Trong hệ đo lường và tính toán quốc tế 1u = 1/NA gram = 1/(1000NA)kg (Với NA là hằng số Avogadro)

1u ≈ 1.66053886 x 10-27kg

1u ≈ 1.6605 x 10-24g

Công thức tính cân nặng riêng của nguyên tử là d = m/V

1mol nguyên tử đựng N = 6,02.1023 nguyên tử

- khối lượng của các hạt cấu trúc nên nguyên tử:

+) trọng lượng của một electron: me = 9,1094.10-31 kg.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

+) cân nặng của một proton: mp = 1,6726.10-27 kg.

+) khối lượng của một nơtron: mn = 1,6748.10-27 kg.

Vậy biện pháp tính trọng lượng nguyên tử hóa 10 là phương pháp sau

m (nguyên tử) = m (p) x n (p) + m (n) x n (n)

Cùng vị trí cao nhất lời giải tham khảo thêm về các công thức khác liên quan đến nguyên tử và bài tập tính khối lượng nguyên tử nhé

*

Cần nhớ

- 1u = 1,6605. 10-27 kg

- 1Å = 10-8cm = 10-10 m

- cân nặng nguyên tử kha khá và khối lượng nguyên tử hoàn hảo nhất :

+ cân nặng tuyệt đối (m) của nguyên tử là khối lượng thực của nguyên tử (rất nhỏ)

+ trọng lượng tương đối của nguyên tử (M) là khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị chức năng Cacbon (đvC) hay còn được gọi là cân nặng mol.

Quy ước: 1đvC = 1u = 1/12 cân nặng tuyệt đối của 12C = 1,66 . 10-24 g

+ mối quan hệ giữa trọng lượng tương đối và khối lượng tuyệt đối :

m = 1,66.10-24M (gam) hoặc m = M/(6,023.1023) (gam)

- Nguyên tử có ngoại hình cầu có thể tích V = 4/3πr3 (r là bán kính nguyên tử).

- trọng lượng riêng của nguyên tử d = m/V .

- 1 mol nguyên tử cất N = 6,02.1023 nguyên tử

Nhận xét: Proton và nơtron có khối lượng xấp xỉ nhau cùng chúng lớn hơn cân nặng của electron khoảng 1836 lần, bởi vì đó rất có thể coi khối lượng của nguyên tử triệu tập chủ yếu đuối ở hạt nhân nguyên tử (khối lượng của các electron là không đáng kể, hoàn toàn có thể bỏ qua).

- Nguyên tử có trọng lượng vô cùng nhỏ tuổi bé, nếu tính bằng đơn vị gam thì số trị quá bé, không tiện sử dụng. Bởi đó, quy cầu lấy 1/12 trọng lượng của nguyên tử C làm đối chọi vị trọng lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt là đvC, kí hiệu nước ngoài là u.

Chú ý:

+) trọng lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là cân nặng tương đối giữa các nguyên tử. Bạn ta gọi cân nặng này là nguyên tử khối.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính theo đơn vị cacbon.

*

+) Nguyên tử hiđro có cân nặng nhẹ nhất.

+) Nguyên tử khối của một số trong những nguyên tố tốt gặp 

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

Nguyên tử khối

Hóa trị

1HiđroH1I
2HeliHe4 
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB1111 III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14III, II, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20 
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV,VI
17CloCl35,5I, …
18AgonAr39,9 
19KaliK39I
20CanxiCa40II
.    
.    
.    
24CromCr52II, III, …
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I, …
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thủy ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Biết nguyên tử nhôm bao gồm 13 proton, 14 nơtron. Trọng lượng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm là

A. 5,32.10-23g.

B. 6,02.10-23g.

C. 4,48.10-23g.

D. 3,99.10-23g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

mAl ≈ ∑mp + ∑mn = 13u + 14u = 27u.

Có 1u = 1,6605.10-27kg ⇒ mAl = 27. 1,6605.10-27.1000 = 4,48.10-27g.

Ví dụ 2: Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay khối lượng nhẹ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tử cacbon?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC; nguyên tử khối của cacbon là 12 đvC.

⇒Nguyên tử magie nặng hơn = 2 lần nguyên tử cacbon.

Ví dụ 3: Nguyên tử X nặng vội 4 lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

Nguyên tử khối của nitơ = 14 đvC

⇒ Nguyên tử khối của X = 4 x 14 = 56 (đvC)

Vậy X là yếu tắc sắt (Fe).

Bài tập – có đáp án 

Câu 1: Nguyên tử khối là

A. Cân nặng của nguyên tử tính bằng gam.

B. Cân nặng của phân tử tính bởi đvC.

C. Trọng lượng của nguyên tử tính bởi đvC.

D. Cân nặng của phân tử tính bởi gam.

Đáp án: Chọn C.

Câu 2: Nguyên tử khối của clo là

A. 71 đvC.

B. 35,5 gam.

C. 71 gam.

D. 35,5 đvC.

Đáp án: Chọn D.

Câu 3: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có khối lượng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g.

B. 2,6605. 10-23 g.

C. 0,16605. 10-23 g.

D. 18,56. 10-23 g.

Đáp án: Chọn C.

⇒ 1 đvC = 1/12 .19,9265. 10-23 = 0,16605. 10-23 (g).

Câu 4: Biết rằng bốn nguyên tử Mg nặng trĩu bằng bố nguyên tử của thành phần X. Vậy tên của yếu tắc X là

A. Giữ huỳnh.

B. Sắt.

C. Nitơ.

D. Can xi.

Đáp án: Chọn A

Nguyên tử khối của Mg là 24 đvC. Đặt nguyên tử khối của X là M.

Theo bài bác ra, ta có: 4.24 = 3.M ⇒ M = (4.24)/3 = 32 đvC

Vậy X là nguyên tố sulfur (S).

Câu 5: Khối lượng kha khá của một phân tử H2O là

A. 18 đvC.

B. 18 gam.

C.34 đvC.

D. 18kg.

Đáp án: Chọn A.

Khối lượng tương đối của một phân tử nước = MH2O = 2.1 + 16 = 18 (đvC).

Câu 6: Biết nguyên tử nitơ gồm bao gồm 7 proton, 7 nơtron và 7 electron. Trọng lượng của toàn nguyên tử nitơ là

A. 14 gam.

B. 21 gam.

C. 2,34. 10-23 gam.

D. 2,34. 10-27 gam.

Đáp án: Chọn C.

Xem thêm: Bài Thơ Thương Vợ Được Viết Theo Thể Thơ Nào ? Bài Thơ Thương Vợ Được Viết Theo Thể Thơ Nào

Ta có:

mC = ∑mp + ∑me + ∑mn = 7. 1,6726.10-27 + 7. 9,1094.10-31 + 7.1,6748.10-27

= 2,34.10-26kg = 2,34.10-23 gam.

Câu 7: Trường đúng theo nào đưới đây có sự tương xứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?