- Chọn bài xích -Bài 13: cấu trúc ngoài của thânBài 14: Thân dài ra vì chưng đâu ?Bài 15: kết cấu trong của thân nonBài 16: Thân lớn ra vị đâu?Bài 17: Vận chuyển các chất trong thânBài 18: biến dị của thân

Xem cục bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Giải bài bác Tập Sinh học tập 6 – bài 16: Thân lớn ra vị đâu? góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho học viên những đọc biết kỹ thuật về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và những loại sinh vật dụng trong từ nhiên:

Trả lời thắc mắc Sinh 6 bài 16 trang 51: Quan gần cạnh hình H.16.1 hãy nhận xét cùng ghi lại:

– kết cấu trong của thân trưởng thành và cứng cáp khác gì so với kết cấu trong của thân non?

– Theo em nhờ thành phần nào nhưng thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ thân ? Cả vỏ với trụ giữa?)

Lời giải:

– Thân cây trưởng thành và cứng cáp có thêm tầng sinh vỏ và cây sinh trụ.

Bạn đang xem: Cây gỗ to ra do đâu

– Thân cây lớn ra phụ thuộc tầng sinh vỏ với tầng sinh trụ.

Trả lời thắc mắc Sinh 6 bài xích 16 trang 51:

– Vỏ cây to lớn ra nhờ bộ phận nào?

– Trụ thân to ra nhờ bộ phận nào ?

– Thân cây khổng lồ ra nhờ đâu?

Lời giải:

– Vỏ cây to lớn ra nhờ sự phân phân chia của mô phân sinh tại tầng sinh vỏ.

– Trụ thân to ra nhờ việc phân phân tách của mô phân sinh ở tầng sinh trụ.

– Thân cây to ra nhờ sự phân chia của tế bào phân sinh ở tầng sinh vỏ với tầng sinh trụ.

Bài 1 (trang 52 sgk Sinh học tập 6): Cây gỗ to ra vì đâu?

Lời giải:

– Cây mộc to ra nhờ sự phân chia các tế bào của tế bào phân sinh tại tầng sinh vỏ với tầng sinh trụ.

– Tầng sinh vỏ: hằng năm sinh ra một lớp tế bào vỏ làm việc phía ngoại trừ và một tấm thịt vỏ nghỉ ngơi phía trong.

– Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ): hằng năm xuất hiện ở phía quanh đó một lớp mạch rây và nằm ở trong một lớp mạch gỗ.

Bài 2 (trang 52 sgk Sinh học 6): Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng phương pháp nào?

Lời giải:

Có thể xác minh tuổi của cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây (qua mặt phẳng cắt ngang thân cây). Mỗi năm, tầng sinh trụ đang sinh ra thêm một tầng mạch gỗ cùng một tầng mạch rây. Như vậy, tưng năm cây sẽ cho thêm một ít gỗ làm việc vòng ngoài. Dựa vào số lượng vòng gỗ ta hoàn toàn có thể đoán được số tuổi của cây.

Bài 3 (trang 52 sgk Sinh học 6): Em hãy search sự khác biệt cơ bản giữa dác cùng ròng.

Lời giải:

– Dác: Là lớp gỗ màu sáng nghỉ ngơi phía ngoài, tất cả những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muỗi khoáng.

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 6 Tập 1 Trang 169 Sgk, Soạn Bài Lớp 6: Ôn Tập Tiếng Việt

– Ròng: Là lớp màu sắc thẫm, rắn chắc chắn thêm dác, nằm tại phía trong, tất cả những tế bào chết, vách dày có tác dụng nâng đỡ.


Bài 4 (trang 52 sgk Sinh học tập 6): Người ta thường lựa chọn phần làm sao của gỗ để làm cột nhà, làm cho trụ cầu, tà vẹt? trên sao?

Lời giải:

– người ta thường chọn phần gỗ lõi hay còn gọi là phần gỗ ròng để làm cột nhà, trụ cầu, tà vẹt.

– Vì: Phần ròng tất cả những tế bào gỗ vẫn chết, vách dày đề nghị cứng chắc tương thích cho trách nhiệm nâng đỡ. Phần ròng cũng là nơi chưa đựng những chất độc cây lưu trữ trong thân phải ít mối mọt rộng phần dác, bảo đảm thời gian sử dụng bền vững lâu dài hơn.