=> Chu kì xấp xỉ của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào vào chiều dài bé lắc đơn (l) và gia tốc trọng trường (g)

Ta có, tỉ số trọng lượng và khối lượng của nhỏ lắc là:

(fracPm = fracmgm = g)

A, B, D - loại
Bạn đang xem: Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào

*
*
*
*
*
*
*
*

Một nhỏ lắc solo chiều nhiều năm l giao động điều hòa tại vị trí có vận tốc trọng ngôi trường g. Chu kỳ giao động của nhỏ lắc được tính:


Một con lắc đối chọi gồm trái cầu nhỏ tuổi khối lượng m được treo vào một trong những đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, lâu năm 64cm. Con lắc xấp xỉ điều hòa tại khu vực có vận tốc trọng trường g. Lấy g = π2 (m/s2). Chu kì giao động của bé lắc là :


Tại thuộc một vị trí trên Trái Đất, con lắc solo có chiều lâu năm l giao động điều hòa cùng với chu kì (2s), con lắc đối chọi có chiều nhiều năm (2l) xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì:


Tại một nơi xác định, hai nhỏ lắc solo có độ dài l1 cùng l2, giao động điều hoà cùng với tần số khớp ứng f1 và f2. Tỉ số (fracf_1f_2) bằng:


Con lắc 1-1 có chiều nhiều năm dây treo là l = 1 m thực hiện 10 xấp xỉ mất 20s. Mang π = 3,14 . Tốc độ trọng trường tại điểm đặt con rung lắc là:


Tại thuộc một khu vực trên Trái Đất, hai nhỏ lắc đối chọi có chiều dài l1, l2 với chu kỳ xê dịch riêng theo lần lượt là T1 = 0,3 s cùng T2 = 0,4 s. Chu kỳ xấp xỉ riêng của con lắc thứ ba có chiều nhiều năm l3 = l1 + l2 là:


Con lắc 1-1 có chiều lâu năm (ell ), trong khoảng thời hạn (Delta )t triển khai được 40 dao động. Ví như tăng chiều dài dây của dây có thêm 19 cm, thì cũng vào khoảng thời gian trên con lắc chỉ tiến hành được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:


Con lắc đơn xê dịch điều hòa cùng với phương trình (s = cos (2t + 0,69) mcm), t tính theo đơn vị chức năng giây. Khi t = 0,135s thì pha dao động là:


Một bé lắc đơn đang xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc bởi (9^0) dưới công dụng của trọng lực. Ở thời khắc (t_0), vật nhỏ dại của bé lắc bao gồm li độ góc cùng li độ cong theo thứ tự là (4,5^0) cùng (2,5 pi cm). Rước (g = 10 m/s^2). Tốc độ của đồ ở thời khắc (t_0)bằng


Một nhỏ lắc đối chọi đang dao động điều hòa với biên độ góc 5o. Khi đồ nặng đi qua vị trí cân đối thì tín đồ ta ổn định điểm ở trung tâm của dây treo, tiếp nối vật thường xuyên dao động điều hòa với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng:


Cho một bộ thí nghiệm khảo sát điều tra dao hễ của nhỏ lắc đối chọi như hình bên. Tên những thiết bị trong bộ thí nghiệm kia là:


*

Trong bài thực hành thực tế đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại chống thí nghiệm, một học sinh đo được chiều nhiều năm của bé lắc 1-1 l = 800 ± 1 (mm) thì chu kỳ dao động là T = 1,78 ± 0,02 (s). Mang π = 3,14. Vận tốc trọng ngôi trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là:


Con lắc đơn dao động điều hòa gồm s0= 4cm, tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của dây làl= 1m. Hãy viết phương trình xấp xỉ biết cơ hội t = 0 vật trải qua vị trí thăng bằng theo chiều dương?


Một con lắc đơn giao động với biên độ góc α0 = 0,1 rad gồm chu kì xê dịch T = 1s. Lựa chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, khi vật ban đầu chuyển động vật trải qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình giao động của bé lắc là:


Một bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa có chu kì xê dịch T = 2s. Rước g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình giao động của nhỏ lắc hiểu được tại thời khắc ban đầu, vật tất cả li độ góc (alpha = 0,05ra md) và tốc độ v = 15,7 cm/s.


Một sợi dây nhẹ, không dãn, nhiều năm $100cm$ được buộc chặt vào nhị điểm cố định $A$ và $B$ bên trên một con đường thẳng nằm ngang giải pháp nhau $60cm$. Một hạt cườm nhỏ, nặng, được xâu vào dây và hoàn toàn có thể trượt không ma gần kề dọc theo dây. Ban sơ hạt cườm đứng yên tại vị trí cân bằng. Kéo hạt cườm lệch ngoài vị trí thăng bằng một đoạn nhỏ tuổi rồi buông nhẹ mang lại nó xê dịch điều hòa trong mặt phẳng vuông góc với $AB$ và bỏ qua sức cản của không khí. Hạt cườm xê dịch với tần số góc có giá trị gần giá trị nào tiếp sau đây nhất?


Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc solo có cùng chiều nhiều năm đang xê dịch điều hòa với cùng biên độ. điện thoại tư vấn (m_1,F_1) với (m_2,F_2) theo lần lượt là khối lượng, độ khủng lực kéo về cực to của bé lắc đầu tiên và nhỏ lắc đồ vật hai. Biết (m_1 + m_2 = 1,2) kg với (2F_2 = 3F_1). Quý hiếm của m1 là


Một học viên thực hiện thí nghiệm khảo sát tác động của chiều dài con lắc đơn với chu kì dao động kiểm hội chứng chu kì dao động. Từ hiệu quả thí nghiệm, học sinh này vẽ đồ gia dụng thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của (T^2)vào chiều dài (l)) của con lắc như hình vẽ. Góc ( malpha ) đo được trên hình bằng 76,10. Rước (pi approx 3,14). Theo công dụng thí nghiệm của học sinh này thì vận tốc trọng ngôi trường tại địa điểm làm nghiên cứu là


*

Một con lắc đối chọi có chiều nhiều năm 1 m, được treo tại khu vực có gia tốc trọng trường(g = pi ^2) m/s2. Giữ vật nhỏ tuổi của con lắc tại đoạn có li độ góc ( - 9^0) rồi thả dịu . Làm lơ lực cản của ko khí. Nhỏ lắc đơn dao động điều hòa. Lựa chọn gốc thời gian (t = 0) là cơ hội vật nhỏ của nhỏ lắc vận động chậm dần dần qua vị trí bao gồm li độ góc ( - 4,5^0). Phương trình xấp xỉ của trang bị là


Trong thời gian ∆t, một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm l thực hiện được 10 xê dịch điều hoà. Giả dụ tăng chiều nhiều năm thêm 36cm thì vẫn trong thời hạn ∆t nó thực hiện được 8 giao động điều hoà. Chiều dài l có giá trị là


Một nhỏ lắc đơn có chiều nhiều năm (50 cm) dao động điều hòa trên nơi gồm (g = 9,8;;dfracms^2) với biên độ góc (alpha _0). Thời hạn ngắn nhất vật đi từ vị trí biên dương cho vị trí bao gồm li độ góc (alpha = dfracalpha _0sqrt 2 ) gần giá trị nào nhất sau đây?


Hai bé lắc đơn có chiều dài (l_1) và (l_2) dao động ổn định tại và một nơi tất cả chu kì giao động lần lượt là (T_1) với (T_2). Biết tại khu vực này, nếu nhỏ lắc bao gồm chiều nhiều năm (ell _1 + ell _2) thì giao động với chu kì 1,0s; nếu nhỏ lắc tất cả chiều lâu năm (ell _2-ell _1) thì xê dịch với chu kì 0,53s. Giá trị của (T_1) với (T_2) là
Xem thêm: Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Có Đáp Án Minh Họa Thpt Quốc Gia 2017 Có Đáp Án

Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một con lắc đối kháng có chiều dài 81 cm đang xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ góc (8^0) tại nơi bao gồm (g = 9,87m/s^2,,(pi ^2 approx 9,87)). Lựa chọn t = 0 khi vật nhỏ tuổi của nhỏ lắc tại đoạn biên. Quãng con đường vật nhỏ tuổi đi được vào khoảng thời hạn từ t = 0 đến t = 1,2 s là


Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói tới dao động của một con lắc đơn trong ngôi trường hợp bỏ lỡ lực cản của môi trường?