Bài tập về nhôm hidroxit là dạng thường gây nhầm lẫn cho nhiều bạn bởi tính lưỡng tính của nhôm hidroxit (vừa có thể tính năng với axit lại vừa có thể tác dụng với bazơ).

Bạn đang xem: Chuyên đề hidroxit lưỡng tính


Như vậy, bài bác tập về hidroxit lưỡng tính cũng đều có hai dạng thịnh hành dưới đây, tùy trực thuộc vào tỉ trọng số mol của mỗi hóa học theo bài bác cho mà chúng ta có phương pháp giải như sau:

I. Phương pháp giải những dạng bài tập về nhôm hidroxit lưỡng tính

Cho dung dịch OH- tác dụng với dung dịch Al3+ hoặc cho H+ tác dụng với dung dịch AlO-2 (hoặc -

1. Mang đến từ từ a mol OH- vào dung dịch chứa b mol Al3+. Tìm khối lượng kết tủa:

- Phương trình ion thu gọn:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓ (1)

Al3+ + 4OH- → Al(OH)4- (2)

- Khi nhỏ tuổi từ từ dung dịch OH– vào dung dịch chứa Al3+ thì lượng kết tủa tăng nhiều đến cực đại sau đó giảm dần trở về dung dịch trong suốt.

- sản phẩm tạo thành nhờ vào vào tỉ lệ số mol Al3+ với số mol OH–.

Đặt 

*

- trường hợp T ≤ 3 thì chỉ xẩy ra phản ứng (1), có nghĩa là phản ứng chỉ tạo nên kết tủa.

- ví như 3 OH-(min) = 3n↓

 nOH-(max) = 4.nAl3+ - n↓

2. Nếu mang đến từ từ H+ vào dung dịch chứa AlO2- (hoặc -) thì phản ứng xảy ra như sau:

H+ + Al(OH)4- → Al(OH)3↓ + H2O (1) 

4H+ + Al(OH)4- → Al3+ + 4H2O (2)

- bởi vậy lượng kết tủa tăng cao đến rất đại, sau đó giảm dần dung dịch biến trong suốt.

Xem thêm: Công Dụng Tía Tô : Công Dụng, Tác Hại Và Cách Dùng Lá Tía Tô Đúng

- thành phầm tạo thành dựa vào vào tỉ lệ thành phần số mol của H+ và tỉ trọng số mol Al(OH)4–

Đặt

*

- trường hợp T ≤ 1 chỉ xảy ra phản ứng (1); có nghĩa là phản ứng chỉ sinh sản kết tủa

- giả dụ 1 OH-(min) = 3n↓ + nH+

 nOH-(max) = 4.nAl3+ - n↓ + nH+

II. Bài tập áp dụng cách giải nhôm hidroxit Al(OH)3

* bài xích tập 1: Rót 100 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml hỗn hợp AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

> Lời giải:

Đổi đơn vị: 100ml = 0,1 lít;

- Theo bài ra, ta có: nNaOH = CM.V = 3,5.0,1 = 0,35 mol;

 nAlCl3 = CM.V = 1.0,1 = 0,1 mol;

⇒ nOH- = 0,35 mol; nAl3+ = 0,1 mol;

Lập tỉ lệ mol: 

*

Vậy tạo tất cả hổn hợp muối Al(OH)3: x mol và

Theo bài xích ra, ta tất cả hệ: 

*

Vậy cân nặng chất kết tủa là: mAl(OH)3 = 0,05.78 = 3,9 g.

* bài xích tập 2: Cho 450 ml dung dịch KOH 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M được dung dịch X. Tính độ đậm đặc mol/l những chất trong dung dịch X?

> Lời giải:

Đổi 450ml = 0,45 lít; 100ml = 0,1 lít;

- Theo bài xích ra, ta có: nKOH = CM.V = 2.0,45 = 0,9(mol) ⇒ nOH- = 0,9(mol);

nAl2(SO4)3 = CM.V = 1.0,1 = 0,1(mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,1 = 0,2(mol);

Ta có:

*

→ tạo - và OH- dư

Vậy dung dịch X có:

 nAl(OH)4- = nAl3+ = 0,2(mol);

 nOH-(dư) = 0,9 - 0,2.4 = 0,1(mol)

Vậy ta có: 

*

*

* bài xích tập 3: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng ngừng thu được 12,045 gam kết tủa. Tính quý hiếm của V?