Ở nội dung bài viết này bọn họ cùng học có tác dụng quen với vật dụng - Ngày - tháng trong giờ hàn căn phiên bản cho bạn mới bước đầu - học tập tiếng KOREA
Bạn đang xem: Cách viết năm trong tiếng hàn

며월 ? mon mấy ?

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
일월이월삼월사월오월유월칠월팔월구월시월십일월십이월

며칠 ? Ngày từng nào ?

1일일일11일십일일21일이십일일
2일이일12일십이일22일이십이일
3일삼일13일십삼일23일이십삼일
4일사일14일십사일24일이십사일
5일오일15일십오일25일이십오일
6일육일16일십육일26일이십육일
7일칠일17일십칠일27일이십칠일
8일팔일18일십팔일28일이십팔일
9일구일19일십구일29일이십구일
10일십일20일이십일30일이십십일

무슨 요일 ? trang bị mấy ?

일요일

월요일

화요일

수요일

목요일

금요일

토요일


*
*

mày mò về tiếng Hàn

các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn

những nguyên âm kép và các phụ âm kép trong giờ đồng hồ Hàn

học tiếng nước hàn trên điện thoại

các tiểu trường đoản cú trong giờ đồng hồ Hàn

làm cho quen - 수: Số


+ đái từ: N도: cũng

+ tè từ N에게/한테

+ tè từ N에서: ở, tại

+ tiểu từ: N에

+ tè từ: N의 của

+ tè từ: N을/를

+ đái từ: N이/가

+ Ngữ pháp A / V + 지 않다: không

+ Ngữ pháp: đậy định 안 A / V : không, phông phải

+ Ngữ pháp: Thì vượt khứ hoàn thành A/V +았/었었어요 : đã, vẫn làm

+ Ngữ pháp AV 아/어요

+ Ngữ pháp: Thì tương lai V+(으)ㄹ 거에요: sẽ, định

+ Ngữ pháp: Thì vượt khứ: A/V – 았/었어요

+ Ngữ pháp: Thì bây giờ A/V – (스)ㅂ니다

+ làm cho quen - 시간 : Thời gian

+ có tác dụng quen - 수: Số

+ 있다: Có, ở

+ làm quen - 이다 Là

+ học tập tiếng hàn quốc trên năng lượng điện thoại

+ phương thức học giờ Hàn học cấp tốc nhớ lâu

+ học tập tiếng Hàn cho tất cả những người mới bắt đầu


PHÂN LOẠI TỪ VỰNG

slovenija-expo2000.com!
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Bài 11 : Ôn Tập Về Hình Học

Học tiếng KOREA

slovenija-expo2000.com - Web từ học tiếng Hàn Quốc trực tuyến. Liên Hệ góp ý.