(a) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, ko tan trong nước mà lại tan trong các dung môi cơ học không phân cực.

Bạn đang xem: Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

(b) Chất bự là trieste của glixerol với những axit béo.

(d) Tristearin có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao hơn nữa nhiệt độ nóng chảy của triolein.


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glixerol và những axit béo.

(b) chất béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan trong nước nhưng lại tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường xung quanh kiềm điện thoại tư vấn là phản ứng xà chống hóa.

(d) những este số đông được pha trộn từ axit cacboxylic và ancol.

(e) Tristearin, triolein tất cả công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

(f) tất cả các peptit bao gồm phản ứng màu sắc với Cu(OH)2/OH-.

(g) hỗn hợp saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là


Câu 2:


Phát biểu và đúng là :


Câu 3:


Nhận định đúng về chất phệ là


Câu 4:


Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Câu 5:


Phát biểu làm sao sau đây là đúng?


Câu 6:


Nhận định nào tiếp sau đây về vinyl axetat là sai?


Câu 7:


Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 8:


Phát biểu như thế nào sau đấy là sai:


Câu 9:


Phát biểu nào sau đấy là đúng?


Câu 10:


Nhận xét nào sau đây không đúng?


Câu 11:


Phát biểu nào dưới đây không đúng ?


Câu 12:


Phát biểu và đúng là :


Câu 13:


Chọn phát biểu đúng:


Câu 14:


Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?


Câu 15:


Cho các phát biểu sau:

(a)Este tạo vị ancol no, 1-1 chức cùng axit không no, solo chức (có 1 liên kết đôi C=C) gồm công thức phân tử phổ biến là CnH2n-2O2 (n≥4) .

(b)Benzyl axetat là 1 trong este giữ mùi nặng thơm của hoa nhài. Bí quyết của benzyl axetat là C6H5CH2COOCH3.

(c)Chất lớn là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic bao gồm số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài và không phân nhánh.

(d)Chất to là những chất lỏng.

(e) Chất mập chứa những gốc không no của axit béo thường là hóa học lỏng ở ánh sáng phòng với được điện thoại tư vấn là dầu.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Vy Oanh - Tiểu Sử, Sự Nghiệp, Scandal Của Ca Sĩ Vy Oanh

(f)Phản ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh kiềm là phản ứng thuận nghịch.

Số tuyên bố đúng là:


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam