(mathop Slimits^0 ;; + ;;O_2;;;xrightarrowt^o;;mathop Slimits^ + 4 O_2)

(mathop Slimits^0 ;; + ;;3F_2;;;xrightarrowt^o;;mathop Slimits^ + 6 F_6)

(mathop Slimits^0 ) + 6HNO3(đặc) (xrightarrowt^o) (mathopH_2SO_4limits^ + 6 ) + 6NO2 + 2H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Trái cây được bảo quản lâu rộng trong môi trường vô trùng. Vào thực tế, tín đồ ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên phụ thuộc vào tính chất nào sau đây?


Cho những phản ứng chất hóa học sau:

(a) S + O2 $xrightarrowt^ circ $ SO2

(b) S + 3F2 $xrightarrowt^ circ $ SF6

(c) S + Hg$xrightarrow$HgS

(d) S + 6HNO3 (đặc) $xrightarrowt^ circ $ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Số phản bội ứng trong đó S bộc lộ tính khử là :


Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm hóa học tẩy white bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là


Dẫn chủng loại khí thải của một xí nghiệp qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy mở ra kết tủa màu sắc đen. Hiện tượng lạ đó chứng tỏ trong khí thải xí nghiệp sản xuất có khí nào sau đây?


Trong đk thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C $xrightarrow$ 2SO2$ uparrow $ + CO2 $ uparrow $+ 2H2O.

Bạn đang xem: Cho các phản ứng hóa học sau

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 $xrightarrow$ FeSO4 + 2H2O.

(c) 4H2SO4 + 2FeO$xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + SO2 $ uparrow $+ 4H2O.

(d) 6H2SO4 + 2Fe $xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + 3SO2 $ uparrow $+ 6H2O.

Xem thêm: Những Điều Cần Lưu Ý Khi Đăng Kí Nv1 Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì

Trong các phản ứng trên, phản ứng xẩy ra với dung dịch H2SO4 loãng là


Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi hóa học sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 với AgNO3. Chất tạo nên lượng O2 lớn nhất là


Nhiệt phân 4,385 gam các thành phần hỗn hợp X gồm KClO3 cùng KMnO4, thu được O2 cùng m gam hóa học rắn bao gồm K2MnO4, MnO2 với KCl. Cục bộ lượng O2 công dụng hết cùng với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 16. Yếu tố % theo khối lượng của KMnO4 trong X là


Chỉ từ các chất: Fe, S, hỗn hợp FeSO4 và dung dịch H2SO4 rất có thể có bao nhiêu phương thức điều chế khí H2S bằng 2 phản ứng?


Nung nóng các thành phần hỗn hợp bột X tất cả a mol Fe với b mol S trong khí trơ, công suất phản ứng bởi 50%, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. đến Y vào hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 5. Tỉ lệ thành phần a : b bằng


Trộn 5,6 gam bột fe với 2,4 gam bột diêm sinh rồi nung rét (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được tất cả hổn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng tất cả hổn hợp khí X và còn lại một trong những phần không chảy G. Để đốt cháy trọn vẹn X và G đề xuất vừa đầy đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là


Hòa tan hết 1,69 gam oleum bao gồm công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa - nhân chính dung dịch thu được buộc phải V ml hỗn hợp KOH 1M . Cực hiếm của V là


Cho 0,015 mol một các loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml hỗn hợp X. Để trung hoà 100ml hỗn hợp X buộc phải dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 0,15M. Tỷ lệ về trọng lượng của nguyên tố sulfur trong oleum trên là


Cho FeS (1); Cu (2); MgO (3); sắt (4); Fe3O4 (5); Cr (6). Dung dịch H2SO4 quánh nguội không công dụng với


Nếu đến H2SO4 quánh với số mol như nhau phản ứng toàn diện với các chất thì phản nghịch ứng nào thu được lượng CuSO4 không nhiều nhất?


Hoà tan trọn vẹn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư nhận được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 17,5 gam tất cả hổn hợp Al, Zn, sắt trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) cùng dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là


Cho 0,25 mol sắt tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 quánh nóng thu được hỗn hợp chỉ cất m gam muối. Quý hiếm của m là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.