D - sai vì: Lực lôi kéo của hai chất điểm không phải là cặp lực cân đối mà là cặp lực trực đối
Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng về lực hấp dẫn

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật có khối lượng $m$, ở độ cao $h$ so với mặt đất. Gọi $M$ là khối lượng Trái Đất, $G$ là hằng số hấp dẫn và $R$ là bán kính Trái Đất. Gia tốc rơi tự vị tại vị trí đặt vật có biểu thức là:


Hai quả cầu đồng chất, mỗi quả có khối lượng (20kg), khoảng cách giữa hai trung tâm của chúng là (50 m cm). Biết rằng số hấp dẫn là (G = 6,67.10^ - 11N.m^2/kg). Độ lớn lực tương tác hấp dẫn giữa chúng là:


Hai khối cầu giống nhau được đặt làm sao để cho tâm cách nhau khoảng r thì lực hấp dẫn giữa chúng là F. Nếu núm một trong nhị khối cầu bên trên bằng một khối cầu đồng chất khác nhưng lại có bán kính lớn gấp hai, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai trung ương (hai khối cầu ko chạm nhau) thì lực hấp dẫn giữa chùng lúc này là:


Ở mặt đất, một vật có trọng lượng (10N). Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vât bằng:


Biết gia tốc rơi tự bởi ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là (9,809m/s^2) và (9,810m/s^2) . Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách tâm Trái Đất (6370 m km). Chiều cao ngọn núi này là:


Khối lượng phương diện Trăng nhỏ dại hơn cân nặng Trái Đất (81) lần, khoảng cách giữa trọng điểm Trái Đất và chổ chính giữa Mặt Trăng bởi (60) lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và của khía cạnh Trăng chức năng vào một vật cân đối nhau tại điểm nào trên phố thẳng nối chổ chính giữa của bọn chúng tính từ bỏ Trái Đất?


Cho gia tốc trọng trường xung quanh đất là (9,8m/s^2), tính tốc độ trọng trường trên sao Hỏa. Biết trọng lượng Sao Hỏa bởi (10\% ) cân nặng Trái Đất và nửa đường kính Sao Hỏa bởi (0,53) nửa đường kính Trái Đất.


Bán kính Trái Đất là (6400km), vận tốc trọng ngôi trường ở giáp mặt khu đất là (10m/s^2). Một vật dụng có trọng lượng (50kg) sống độ cao bởi (frac79) lần bán kính Trái Đất. Coi vật chuyển động tròn đều bao bọc Trái Đất. Chu kì vận động của đồ quanh Trái Đất là:


Một viên đá đang nằm im trên mặt đất, lực hấp dẫn vì chưng Trái Đất tác dụng vào hòn đá có giá trị:


Ở cùng bề mặt đất một vật gồm trọng lượng 9N. Khi chuyển vật cho tới một điểm phương pháp tâm Trái Đất 3R (R là nửa đường kính Trái Đất) thì nó gồm trọng lượng bằng bao nhiêu ?


Một vật khối lượng 2 kg, ở xung quanh đất tất cả trọng lượng 20N. Khi gửi vật cho tới một điểm bí quyết tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó gồm trọng lượng bằng bao nhiêu?


Hai quả mong giống nhau, từng quả ước có khối lượng m = 500kg và bán kính R = 50cm. Xác minh lực lôi cuốn lớn tuyệt nhất giữa chúng?
Xem thêm: Con Giáp Thứ 13 Là Gì ? Học Ngay Cách Trị "Tuesday" Hiệu Quả Nhất

Hai hóa học điểm có khối lượng lần lượt là (m_1) và (m_2) đặt biện pháp nhau một quãng (r) trong không khí. Khi khoảng cách giữa hai hóa học điểm sút 4 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ:


Hai quả ước giống nhau, mỗi quả cầu bao gồm (m = 150kg,R = 5m). Hằng số lôi kéo (6,67.10^ - 11Nm^2/kg^2;). Xác định: