Cho 0,1 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang lại KOH dư vào dung dịch X. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol KOH sẽ phản ứng là?


Nhiệt phân trọn vẹn hỗn hòa hợp X tất cả 2 muối KNO3và CuNO32, rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm khí sinh ra vào nước dư, thấy gồm 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Cân nặng KNO3trong X là


Cho 5,15 gam α- aminoaxit X đựng một nhóm−NH2 chức năng với axit HCl (dư), nhận được 6,975 gam muối hạt khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là?


Cho 11,8 gam amin no, đối kháng chức X, tính năng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 19,1 gam muối khan. Còn mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn lượng amin trên bằng lượng ko khí toàn vẹn thì nhận được V (lít) khí N2(đktc). Quý hiếm của V là?


Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả NaOH 0,025M với CaOH20,0125M, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là?


Cho những phát biểu sau:

(1) Mỡ hễ vật hầu hết cấu thành từ các gốc axit phệ chưa no.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là ankadien liên hợp

(2) phản bội ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit gọi là phản bội ứng xà chống hóa.

(3) Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: C17H33COO3C3H5, C17H35COO3C3H5.

(4) Etyl fomat tất cả phản ứng tráng bạc.

(5) Isoamyl axetat có mùi chuối chín.

(6) Este CH2=CCH3−COO−CH2−CH3có tên thường gọi là etyl metacrylat.

Số phát biểu đúng là?


Cho phản bội ứng của sắt (Fe) với oxi (O2) như hình vẽ dưới đây. Trong các các phát biểu sau, số phát biểu đúng là?

(1) sản phẩm của phản nghịch ứng là Fe2O3.

(2) Khi chuyển vào lọ cất oxi, dây thép cháy trong oxi sáng sủa chói, những hạt nhỏ tuổi sáng bắn tóe như pháo hoa.

(3) Nước trong bình tất cả vai trò là chất xúc tác khiến cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

(4) Mẩu than mộc có chức năng làm mồi vày khi than cháy, lan ra nhiệt số lượng vừa đủ lớn nhằm phản ứng giữa Fe cùng O2xảy ra (có thể ráng mẩu than bởi que diêm).

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Tổng Kết Phần Văn (Ngắn Nhất), Tổng Kết Phần Tập Làm Văn (Ngắn Nhất)

(5) buộc phải làm sạch và uốn sợi dây thép thành các hình lò xo nhằm tăng diện tích tiếp xúc, phản ứng xảy ra nhanh hơn.

*


Câu 11:


Glyxin là tên thường gọi của hóa học nào sau đây?


Câu 12:


Đốt cháy trọn vẹn 0,11 gam một este X, thu được 0,22 gam CO2và 0,09 gam H2O. Số phương pháp cấu tạo tương xứng của X là?


Câu 13:


Lấy thuộc 1 mol các kim các loại Mg, Al, Zn, fe cho tính năng với hỗn hợp H2SO4loãng dư. Sắt kẽm kim loại nào hóa giải lượng khí những nhất ở thuộc điều kiện?


Câu 14:


Lên men rượu dung dịch chứa 225 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra thành ancol etylic là?


Câu 15:


Dãy gồm các chất được bố trí theo chiều tăng vọt nhiệt độ sôi tự trái sang yêu cầu là?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam