Đưa biểu thức về dạng bình phương rồi khai căn nhưng bỏ qua mất giá trị hoàn hảo là phương pháp phổ biến hóa để minh chứng những phép toán vô lý trong số học.


Nhà toán học fan Mỹ PatrickJMT đưa ra công dụng 0 = 1 qua 10 bước thay đổi sau:

- trăng tròn = - 20

16 - 36 = 25 - 45

4^2 - 4 x 9 = 5^2 - 5 x 9

4^2 - 4 x 9 + 81/4 =5^2 - 5 x 9 + 81/4

4^2 - 2 x 4 x 9/2 + (9/2) ^2=5^2 - 2 x 5 x 9/2 +(9/2) ^2

(4 - 9/2) x ((4 - 9/2) = (5 - 9/2) x (5 - 9/2)

(4 - 9/2) ^2 = (5 - 9/2)^2

4 - 9/2 = 5 - 9/2

4 = 5

4 - 4 = 5 - 4

0 = 1.

Bạn đang xem: Rút gọn biểu thức a, c


Sự vô lý của câu hỏi 0 = 1 search điểm vô lý của trong vấn đề 0 = 1

Tài khoảnBeeSyruptrên YouTube cũng minh chứng 2 + 2 = 5 như sau:

-20 = -20

16 - 36 = 25 - 45

(2 + 2)^2 - (2 + 2) 9 = 5^2 - (5 x 9)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 =5^2 - (2 x5 x 9/2)

(2 + 2)^2 - 2(2 + 2)9/2 + (9/2)^2 =5^2 - (2 x5 x 9/2)+ (9/2)^2

(2 + 2 - 9/2)^2 = (5 - 9/2)^2

2 + 2 - 9/2 = 5 - 9/2

2 + 2 = 5.


Chứng minh 2 + 2 = 5 bằng cách vận dụng những phép tình cộng, trừ, nhân, phân chia và phép bình phương, ta tất cả thể chứng minh 2 + 2 = 5.

Điểm phổ biến giữa hai bài chứng tỏ là tín đồ giải sẽ thêm số mang đến hai biểu thức với sử dụng những phép cộng, trừ để mang biểu thức về dạng hằng đẳng thức (a - b)^2 rồi vứt phép bình phương.

Đây cụ thể là hai bài toán đố, thông qua công việc phức tạp nhằm đánh lừa tín đồ xem. Tuy nhiên, đa phần độc giả gần như phát hiện nay điểm vô lý trong những phép gửi đổi.

Độc giảVõ è cổ Quang Tânbình luận: "Để khai căn 2 biếu thức ở cả hai vế điều kiện bắt buộc là cực hiếm biểu thức phía bên trong bình phương phải lớn hơn 0. (5-9/2) thì không sao nhưng (4-9/2) nhỏ nhiều hơn 0 mà lại khai căn 2 vế cứ như thiệt chẳng cần dấu quý giá tuyệt đối".

Ý kiến của anh cảm nhận 307 lượt thích. Điểm tầm thường giữa việc vận dụng phép khai căn nhưng không sử dụng giá trị hoàn hảo là lỗi sai rõ nhất ở hai bài chứng minh.

Việc chuyển biểu thức về dạng bình phương rồi khai căn nhưng bỏ qua mất trị tuyệt vời nhất là phương thức thông thường để minh chứng các phép tính vô lý trong các hoặc.

Ngoài ra, với phép đạo hàm, ta cũng có thể có thể minh chứng 2 = 1.


Bài toán 9 điểm test IQ của bạn

Bài toán 9 điểm là câu đố tởm điển. Bí quyết giải nó rất đơn giản nhưng không phải ai ai cũng nghĩ đến giải pháp đó.


Nguyễn Sương


phép tính bước số học tập bình phương giá trị tuyệt đối phương thức sự vô lý fan hâm mộ


*

việc 9 điểm test IQ của chúng ta

4 4 0 58

Bài toán 9 điểm là câu đố ghê điển. Phương pháp giải nó rất dễ dàng và đơn giản nhưng ko phải người nào cũng nghĩ đến giải pháp đó.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự, (Chi Tiết)

*

Đáp án việc 16 điểm test IQ của khách hàng

1 1 0 9

Đáp án bài toán nối 9 điểm hoặc 16 điểm bởi một mặt đường thẳng thực chất không phức tạp như các bạn nghĩ.

*

bài toán tính số tiền bị lỗ

2 -2 10

Gần đây, một trong những diễn lũ về toán học chia sẻ bài toán tính chi phí với 4 đáp án gây tranh luận.