toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Đáp án B

Nếu anion cội axit của muối vẫn còn đó hidro có tác dụng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối hạt axitTiến hành thí nghiệm phản ứng xà chống hóa theo các bước sau đây:

Bước 1: mang lại vào chén sứ khoảng 1 gam mỡ chảy xệ (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 ml hỗn hợp NaOH 40%. Cách 2: Đun hỗn hợp sôi vơi và liên tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh. Thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cất để giữ mang đến thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi. Cách 3: Sau 8 - 10 phút, rót sản xuất hỗi hợp 4 - 5 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Trong những các phát biểu sau, gồm mấy phát biểu đúng?

(a) Ở cách 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo, tạo thành thành glixerol với muối natri của axit béo.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây thuộc loại muối sunfat

(b) Sau bước 3, glixrol sẽ bóc tách lớp nổi lên trên.

(c) Sau cách 3, thấy tất cả một lớp dày đóng góp bánh white color nổi lên trên, lớp này là muối hạt của axit to hay có cách gọi khác là xà phòng.

(d) mục tiêu của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm kết tinh muối hạt của axit béo, đó là do muối của axit béo khó tung trong NaCl bão hòa.

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. O3 có tính oxi hoá dũng mạnh hơn O2.

B. Muối AgI ko tan trong nước, muối bột AgF tan trong nước.

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp cung ứng thuỷ tinh.

D. Các nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2, 3, 4 electron lớp ngoài cùng đông đảo là kim loại.

Câu 46: trong các phát biểu sau, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

(a) mang đến dung dịch KMnO4 công dụng với dung dịch HF (đặc) nhận được khí F2.

(b) Dùng phương thức sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI,

(c) Amophot (hỗn hợp các muối NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4) là phân phức hợp.

(d) Trong chống thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng phương pháp cho H2SO4 sệt vào axit fomic với đun nóng.

A. 1.

B. 3.  

C. 2.  

D. 4.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Muối nào tiếp sau đây thuộc các loại muối trung hòa?

A. NaHCO3.

B. NH4HCO3.

C. NH4Cl.

D. KHS.


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Hãy viết hai phương trình hoá học trong mỗi trường hợp sau đây :

a) Kim loại chức năng với oxi tạo thành oxit bazơ.

b) Kim loại công dụng với phi kim tạo thành muối.

c) Kim loại tính năng với dung dịch axit sản xuất thành muối với giải phóng khí hiđro.

d) Kim loại tính năng với hỗn hợp muối tạo thành thành muối bắt đầu và kim loại mới.

 


Lớp 0 hóa học
1
0

Hỗn hòa hợp X bao gồm một mol amin no, mạch hở A với 2 mol amino axit no, mạch hở B công dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu như đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) đề xuất vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) nhận được 5,376 lít khí N2 (đktc). Phương diện khác, cho a gam tất cả hổn hợp X tính năng với dung dịch HCl dư, sau phản nghịch ứng thu được m gam muối. Quý giá của m gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 70. 

B. 40. 

C. 50. 

D. 60.

Xem thêm: Học Phí Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội, Học Phí Bao Nhiều


Lớp 0 chất hóa học
1
0

A, B là hai sắt kẽm kim loại có hóa trị khớp ứng 2, 3. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X đựng A, B vào hỗn hợp HNO3 loăng dư thu được hỗn hợp Y chứa (7m + 1,32) gam muối và 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z đối với He bởi 9,6. Mặt khác đốt cháy m gam X với khí clo dư thu được (m + 21,3) gam muối. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. A, B là 2 sắt kẽm kim loại nào sau đây?.

A. Mg và Al

B. Zn cùng Fe

C. Zn cùng Cr

D. Cu với Cr


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Hòa tan muối(=CO3) của kim loại A bằng 1 số lượng vừa dùng dd H2SO4 9,8% thì chiếm được dd muối(=SO4) 14,18%. Xác định kim một số loại A


Lớp 0 chất hóa học
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)