A. Lý thuyết:

I. Chính sách sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn

- các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần đều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Chu kì 4 có bao nhiêu nguyên tố

- các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành một hàng (chu kì).

- các nguyên tố tất cả số electron hóa trị trong nguyên tử đồng nhất đượcxếp thành một cột (nhóm).

II. Cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Ô nguyên tố:

- mỗi nguyên tố chất hóa học được xếp vào trong 1 ô nguyên tố

- trong ôcócác thông tin cơ bạn dạng về yếu tố đó

*

- Số sản phẩm tự ô yếu tố = số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron trong nguyên tử

2. Chu kỳ

- Chu kì là dãy những nguyên tố của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần

- Số đồ vật tự của chu kì ngay số lớp electron vào nguyên tử.

- Bảng tuần hoàn hiện gồm 7 chu kì được tấn công số từ là 1 đến 7:

+ Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ.

+ Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn.

3. đội nguyên tố:

- đội nguyên tố là gồm những nguyên tố có cấu hình electron phần ngoài cùng tương tự như nhau, nên đặc thù hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.

- có 2 một số loại nhóm nguyên tố là nhóm A và nhóm B:

+ đội A: bao hàm các nguyên tố s và p.Số thứ tự đội A = tổng thể e phần ngoài cùng

+ Nhóm B: bao gồm các thành phần d cùng fcó cấu hình e nguyên tử tận thuộc dạng (n – 1)dxnsy:

* trường hợp (x + y) = 3 →7 thì yếu tắc thuộc nhóm (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8→10 thì yếu tố thuộc đội VIIIB.

* ví như (x + y) > 10 thì yếu tố thuộc nhóm (x + y – 10)B.

- các nguyên tố đội B là tập hợp những nguyên tố gồm electron hóa trị nằm trong phân lớp d với f.

B. Bài tập:

1. Dạng 1:Từ địa điểm trong BTH xác định cấu hình e

Số sản phẩm công nghệ tự ô nguyên tố⇒ số hiệu nguyên tử

Chu kì ⇒ Số lớp e.

Nhóm A ⇒ Số e hóa trị.

VD1:Nguyên tố ởchu kì 5, team VIIA có thông số kỹ thuật electronlớp ngoại trừ cùnglà

A.4s24p5 B.4d45s2 C.5s25p5 D.7s27p3

Lời giải:

Chu kì 5⇒ 5 lớp e. đội VIIA⇒ 7e ngoại trừ cùng. Vậy thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng là5s25p5

Đáp án C.

2. Dạng 2: Từcấu hình e xác định vị trí vào BTH

VD1:Nguyên tố M có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p64s1vị trí của nhân tố M trong bảng tuần trả là

A. Chu kì 4, đội IB B.Chu kì 3, nhóm IA

C.Chu kì 4, nhóm IA D. Chu kì 3, nhóm IIA

Lời giải:

Nguyên tố M tất cả Z = 19, có 4 lớp e ⇒ thuộc chu kì 4, có một e xung quanh cùng thuộc phân lớp s ⇒ thuộc team IA.

Đáp án C.

Câu 2: cấu hình e của ion X2+ là 1s22s22p6s23p63d6. Vào BTH các NTHH, nhân tố X thuộc:

A. Chu kì 4, team VIIIA B. Chu kì 4, IIA

C. Chu kì 3, VIA D.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 113 Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 113 Luyện Tập

Chu kì 4, VIIIB

Lời giải:

Cấu hình e của X2+1s22s22p6s23p63d6⇒ cấu hình e của X là1s22s22p6s23p63d64s2⇒ Z =26, chu kì 4 team VIIIB vì e sau cuối điền vào phân lớp d.