Hướng dẫn thêm tài liệu vào bảng trong SQL Server đang là bài lab tiếp liền bài Hướng dẫn tùy chỉnh ràng buộc tài liệu trong SQL Server mà cửa hàng chúng tôi đã trình bày trước đó. Đây là xử lý liên tục được thực hiện trong phần mềm laptop như thêm thông tin tài khoản facebook chẳng hạn.

Trong bài hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng vào SQL Server, chúng tôi sẽ phía dẫn chúng ta cách viết và thực thi câu lệnh để thực hiện thêm dữ liệu. Để hiểu biết thêm chi tiết, các bạn xem bài học kinh nghiệm về câu lệnh Thêm tài liệu trong SQL server 2014 nhé!

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng vào SQL vps – Thêm dữ liệu QuanLySinhVien

Thêm tài liệu vào bảng KHOA

MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài chính Kế Toán

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng KHOA

*

Thêm tài liệu vào bảng LOP

MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng LOP

*

Thêm tài liệu vào bảng GIANGVIEN

MaGVTenGvChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minh TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng GIANVIEN

*

Thêm tài liệu vào bảng MONHOC

MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học tập đại cương45

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

*

Thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng SINHVIEN

*

Thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003CSDL17
91110010003THDC18
91110010003MCB19.5

Câu lệnh thêm tài liệu vào bảng DIEMTHI

*

 

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL vps – các đại lý dữ liệu sau khoản thời gian thêm

Bảng KHOA