Viết thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố ở trong . Nhóm VIIA : flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Bạn đang xem: Cấu hình e của br


Hãy cho biết đặc điểm về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết thêm đặc điểm về tính chất chất của những nguyên tố tương ứng.. Bài xích 2.25 trang 19 Sách bài bác tập (SBT) chất hóa học 10 – BÀI 8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


Viết thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố ở trong . Team VIIA : flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Hãy cho thấy đặc điểm về cấu hình electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tử trên với từ đó cho biết thêm đặc điểm về tính chất chất của những nguyên tố tương ứng.Quảng cáo

*

(F : 2s^2 2p^5; C1: 3s^2 3p^5; Br : 4s^2 4p^5 ; I: 5s^2 5p^5; At: 6s^2 6p^5)

 Nguyên tử của những nguyên tố thuộc team VIIA có 7 electron ở lớp ngoài cùng với thông số kỹ thuật (ns^2np^5). Bởi vì chỉ hèn khí hiếm lép vế 1 electron nên trong số phản ứng hoá học, các nguyên tử có xu hướng thu thêm 1 electron nhằm đạt được thông số kỹ thuật vững bền của những khí thảng hoặc đứng sau. Bởi đó, trong số hợp chất với nhân tố kim loại, những nguyên tố thuộc nhóm VIIA bao gồm hoá trị 1.


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 2.22 trang 19 Sách bài tập Hóa 10: Heli (He) chỉ tất cả 2 electron ở phần ngoài cùng, tại sao heli lại được
Bài tiếp theoBài 2.27 trang 19 SBT Hóa 10: Nguyên tử của yếu tố X có cấu hình electron (1s^2 2s^2
Danh sách bài bác tập
Bài 2.28 trang 20 Sách bài bác tập Hóa 10: Một nguyên tố bao gồm số sản phẩm tự z = 11.Hãy viết cấu hình electron nguyên
Bài 2.27 trang 19 SBT Hóa 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron (1s^2 2s^2
Bài 2.23 trang 19 bài tập SBT Hóa 10: Viết thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố
Bài 2.24 trang 19 Sách bài xích tập Hóa 10: Viết thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố
Bài 2.26 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy cho biết thêm nguyên nhân sự thay đổi tuần hoàn đặc điểm của các
Bài 2.21 trang 19 SBT Hóa 10: Hãy cho thấy thêm quan hệ giữa số máy tự của những nhóm A và số electron ở
Mục lục môn Hóa 10(SBT)


CHƯƠNG II.BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

Xem đầy đủ: SBT Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Lý thuyết tổng cùng hiệu của nhị vectơ: bài xích 2. Tổng với hiệu của nhị vectơ
Lý thuyết tổng cùng hiệu của hai vectơ: bài bác 2. Tổng cùng hiệu của hai vectơ. 1. Tổng của nhị vectơ...
Câu 4.77 trang 115 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: bài xích 8. Một vài phương trình cùng bất phương trình quy về bậc...
Câu 4.77 trang 115 SBT Đại số 10 Nâng cao. Hướng dẫn. Bất phương trình tương đương với :. Bài xích 8. Một số trong những phương...
Câu 4 trang 8 Sách bài bác tập Địa 10: các câu dưới đây đúng tốt sai ?
Các câu tiếp sau đây đúng hay sai ?. Câu 4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 - bài bác 3: Sử dụng...
Bài tập 2 trang 15 SBT Sử 10: BÀI TẬP 2. Nên chọn lựa rồi điền từ bỏ hoặc cụm từ đến trước bên dưới đây
BÀI TẬP 2. Hãy chọn rồi điền tự hoặc các từ mang lại trước dưới đây vào khu vực trống (...) cho tương xứng với...

Xem thêm: Joy (Red Velvet) - Facts And Profile, Joy’S Ideal Type (Updated!)


Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, mang lại 69, 6g
Luyện tập: đội halogen - bài bác 12 trang 119 sgk hóa học lớp 10. Mang lại 69, 6g...