" class="title-header">Nếu phân một số loại theo cấu tạo ngữ pháp, chiếc thơ cuối là đẳng cấp câu gì?Nêu tác dụng của việc áp dụng kiểu câu đó trong văn cảnh trên?


Bạn đang xem: Câu thơ đồng chí thuộc kiểu câu gì

*

30 điểm

congvinh


Nếu phân loại theo cấu trúc ngữ pháp, loại thơ cuối là phong cách câu. Gì?Nêu công dụng của việc thực hiện kiểu câu. Kia trong văn cảnh trên?Cho câu. Thơ sau:“Quê mùi hương anh nước mặn, đồng chua”
*Xem thêm: Giáo Án Thi Giáo Viên Giỏi Mầm Non Môn Văn Học, Giáo Án Gv:Nguyễn Thị Yến

-Cấu tạo: chiếc thơ cuối thuộc hình dáng câu sệt biệt-Tác dụng: Câu quan trọng như một lời khẳng định, một phát hiện nay sự kết tinh cảm xúc của bạn lính. Câu đặc biệt con như phiên bản lề gắn kết hai khổ thơ => bộc lộ chủ đề tác phẩm.