Đây dạng mẫu câu tiêu cực trong cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Đối với người học ngoại ngữ, trường đoản cú vựng và cấu tạo là nhì phần sẽ phải học để có thể sử dụng thành thạo ngữ điệu này.

Bạn đang xem: Câu bị động tiếng anh

Hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn kỹ năng và kiến thức về công thức, biện pháp dùng, bài xích tập thực hành về câu bị động nhằm khiến cho bạn tránh lầm lẫn khi biến đổi từ thể chủ động sang bị động nhé. Cùng lấy giấy bút để cảnh báo lại ngay nào!


Nội dung bài viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ là fan hay đồ dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành động, được áp dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động buộc phải tuân theo thì của câu công ty động.

*
*
*
*

6. Phân biệt giải pháp dùng by và with

Nếu là người hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng ‘by’, gián tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

The rabbit was shot by the hunter.

7. Bài xích tập câu bị động trong tiếng Anh và đáp án

Bài tập câu bị động:

Bài 1: Chuyển các câu sau thanh lịch câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The siêu thị manager handed these gifts lớn the customer. The board of directors awarded the first prize lớn the outstanding employee. Has she sent the christmas cards lớn her family? We gave Anna some apples và some rose flowers. My father moved the fridge lớn the second floor. My mother bought some cups of coffee lớn the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the chú ý to the assistant.

Xem thêm: Đề Thi Và Đáp Án Môn Anh 2013 Cua Bo Giao Duc Va Dao Tao, Đề Thi Và Đáp Án Đại Học Môn Anh Khối D 2013

 

Bài 2: phân tách dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. To lớn the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent lớn her friends (by her). Seven million dollars was left lớn his relatives (by him). These gifts were handed to lớn the customer (by the siêu thị manager). The first prize was awarded to lớn the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent khổng lồ her family? Ann was given some apples & some rose flowers (by us). The fridge was moved khổng lồ the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought lớn the visitors in the kitchen (by my mother). The cảnh báo wasn’t taken to the assistant (by the manager).

Bài 2: