A.Lí thuyết

I. Thứ tự những mức tích điện trong nguyên tử:

Quy tắc: “Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao”

– trường đoản cú trong ra phía bên ngoài có 7 mức năng lượng, tương tự với 7 lớp e

– trong các lớp: những e lần lượt chiếm những phân lớp theo phân mức năng lượng tăng dần dần là s, p, d, f…

– lắp thêm tự bố trí theo mức năng lượng: 1s 2s 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s …

Đang xem: cấu hình electron của ion

*

II.Cấu hình electron của nguyên tử

1.Cấu hình electron của nguyên tử

– Là cách để mô tả sự xắp sếp những e trong nguyên tử trong số lớp và phân lớp

– cách biểu diễn cấu hình (dạng chữ số): nla

Trong đó:

n: STT của lớp.

Bạn đang xem: Cách viết cấu hình electron của ion

l: tên phân lớp.

a: Số e có mặt tại phân lớp cùng lớp tương ứng

VD: 1s1 là cấu hình với 1 e trên phân lớp s của lớp lần thứ nhất (phân lớp 1s)

* công việc viết thông số kỹ thuật electron:

– xác định số electron của nguyên tử.

– Điền e vào các phân lớp theo trang bị tự nút năng lượng. (Chú ý cho số e về tối đa cho các phân lớp)

VD:

Ne (Z=10): 1s22s22p6


READ: What Is The Redox Reaction Between Hydrogen Sulphide & Chlorine?

Cl (Z=17):1s22s22p63s23p5

Ar (Z=18):1s22s22p63s23p6

Hoặc viết gọn: 3s23p6

Fe (Z=26):1s22s22p63s23p63d64s2

Hoặc viết gọn: 3d64s2

Cấu hình e có thể viết theo từng lớp, ví dụ Na cócấu hình 1s22s22p63s1 rất có thể được viết gọn dưới dạng 2, 8, 1.

* Nguyên tố bọn họ s, bọn họ p, chúng ta d:

– e sau cùng điền vào phân lớp nào thì thành phần là chúng ta đấy

VD:

– Ar là nguyên tố p. Vì electron cuối cùng của Ar điền vào phân lớp p.

– sắt là nguyên tố d vị electron sau cuối của sắt điền vào phân lớp d.

2.Cấu hình electron nguyên tử của trăng tròn nguyên tố đầu

– SGK.

– nhận xét: các nguyên tố phần nhiều họ s và p

3.Đặc điểm của electron lớp ngoài cùng

– Đối với tất cả các nguyên tố, phần bên ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron (không thâm nhập vào các phản ứng chất hóa học (trừ một số trong những đk sệt biệt).

– Khí hiếm: tất cả 8 electron lớp ngoài cùng (trừ He có 2 electron lớp bên ngoài cùng)

– Kim loại: 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng

– Phi kim: 5, 6, 7 electron ở phần bên ngoài cùng

– Nguyên tử gồm 4 electron kế bên cùng rất có thể là nguyên tử của nguyên tốkim loại hoặc phi kim.

B. Bài tập

1. Dạng 1:Tìm nguyên tố và viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

– search Z =>Tên nguyên tố, viết cấu hình electron.

VD:Một nguyên tử X bao gồm số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron vào nguyên tử X là


READ: Phức hóa học Là Gì - Nghĩa Của tự Phức chất Trong tiếng Việt

A. 4 B.

5 C. 3 D. 6

Z = 19⇒ thông số kỹ thuật electron là: 1s22s22p63s23p64s1 ⇒ bao gồm số lớp e là 4

2. Dạng 2: Viết thông số kỹ thuật electron của ion – xác minh tính hóa học của nguyên tố

a. Từ cấu hình e của nguyên tử =>Cấu hình e của ion tương ứng.

– cấu hình e của ion dương: tiết kiệm hơn số e nghỉ ngơi phân lớp ngoài cùng của ngtử bằng đúng điện tích ion đó.

– thông số kỹ thuật e của ion âm: dấn thêm số e bởi đúng năng lượng điện ion kia vào phân phần bên ngoài cùng của ngtử.

b. Dựa vào thông số kỹ thuật e, xác định cấu tạo nguyên tử, đặc điểm của nguyên tố.

– phần bên ngoài cùng bao gồm 8 e làngtố khí hiếm.

– lớp ngoài cùng tất cả 1, 2, 3 e lànguyên tố kim loại.

– lớp ngoài cùng có 5, 6, 7 lànguyên tố phi kim– lớp bên ngoài cùng bao gồm 4 e có thể là kim loại, giỏi phi kim.

VD1: Cu2+ có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s23p63d94s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s1 C.

Xem thêm: Công Thức Lượng Giác Cơ Bản G Công Thức Lượng Giác Bằng Thơ, "Thần Chú"

1s22s22p63s23p63d9 D. 1s22s22p63s23p63d8

Hướng dẫn: thông số kỹ thuật e của Cu:1s22s22p63s23p63d104s1⇒Cấu hình e của Cu2+là:1s22s22p63s23p63d9


Post navigation


Previous: Cách cân bằng Oxi Hóa Khử Và cách thức Cân Bằng, bài Tập cân đối Phản Ứng lão hóa Khử
Next: Kho Đề Tài tè Luận Ô Nhiễm bầu không khí Ở Tphcm, đái Luận Ô Nhiễm không khí Ở Tphcm