Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm những chất điện li bạo phổi là: H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

Đối với những đáp án còn lại:

A.

Bạn đang xem: Cano32 là chất điện li mạnh hay yếu

Loại vị H3PO4 là hóa học điện li yếu.

B.Loại vì chưng H2S là hóa học điện li yếu

D.Loại vì HNO2 là chất điện li yếu.

Lưu ý:

- Chất điện li yếu là chất khi tung trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà rã phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...+ các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

- Chất điện li mạnh là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan số đông phân li ra ion, gồm:

+ các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...+ những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...+ phần đông các muối.


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Câu nào dưới đây đúng lúc nói về sự việc điện li


A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa chảy một chất vào nước thành dung dịch


B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học dưới tác dụng của dòng điện.


C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một chất thành ion dương với ion âm khi chất đó chảy trong nước xuất xắc ở trạng thái nóng chảy


D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình oxi hóa - khử


Câu 2:


Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn năng lượng điện được là vì trong hỗn hợp của chúng gồm các


A. ion trái dấu


B. anion (ion âm).


C. cation (ion dương).


D. chất


Câu 3:


Cho các muối sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột thuộc loại muối axit là


A. 0


B. 1


C. 2


D. 3


Câu 4:


Dung dịch chất nào dưới đây (có thuộc nồng độ) dẫn điện xuất sắc nhất


A. K2SO4


B. KOH


C. NaCl


D. KNO3


Câu 5:


Dung dịch chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ


A. HCl


B. K2SO4


C. KOH


D. NaCl


Câu 6:


Cho những chất bên dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số hóa học thuộc một số loại chất năng lượng điện yếu là


A. 5


B. 6.


C. 7


D. 4


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại slovenija-expo2000.com


*

link
tin tức slovenija-expo2000.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


slovenija-expo2000.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Phân Tích Tác Phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại password
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
slovenija-expo2000.com