Phân tử khối là trọng lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon ( cho thấy sự nặng nề nhẹ kha khá giữa những phân tử). Phân tử khối bởi tổng nguyên tử khối của những nguyên tử tạo ra thành phân tử.

Bạn đang xem: Cách tính phân tử khối

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu cách tính phân tử khối sau đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố kết cấu nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của thành phần đó.

Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối vừa làm ở bước 2.

Cụ thể:- Một phân tử được tạo thành thành tự x nguyên tử A và y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A và B).- Một phân tử được tạo ra thành từ bỏ x nguyen tử A, y nguyên tử B với z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( cùng với a, b, c theo thứ tự là NTK của A, B cùng C)

Với PTK của phân tử hợp chất tạo thành trường đoản cú 3 nguyên tố, ta cũng tính giống như như cách trên.

*

 Dạng 1: tìm kiếm tên yếu tắc X, KHHH khi biết PTK

Ví dụ 1: Một phù hợp chất gồm một nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp hóa học nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hòa hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tắc cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một vừa lòng chất gồm 1 nguyên tử X links 2 nguyên tử Oxi cùng nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối phù hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên với KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là yếu tắc cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn phải nhớ rõ, né nhầm lẫn để giải quyết và xử lý bài toán hối hả nhé

Dạng 2: xác định tên nguyên tố nhờ vào nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết thành phần X gồm nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Khẳng định tên cùng KHHH của nhân tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X có nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp hóa học của kim loại M với nhóm PO4 gồm công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. đo lường để xác minh M là thành phần nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là thành phần Magie (Mg).

Xem thêm: Gần 1 Giờ Đêm, Than Ôi, Lo Thay Nguy Thay Thuộc Kiểu Câu Gì

Bài tập gồm đáp án


Bài 1:. Một phù hợp chất có phân tử tất cả 2 nguyên tử của thành phần X liên kết với 3 nguyên tử oxi với nặng rộng phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O3

Vì hợp hóa học nặng hơn O2 5 lần

Ta bao gồm phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một hòa hợp chất bao gồm phân tử gồm 2 nguyên tử của nhân tố X link với 5 nguyên tử oxi và nặng gấp 2 lần phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O5

Vì hợp hóa học nặng hơn Cl2 2 lần

Ta có phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp chất là P2O5

Bài 3: Một hòa hợp chất gồm phân tử gồm 1 nguyên tử của nhân tố X links với 4 nguyên tử hidro và nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X