pha.

Hướng dẫn:

*

Cách 3: Tính khối lượng dung dịch khi biết khối lượng riêng và thể tích dung dịch.

mdd = Vdd.d

Trong đó:

+ mdd là trọng lượng dung dịch (g)

+ Vdd là thể tích hỗn hợp (ml)

+ d là khối lượng riêng của hỗn hợp (g/ml)

Ví dụ:

Tính khối lượng của 100 ml hỗn hợp H2SO4, biết khối lượng riêng của hỗn hợp là d = 1,83 g/ml.

Xem thêm: Sau Khi Thụ Phấn Đến Lúc Thụ Tinh Có Những Hiện Tượng Nào Xảy Ra

Hướng dẫn:

Khối lượng dung dịch là:

mdd = Vdd.d = 100.1,83 = 183 g.

Dạng 1: bài tập về tính chất nồng độ phần trăm, cân nặng chất tan, khối lượng dung dịch, trọng lượng dung môi

Học sinh cần ghi nhớ các công thức cơ phiên bản về mật độ phần trăm, khối lượng chất tan, cân nặng dung dịch, từ kia mới hoàn toàn có thể vận dụng thuần thục vào làm bài bác tập. 

*

Ngoài ra, học sinh cần nắm rõ cách tính khối lượng dung dịch sau bội nghịch ứng nhằm tìm ra kết quả đúng chuẩn nhất. Khi tính khối lượng dung dịch sau bội phản ứng, học viên cần ghi nhớ những trường đúng theo dưới đây: 

*

Để giúp học viên nắm vững vàng lý thuyết, cô Ngọc phía dẫn học sinh một số bài xích tập ví như sau. 

Dạng tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch 

*

Dạng tính khối lượng chất chảy trong dung dịch 

*

Dạng tính cân nặng dung dịch, trọng lượng dung môi

*

Dạng 2: bài bác tập tổng hòa hợp về mật độ %

Đây là trong số những dạng bài tập thứ nhất có vào chương 1 công tác lớp 9 nên học viên hãy làm thành thạo ngay lập tức từ bây giờ. 

*

Dạng 3: bài tập tính nồng độ mol, số mol hóa học tan, thể tích dung dịch

Học sinh nên ghi nhớ các công thức và xem thêm cách giải bài tập chủng loại cô Ngọc chỉ dẫn dưới đây.