*Bạn đang xem: Chuyên đề logarit luyện thi đại học

*

*

*

*

*
0t = 5 x > 0x⇔ ..." data-index="32" src="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-32-320.jpg?cb=1383739949" srcset="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-32-320.jpg?cb=1383739949 320w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-32-638.jpg?cb=1383739949 638w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-32-1024.jpg?cb=1383739949 1024w" loading="lazy" id="slide-image-31" />
*
2x..." data-index="36" src="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-36-320.jpg?cb=1383739949" srcset="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-36-320.jpg?cb=1383739949 320w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-36-638.jpg?cb=1383739949 638w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-36-1024.jpg?cb=1383739949 1024w" loading="lazy" id="slide-image-35" />
*
0⇔u2 − 4t > 5..." data-index="45" src="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-45-320.jpg?cb=1383739949" srcset="https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/85/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-45-320.jpg?cb=1383739949 320w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-45-638.jpg?cb=1383739949 638w, https://image.slovenija-expo2000.comcdn.com/chuyende-131106120542-phpapp02/95/chuyn-m-logarit-n-thi-i-hc-levietthuatcom-45-1024.jpg?cb=1383739949 1024w" loading="lazy" id="slide-image-44" />

Xem thêm: Các Bài Toán Số Phức Khó Chọn Lọc, Bài Tập Số Phức Nâng Cao, Hay Và Khó Chọn Lọc