1. Công thức tính số liên kết pi

Số liên kết π hợp hóa học hữu cơ mạch hở A, phương pháp được kí hiệu là CxHy hoặc CxHyOz phụ thuộc vào mối liên quan của số mol CO2; H2O thu được lúc đốt cháy A được tính theo bí quyết sau:

Trường thích hợp 1:

A là CxHy hoặc CxHyOz  mạch hở, cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A gồm số π=k+1

Lưu ý: Hợp chất CxHyOz gồm số

*
cách làm tính số liên kết pi" width="221">

2. Phương pháp giải bài tập tính số link pi


Để làm bài tập dạng này ta phải lưu ý:

Tính chất cơ bạn dạng của hiđrocabon không no là thâm nhập phản cùng để phá tan vỡ liên kết pi.Đối với hiđrocacbon mạch hở số links π được tính theo công thức: CxHy
*
bí quyết tính số links pi (ảnh 2)" width="187">Đối với mạch vòng thì 1π = 1 vòng ta coi số mol link π được tính bằng = số mol phân tử nhân số links π

Ví dụ: tất cả a mol CnH2n+2-2k thì số mol link π = a.k. Hiđrocacbon ko no khi tính năng với H2 hay halogen thì:

*
công thức tính số link pi (ảnh 3)" width="356">

Như vậy số mol liên kết π ngay số mol H2 hay Br2 phản ứng. Tự đây fan ta có thể giải các bài toán đơn giản và dễ dàng hơn. Phương pháp này thường áp dụng với vấn đề hiđrocacbon ko no cộng.

Bạn đang xem: Cách tính số pi

H2 sau đó cùng brom. Khi ấy ta gồm công thức sau:

*
bí quyết tính số liên kết pi (ảnh 4)" width="146">

3. Câu hỏi về số Mol, link pi 

Cho tất cả hổn hợp X có a mol hiđrocacbon ko no mạch hở A và b mol H2. Tiến hành phản ứng hidro hóa một thời gian được các thành phần hỗn hợp Y(đã biết MY). Dẫn hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, tính trọng lượng brom thâm nhập phản ứng.

Bước 1: Gọi x, x’ theo thứ tự là số mol π cùng số liên kết π lúc đầu trong X => x = a.x’ 

Bước 2: Theo định nguyên lý bảo toàn khối lượng, tính mY = mX = a.MA + 2b => nY = mY / MY

Bước 3: 

+ Tính độ giảm số mol: y = nX – nY = nH2.pư 

+ Số mol link π bị đứt khi phản ứng cùng với H2 = số mol H2 phản ứng = y.

+ với số mol brom chức năng với Y ngay số mol π còn sót lại = x – y.

Hay:

npi vào hidrocacbon đầu = nH2p.ư + nBr2

Thí dụ: tất cả hổn hợp khí X bao gồm 0,6 mol H2 cùng 0,15 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bởi 10. Dẫn hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng brom gia nhập phản ứng là:

A. 16. B. 0. C. 24. D. 8.

Ta có: nX = 0,6 + 0,15 = 0,75 mol

Gọi y là số mol H2 làm phản ứng.

→ nY = 0,75 – y = 0,45

→ y = 0,3 mol

→ Số mol links π bội phản ứng với H2 = 0,3 mol

Phân tử Vinylaxetilen gồm 3 link π

→ Số mol link π phản bội ứng với brom là 0,15 . 3 – 0,3 = 0,15 = nBr2

→ mBr2 = 0,15 . 160 = 24 gam 

Đáp án C

4. Bài bác tập về tính số link Pi cùng ứng dụng

Câu 1: Hỗn phù hợp X bao gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Ta chi phí hành nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một khoảng thời hạn nhất định ta thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Sau đó cho Y phản ứng hoàn toản với 100ml dd Br2 a mol/l. A là quý giá nào trong những phương án vấn đáp dưới đây?

A. 0,3M

B. 3M

C. 0,2M

D. 2M

Đáp án chủ yếu xác: B. 3M

Câu 2: Cho một các thành phần hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Thực hiện nung các thành phần hỗn hợp X một thời gian (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với bầu không khí là 1. Trong quá trình cho toàn thể Y sục rảnh rỗi vào hỗn hợp brom (dư) thì bao gồm m gam brom tham gia phản ứng thì quý giá của m là giá trị nào bên dưới đây?

A. 32,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 16,0

Đáp án bao gồm xác: D. 16,0

Câu 3: Cho một hỗn hợp khí X gồm 0,15 mol vinylaxetilen với 0,6 mol H2. Trong thừa trìnhkhi nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) 1 thời gian, thu các thành phần hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 10. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y qua hỗn hợp brom dư, phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tính trọng lượng dung dịch Brom sau bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn?

A. 12 gam.

B. 24 gam.

C. 8 gam.

D. 16 gam

Đáp án chủ yếu xác: B. 24 gam.

Câu 4 : Trong một bình khí bao gồm chứ láo hợp các khí tỉ lệ: 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và ít bột Ni. Thực hiện quá trình nung nóng bình thu được các thành phần hỗn hợp khí X có tỉ khối đối với H2 bằng 8. Sau đó, triển khai sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho xảy ra bội nghịch ứng trả toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Kiếm tìm số mol Br2 làm phản ứng toàn vẹn với tất cả hổn hợp khí Y. Lựa chọn đáp án chính xác nhất.

A. 0,20 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,25 mol.

D. 0,10 mol.

Đáp án bao gồm xác: C. 0,25 mol.

Câu 5 : Dẫn 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí E gồm các khí tỉ lệ: x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (d(E/He)=3,6 ) qua bình đựng Ni nung nóng. Sau một thời gian quy trình phản ứng diễn ra thu được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Liên tục cho tổng thể khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch Brom dư, trọng lượng Brom làm phản ứng 80 gam. Quý giá của x cùng y lần lượt là bao nhiêu trong các công dụng dưới đây?

A. 0,3mol và 0,4 mol.

B. 0,2 mol và 0,5 mol.

C. 0,3 mol và 0,2 mol.

D. 0,2 mol với 0,3 mol.

Xem thêm: Cho Tôi Xem Ảnh Của Tôi - Google Photos Trên App Store

Đáp án thiết yếu xác: B. 0,2 mol với 0,5 mol.

Câu 6: Cho một tất cả hổn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Tiến hành quá trình nung X một thời gian ( xúc tác Ni) thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối so với không gian là 1. Nếu cho cục bộ Y sục thong dong vào hỗn hợp Brom (dư) thì gồm m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là từng nào để vừa lòng các đk và dữ liệu cho trước?

A. 16,0

B. 8,0

C. 3,2

D. 32,0

Đáp án thiết yếu xác: A. 16,0

Câu 7: Tiến hành dẫn 5,04 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm C2H2 và H2 qua bột niken nung nóng ta thu được tất cả hổn hợp Y chỉ chứa 3 hiđrocacbon. Biết rằng, Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,25. Liên tiếp cho Y tính năng với dung dịch nước brom dư. Tính số mol brom bội phản ứng? lựa chọn đáp án đúng đắn nhất trong những câu sau: