GọiXlà biến hóa cố "Số được chọn gồm chữ số cuối gấp hai chữ số đầu". Lúc ấy ta có những bộ số là1b2 hoặc2b4thỏa mãn trở nên cốXvà cứ mỗi bộ thìb có 4cách chọn phải có tất cả số thỏa yêu cầu.

Bạn đang xem: Cho tập hợp a 0 1 2 3 4 5

Suy ra số thành phần của vươn lên là cốX là ΩX=8.

Vậy tỷ lệ cần tínhP(X) = ΩXΩ=8100=225.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?


A. 25.


B. 9.


C.20.


D. 10.


Câu 2:


Một nhóm gồm 10 học sinh vào đó có An và Bình, đứng ngẫu nhiên thành một hàng. Xác suất để An và Bình đứng cạnh nhau là


A. 25.


B. 110.


C. 15.


D. 14.


Câu 3:


Tìm số hạng không đựng x trong triển khai của x2-1x12.


A. -459.


B. -495.


C. 495.


D. 495.


Câu 4:


Xét những số tự nhiên và thoải mái gồm 5 chữ số không giống nhau được lập từ các số 1, 3, 5, 7, 9. Tính xác suất để tìm được một số không bước đầu bởi 135.


A. 5960.


B. 16.


C. 56.


D. 160.


Câu 5:


Từ những chữ số 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tất cả 4 chữ số


A. 16.


B. 120.


C. 24.


D. 256


Câu 6:


Hệ số của số hạng cất x7 trong khai triển nhị thức x-2xx12(với x>0) là:


A. 376.


B. -264.


C. 264.


D. 260.


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại slovenija-expo2000.com


*

liên kết
tin tức slovenija-expo2000.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


slovenija-expo2000.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Casio Fx 580Vnx Có Được Mang Vào Phòng Thi, Máy Tính Khoa Học Casio Fx


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


slovenija-expo2000.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
slovenija-expo2000.com