*


It was not until trong giờ Anh

Ý nghĩa it is/was not until

Until là giới từ chỉ thời gian, tức là trước khi; cho đến khi. Kết phù hợp với cụm từ bỏ It is not/It was not chế tác thành cả câu tất cả nghĩa là:

Mãi cho tới tận lúc mà; mãi cho tới tận cơ hội mà; không cho tới tận khi…

It was not until sẽ cấu thành 1 câu tuy nhiên it was/is not until lại không được đứng độc lập. It was/is not until được sử dụng trước cụm từ/mệnh đề chỉ thời hạn với chức năng nhấn dũng mạnh cho hành động xảy ra được nói tới ở mệnh đề sau.

Bạn đang xem: Cấu trúc it was not until

Với chức năng này, rất có thể tạm dịch như sau:

Không cho tới tận khi… thì….

Ví dụ:

It was not until he was 18 that he can live alone.

=> Chỉ khi anh ấy 18 tuổi, anh ấy new được phụ huynh cho sống riêng.

Trong vế câu ta rất có thể thấy rằng, hành vi ở riêng biệt là hành động chính. Mốc thời gian 18 tuổi là mốc thời gian mà hành vi xảy ra. Kết phù hợp với cụm trường đoản cú It is/ was not until để tăng sắc thái nhấn mạnh vấn đề và biểu đạt mà người viết hay tín đồ nói mong truyền tải.

Cách cần sử dụng It is/ was not until

It is not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(s/es)

Với cách thực hiện này it is not until có tác dụng để nhấn mạnh cho hành vi xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Ví dụ: It is not until 10a.m that John comes back.

Mãi cho đến 10 giờ sáng hôm nay thì John mới quay trở lại.

It was not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(ed/ pII)

Với cách thực hiện này it was not until đứng trước mệnh đề thời gian để nhấn mạnh cho hành động xảy ra trong quá khứ. Kết cấu này được áp dụng khá phổ biến trong giờ anh.

Ví dụ:

It was not until 1983 that he became a teacher.

Mãi cho tới năm 1983 anh ấy new trở thành giáo viên.

Bài tập It is/was not until

Bài tập chia động từ.

Với dạng bài tập này, đề bài rất có thể yêu cầu chúng ta chia 1 trong hai hễ từ ở cả 2 vế của câu. Nếu phân chia một rượu cồn từ thì ta quan giáp động từ làm việc vế câu còn lai :

+ Nếu động từ vế còn lại là hiện tại => hễ từ phải chia làm việc thì hiện tại;

+ Nếu động từ vế còn sót lại được chia ở dạng quá khứ => cồn từ buộc phải chia sinh hoạt thì vượt khứ.

Trong trường hợp buộc phải chia cả hai cồn từ thì người học nên quan tâm đến ngữ nghĩa của câu để phân chia cho phù hợp.

Ví dụ:

1. It (be) _____ not until her mother came that she went lớn bed.

Động từ mệnh đề đó là thì quá khứ => cồn từ bắt buộc chia nghỉ ngơi quá khứ: was

2. It was not until his father threatened to lớn punish him that he (tell) _____ the truth.

Động tự mệnh đề thời gian là thì vượt khứ => đụng từ cần chia ở quá khứ: told

3. It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working.

Động từ mệnh đề đó là thì thừa khứ => đụng từ phải chia sinh hoạt quá khứ: felt

4. It was not until midnight ______________back home.

A. Did John come B. Had John come C. That John had come D. That John came

It was not until không được áp dụng với hòn đảo ngữ => loại A cùng C;

Động từ mệnh đề thời hạn là thì quá khứ => đụng từ cần chia sinh sống quá khứ: lựa chọn D

5. It was not until 1994 that this school______________

A. Builds B. Built C. Had built D. Was built

Tương tự: key D (Bị hễ ở thì thừa khứ)

6. It was not until 2000 that I ______________ him

A. Teach B. Teaching C. Khổng lồ teach D. Taught

Tương trường đoản cú key D.

Bài tập viết lại câu

Dạng bài bác tập này thường chiếm những điểm rộng so với dạng bài bác tập trên. Đối với dạng bài xích tập này thì yêu ước dịch nghĩa là bắt buộc. Câu cho hoàn toàn có thể ở bên dưới dạng đảo ngữ Not until; 2 câu độc lập trong đó gồm một câu chỉ thời gian; until + thời gian; …

Ví dụ:

1. No one could leave the stadium until 2.30

Phân tích: Nghĩa của câu ban sơ là: không một ai có thể rời sảnh vận động cho đến lúc 2h 30. Do vậy mọi tín đồ chỉ có thể rời sân đi lại sau thời gian 2h30. Động trường đoản cú could sống dạng quá khứ cho nên vì thế câu viết lại với It was not until như sau:

=> It was not until 2.30 that everyone could leave the stadium.

2. She weren’t allowed to xuất hiện her presents until her birthday.

Tương từ bỏ ta gồm câu viết lại:

=> Until her birthday that she was allowed to xuất hiện her presents

3. We didn’t have any holiday until last summer.

=> It was not until last summer that we had some holiday.

4. Not until I came home; did I know that I had lost my key.

=> It Was not until I came trang chủ that I knew that I ha lost my key.

5. Not until I received a letter from her, did I realize that she had worried about me very much.

=> It was not until I received a letter from her that I realized that she had worried about me very much.

Những kiến thức và kỹ năng về It is not until cùng it was not until siêu hữu ích phải không các bạn. Bọn chúng mình vẫn đang tiếp tục update thêm nhiều bài giảng ngữ pháp thú vui và hữu ích để gửi đến những bạn.

Xem thêm: Đề 102: Điểm Nhìn Của Bài Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu ) (Chi Tiết)

Hy vọng rằng đầy đủ kiến thức It is/was not until hôm nay sẽ giúp các bạn chinh phục được những bài tập ngữ pháp gai góc trong giờ Anh với đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra và bài xích thi sắp đến tới.