$egingatheredx = Acos(omega t + varphi ) hfill \v = x' = - omega Asin (omega t + varphi ) = omega Acos(omega t + varphi + fracpi 2) hfill \a = v' = - omega ^2Acos (omega t + varphi ) = - omega ^2x = omega ^2Acos (omega t + varphi + pi ) hfill \endgathered $

Mặt khác: gia tốc $a$ luôn hướng về vị trí cân bằng

Gia tốc: $a = - omega ^2x$

$x=0=>a=0$
Bạn đang xem: Chọn câu đúng gia tốc trong dao động điều hòa

*
*
*
*
*
*
*
*

Một hóa học điểm dao động điều hòa với phương trình $x = Ac mos(omega mt + varphi m)$, trong các số ấy ω có giá trị dương. Đại lượng ω điện thoại tư vấn là


Một chất điểm dao động điều hòa cùng với phương trình $x =Acos(ωt + φ)$; trong các số đó $A, ω$ là các hằng số dương. Pha của xấp xỉ ở thời điểm $t$ là


Trong xấp xỉ điều hòa của một đồ dùng thì tập hòa hợp 2 đại lượng làm sao sau đó là không đổi theo thời gian?


Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox với phương trình: (x ext = ext Acos(pi t) ext cm). Nếu lọc gốc toạ độ O tại vị trí cân đối của vật thì gốc thời gian $t = 0$ là thời gian vật:


Một vật giao động điều hòa theo phương trình li độ $x = 5cosπt (cm)$. Tốc độ cực lớn của thứ bằng:


Vật giao động điều hòa cùng với phương trình $x = 4cos(10πt + π/3) cm$. Vào tầm khoảng $t = 0,5s$ thì vật gồm li độ và tốc độ là:


Một chất điểm xấp xỉ điều hòa theo phương trình (x = 5cos(2pi t + pi ) ext left( cm ight)). Quãng con đường vật đi được sau $2s$ là


Một vật dao động điều hòa gồm phương trình:(x = 5cos(2pi t + pi /6) m left( cm, m s ight)). Rước (pi = 3,14). Tốc độ của đồ dùng khi bao gồm li độ (x = 3cm)là :


Khi một vật xê dịch điều hòa, chuyển động của thiết bị từ địa điểm biên về vị trí thăng bằng là chuyển động:


Đối với xê dịch cơ điều hòa, chu kì xấp xỉ là quãng thời gian ngắn nhất để một tâm trạng của xê dịch lặp lại như cũ. Trạng thái cũ sống đây bao gồm những thông số nào?


Đồ thị nào dưới đây thể hiện đúng sự biến đổi thiên của vận tốc a theo li độ x của một vật giao động điều hoà cùng với biên độ (A)


*

*

Vật xấp xỉ điều hòa tất cả đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ. Tần số góc và pha ban sơ của li độ của trang bị là:


*

*

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình $x = Acosleft( omega t + varphi ight)$. (varphi ) được gọi là:
Xem thêm: Nguyên Hàm E Mũ X Bình - Tìm Nguyên Hàm Của E^(X^2)

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.