Một tấm kim loại được rước mạ niken bằng cách thức điện phân. Biết diện tích mặt phẳng kim một số loại là 40 cm2, cường độ chiếc điện qua bình là 2 A, niken có cân nặng riêng D=8,9.103 kg/m3; A=58; n=2. Tính chiều dày của lớp niken trên tấm gớm loại sau khi điện phân 30 phút. Coi niken bám khắp lên mặt phẳng tấm kim loại.

Bạn đang xem: Cho dòng điện có cường độ 0 75a


Một bình điện phân cất dung dịch AgNO3 bao gồm điện trở 2,5 Ω. Anốt của bình bằng Ag cùng hiệu điện thế đặt vào hai điện rất của bình là 10 V. Sau 16 phút 5 giây, trọng lượng m của Ag dính vào catôt bởi bao nhiêu? bạc tình có trọng lượng mol nguyên tử là A = 108 g/mol, hóa trị n = 1.


Một bình năng lượng điện phân chứa dung dịch đồng sunfat CuSO4 cùng với anot bằng đồng. Lúc cho mẫu điện không thay đổi chạy qua bình này trong khoảng thời hạn 30 phút, thì thấy lượng đồng dính vào catôt là 1,143 g. Biết đồng tất cả A = 63, 5 g/mol; n = 2ường độ loại điện chạy qua bình năng lượng điện phân là


Cho loại điện bao gồm cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng hỗn hợp muối đồng gồm cực dưcmg bởi đồng trong một giờ 4 phút đôi mươi giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Trọng lượng đồng dính vào cực âm là


Một bình điện phân chứa dung dịch muối hạt niken cùng với hai điện cực bởi niken. Xác định trọng lượng niken bám vào catôt lúc cho loại điện bao gồm cường độ 5,0 A chạy qua bình này vào khoảng thời gian 1 giờ. Đương lượng điện hóa của niken là0,3.10-3 g


Đương lượng điện hóa của đồng là k=1F.An=3,3.10-7 kg/C. Mong mỏi cho trên catôt của bình năng lượng điện phân cất dung dịch đồng sunfat CuSO4 xuất hiện thêm 0,33 kg đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình bắt buộc là


Một bình năng lượng điện phân tất cả anôt là Ag nhúng trong dung dịch AgNO3, một bình điện phân khác tất cả anôt là Cu nhúng trong hỗn hợp CuSO4. Hai bình kia mắc tiếp nối nhau vào một trong những mạch điện, sau 2 giờ, khối lượng của cả nhị catôt tạo thêm 4,2 g.Cường độ cái điện trải qua hai bình điện phân và cân nặng Ag cùng Cu phụ thuộc vào catôt mỗi bình là


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Vào đóE1=6 V; E2=2 V;r1=r2=0,4 Ω

Đèn Đ một số loại 6V-3W; R1=0,2 Ω; R2=3 Ω; R3=4 Ω; RB=1 Ω và là bình năng lượng điện phân đựng hỗn hợp AgNO3 tất cả cực dương bởi Ag. Tính:

a. Cường độ cái điện chạy vào mạch chính.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đóE1=6 V; E2=2 V;r1=r2=0,4 Ω

Đèn Đloại 6V-3W;R1=0,2 Ω; R2=3 Ω; R3=4 Ω; RB=1 Ωvà là bình điện phân đựng dung dịchAgNO3có rất dương bởi Ag.Tính:

c. Hiệu điện gắng giữa hai điểm M cùng N.


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong đóE1=6 V; E2=2 V;r1=r2=0,4 Ω

Đèn Đloại 6V-3W;R1=0,2 Ω; R2=3 Ω; R3=4 Ω; RB=1 Ωvà là bình năng lượng điện phân đựng dung dịchAgNO3có rất dương bởi Ag.Tính:

b. Lượng giải phóng ở rất âm của bình năng lượng điện phân trong thời gian 2 giờ 8 phút 40 giây. Biết Ag có n = 1và có A = 108


Một bình năng lượng điện phân cất dung dịch bạc bẽo nitrat AgNO3 gồm điện trở 2,5 ΩAnôt của bình bằng bạc đãi và hiệu điện cụ đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 10 V. Biết tệ bạc có A = 108g/mol có n = 1. Cân nặng bạc phụ thuộc vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là


Chiều dày của một tờ niken trùm lên một tấm sắt kẽm kim loại là h = 0,05 mm, sau khi điện phàn vào 30 phút. Diện tích s mặt phú của tấm sắt kẽm kim loại là 30 cm2. Xác minh cường độ mẫu điện chạy qua bình năng lượng điện phân. Biết niken có a và có trọng lượng riêng làρ=8,9 g/cm3


Cho mạch điện như mẫu vẽ E=13,5 V, r=1 Ω, R1=3 Ω, R3=R4=4 Ω. Bình năng lượng điện phân đựng hỗn hợp CuSO4, anốt bằng đồng, bao gồm điện trởR2=4 Ω

*

1/ Tính cường dộ dòng điện qua nguồn.


Đương lượng năng lượng điện hóa của đồng là k =3,3.10-7 kg/C. ý muốn cho bên trên catôt của bình điện phân chửa hỗn hợp CuSO4 với rất dương bởi đồng xuất hiện 1,65 g đồng thì năng lượng điện lượng chạy qua bình phải là


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn gồm suất điện động E = 24 V, r=1 Ω, năng lượng điện dung tụ C=4 μF. Đèn Đ tất cả ghi 6V-6W. Các điện trở R1=6 Ω; R2=4 Ω; RP=2 Ω cùng là bình điện phân đựng hỗn hợp CuSO4 có cực dương bởi Cu.

Xem thêm: Tuyên Ngôn Độc Lập Là Áng Văn Chính Luận Mẫu Mực, Văn Mẫu Lớp 12: Chứng Minh

*

1/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam