Đơn xin phép nghỉ học tập là tấm vế tối đặc biệt nếu bạn muốn nghỉ học. Với những người đã viết 1-1 xin phép rồi thì cái này sẽ không thành vấn đề. Tuy vậy với nhưng chúng ta chưa nghỉ học bao giờ, hoặc đã viết rồi mà lại bị giáo viên cảnh báo thì là chuyện khác. Chính vì vậy, mà hôm nay slovenija-expo2000.com mong hướng dẫn chúng ta viết một lá đơn xin nghỉ ngơi học thật chuẩn và CHẤT