câu hỏi chia số gồm hai chữ số cho số có một chữ số toán lớp 3 con được học cách triển khai phép tính chia. Cùng tò mò bài học tập này cùng với slovenija-expo2000.com nhé!Bài học tập này slovenija-expo2000.com cung cấp cho các con các bước thực hiện việc chia số bao gồm hai chữ số đến số có một chữ số toán lớp 3, với đó là những dạng bài tập vận dụng. Để vậy chắc lưu giữ lâu, những con cần liên tục ôn tập chịu khó làm bài bác tập.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Phân chia số có hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số

1.1. Phía dẫn tiến hành phép chia

Ví dụ: triển khai phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 chia 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 chia 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bởi 2,

Hạ 4, được 24 phân tách 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số chú ý khi triển khai chia

Đặt tính theo như đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện nay phép tính từ bỏ trái sáng sủa phải, trường đoản cú cột hàng trăm và hàng đối chọi vị.

Mỗi lần tính đều bắt buộc trải qua tía bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; những lần chia đều được một chữ số làm việc thương

3. Bài xích tập thực hành - bao gồm lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Bí quyết làm

*

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Giải pháp giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bởi 1

Hạ 2, được 12 phân chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

*

6 phân chia 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5; 6 trừ 5 bằng 1

Hạ 5, được 15 chia 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bằng 0

*

6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 chia 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bởi 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân tách 2 bằng 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: câu hỏi đố

3.2.1. Biện pháp làm

*

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Mẹ gồm 18 quả cam, người mẹ chia mang đến Lan ⅓ số cam mà mẹ có. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 2: Năm nay chị em 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi hiện thời Minh từng nào tuổi?

Bài 3: hằng ngày Hải phải quốc bộ tới ngôi trường với thời hạn là ⅕ giờ. Hỏi thời gian mà Hải đi tự nhà đến lớp là từng nào phút?

3.2.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Lan bao gồm số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được chị em cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của bà bầu 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh bây giờ là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy hiện tại Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ đồng hồ = 60 phút

Thời gian nhưng mà Hải đi tới trường là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi tự nhà đến lớp hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính cực hiếm biểu thức

3.3.1. Bí quyết làm

*

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Biện pháp giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo lắp thêm tự nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện nay phép tính theo thiết bị tự từ bỏ trái sang phải ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: kiếm tìm x

3.4.1. Bí quyết làm

*

3.4.2. Bài tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: search y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài xích tập từ bỏ luyện (Bài tập không có lời giải)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày sản phẩm hai bán tốt ¼ ngày máy nhất. Hỏi ngày đồ vật 2 bán tốt bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa cấp được 45ngôi sao, Hà gấp được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp hầu hết chỉ được ⅓ số ngôi sao 5 cánh của Hoa và Hà. Hỏi Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 5: search x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: search y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: Quy Định Về Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Là Gì, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học xuất sắc bài toán chia số có hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số toán lớp 3, con buộc phải nắm có thể những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, luyện tập các bài tập. Phụ huynh có thể theo dõi slovenija-expo2000.com để update những thông tin hữu dụng nhé!