Cấu trúc Be used to, Used to lớn V, Get used lớn trong tiếng Anh có kết cấu khá kiểu như nhau nên thường bị nhầm lẫn khi làm các bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn dễ ợt phân biệt 3 cấu tạo trên.

Bạn đang xem: Cấu trúc used to v

CẤU TRÚC Be used to, Used to V, Get used lớn TRONG TIẾNG ANH


*

You are used to vì something, tức là bạn đã có lần làm việc nào đó rất các lần hoặc đã có kinh nghiệm tay nghề với việc đó rồi, vì vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay trở ngại gì với các bạn nữa.
Used khổng lồ + verb chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong vượt khứ và hiện giờ không còn nữa. Nó hay chỉ được áp dụng ở thừa khứ đơn.
a) Thói quen trong vượt khứ: You used to vị something, nghĩa là bạn đã thao tác làm việc đó trong một khoảng thời gian ở quá khứ, nhưng các bạn không còn làm việc kia nữa.
b) triệu chứng / tinh thần trong thừa khứ: Used to lớn còn mô tả tình trạng trong quá khứ nhưng không thể tồn trên nữa được thể hiện bởi những cồn từ biểu hiện trạng thái sau: have, believe, know với like.
He got used lớn American food : I got used to lớn getting up early in the morning. Tôi đã dần dần quen với câu hỏi thức dậy nhanh chóng vào buổi sáng
- I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used lớn it. ( Lần thứ nhất chuyển cho đây, tôi đã không hiểu biết nhiều được giọng nói ở vùng này tuy nhiên giờ tôi đã nhanh chóng quen dần dần với nó)
- She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. ( Cô ấy bắt đầu làm câu hỏi vào ban đêm và dần dần quen với việc ngủ trong cả ngày)
- I have always lived in the country but now I"m beginning khổng lồ get used to lớn living in the city. ( Tôi luôn sống làm việc miền quê nhưng bây giờ tôi ban đầu dần thân quen với việc sống nghỉ ngơi thành phố)

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng kết cấu used lớn + + a suitable verb để xong các câu bên dưới đây.


1. Diane don"t travel much now. She used to lớn travel a lot, but she prefersto stay at home these days.
6. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get to lớn work now that the new roadis open. It .... More than an hour.
1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.
3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they do things round here.
4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.
5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.
6. I can"t believe they are going to build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.
8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.
When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Xem thêm: Số Tự Nhiên Bé Nhất Có Tổng Các Chữ Số Bằng 15, Giúp Tôi Giải Toán


Trên đó là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất về cấu trúc Be used to, Used khổng lồ V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này sẽ hữu dụng cho bạn.
*

*

*

*

*

Thần Tốc giờ Anh là trong những website gồm lượng tư liệu miễn phí những nhất vào cả nước! tương tác quảng cáo: slovenija-expo2000.com