Tài liệu có 138 trang, vị thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt biên soạn, tổng hợp hồ hết kiến ​​thức đề xuất biết, những dạng toán thường gặp mặt và những bài tập từ luyện về chủ thể nguyên hàm, tích phân cùng phần mềm, giúp những em học tập trò lớp 12 tìm hiểu thêm lúc học bài. Chương trình Gicửa ải tích 12 chương 3.

Bạn đang xem: Chuyên đề nguyên hàm

*

MỤC LỤC: Chương 3. NGUYÊN TẮC, PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG1. §1 – TÍNH TOÁN NGUYÊN TỬ – DÙNG ĐỊNH NGHĨA, BẢNG ĐIỀU KIỆN1.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. áp dụng bảng bí quyết nguyên hàm 2. + Dạng 2. Phân tách hàm tích thành tổng 7. + Dạng 3. Chia phân số thành tổng 9. C BÀI TẬP THỰC HÀNH 14. §2 – MÁY TÍNH NGUYÊN TỬ – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN SỐ 17.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 17. + Dạng 1. Thay đổi biến dạng của cơ năng 17. + Dạng 2. Biến dị của hàm số phân số 19. + Dạng 3. đổi khác biến dạng của hàm số vô tỉ 20. + Dạng 4. Biến dị của hàm số lượng giác 22. + Dạng 5. Chuyển đổi biến dạng hàm số mũ, hàm số lôgarit 24. BÀI TẬP THỰC HÀNH 27. §3 – Tính nguyên hàm – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN TỬ PHẦN 30.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 30. + Dạng 1. Nguyên hàm từng phần cùng với “u = nhiều thức” 30. + Dạng 2. Nguyên hàm từng phần cùng với “u = logarit” 31. + Dạng 3. Nguyên hàm hợp trở thành và phần 33. + Dạng 4. Nguyên hàm từng phần làm việc dạng “lặp” 35. + Dạng 5. Các nguyên hàm từng phần sinh sống dạng “hàm ẩn” 36. BÀI TẬP THỰC HÀNH 38. §4 – TÍNH CHẤT PHÂN TỬ – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT 41.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 41. + Dạng 1. Thực hiện khái niệm, trực thuộc tính tích phân 41. + Dạng 2. Chia hàm tích thành tổng các hàm căn phiên bản 45. + Dạng 3. Phân chia hàm phân số thành tổng của các hàm căn bạn dạng 47. BÀI TẬP THỰC HÀNH 51. §5 – TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN SỐ 54.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 54. + nhiều loại 1. Chuyển đổi kiểu t = u (x) 54. + Dạng 2. Lượng giác 59. BÀI TẬP THỰC HÀNH 61. §6 – TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỤ THỂ PHẦN 65.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 65. + Dạng 1. Tích phân theo phần cùng với “u = nhiều thức” 65. + Dạng 2. Tích phân theo phần cùng với “u = logarit” 67. BÀI TẬP THỰC HÀNH 70. §7 – PHÂN TÍCH CÔNG TÁC 74.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74. + Dạng 1. Sử dụng thuộc tính vi phân ko lệ thuộc vào biến 74. + Dạng 2. Tìm kiếm hàm số f (x) bằng bí quyết nghịch vươn lên là 76. + Dạng 3. Tìm nguyên hàm f (x) bằng tuyệt kỹ “đạo hàm đúng” 77. + Dạng 4. Phương pháp tích phân theo phần 79. + Dạng 5. Phương pháp ghép bình phương 81. BÀI TẬP THỰC HÀNH 84. §8 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – TÍNH DIỆN TÍCH CỦA PHÒNG 89.

MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 89. + Dạng 1. Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ dùng thị y = f (x) với y = g (x) 89. + Dạng 2. Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn nữa 2 đồ dùng thị của hàm số 97. + Dạng 3. Kết hợp 1 số “mẫu hình” hình phẳng trong trong thực tiễn 99. BÀI TẬP THỰC HÀNH 103. §9 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA ĐỐI TƯỢNG, QUẦN LĂN 107.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 107. + Dạng 1. Tính thể tích của một vật cơ hội biết huyết diện vuông góc với Ox 107. + Dạng 2. Tính thể tích khối tròn vo lúc mang lại hình phẳng luân phiên quanh trục Ox 108. + Dạng 3. Phối hợp 1 số bài toán trong thực tiễn 113. BÀI TẬP THỰC HÀNH 117. §10 – ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH – MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG 120.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 120. + Dạng 1. Cho hàm tốc độ, tìm kiếm quãng con đường vật đi được 120. + Dạng 2. Mang đến đồ thị của hàm tốc độ, tìm quãng đường vật đi được 121. + Dạng 3. đến hàm gia tốc, tra cứu quãng con đường vật đi được 122. BÀI TẬP THỰC HÀNH 124. §11 – TỔNG quan liêu VỀ 126.

CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 126. B CHỦ ĐỀ 2 129.

cài đặt xuống tài liệu .

 
chăm đề nguyên hàm, tích phân và phần mềm – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu bao gồm 138 trang, được soạn bởi giáo viên Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp tri thức cần nắm, những dạng toán thường gặp mặt và bài tập trường đoản cú luyện chuyên đề nguyên hàm, tích phân với phần mềm, giúp học trò lớp 12 xem thêm lúc học công tác Gicửa ải tích 12 chương 3.

Xem thêm: Trái Nghĩa Của Upper Là Gì, Đây Là Định Nghĩa Chính Xác Nhất

MỤC LỤC: Chương 3. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 1. §1 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, BẢNG CÔNG THỨC 1. A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Vận dụng bảng phương pháp nguyên hàm 2. + Dạng 2. Bóc hàm dạng tích thành tổng 7. + Dạng 3. Bóc tách hàm dạng phân thức thành tổng 9. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 14. §2 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 17. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 17. + Dạng 1. Đổi biến tấu hàm lũy vượt 17. + Dạng 2. Đổi biến dị hàm phân thức 19. + Dạng 3. Đổi biến dị hàm vô tỉ 20. + Dạng 4. Đổi biến dạng hàm lượng giác 22. + Dạng 5. Đổi biến dị hàm mũ, hàm lô-ga-rit 24. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 27. §3 – TÍNH NGUYÊN HÀM – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN 30. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 30. + Dạng 1. Nguyên hàm từng phần cùng với “u = nhiều thức” 30. + Dạng 2. Nguyên hàm từng phần cùng với “u = lôgarit” 31. + Dạng 3. Nguyên hàm link đổi đổi thay số và từng phần 33. + Dạng 4. Nguyên hàm từng phần dạng “lặp” 35. + Dạng 5. Nguyên hàm từng phần dạng “hàm ẩn” 36. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 38. §4 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT 41. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 41. + Dạng 1. Sử dụng khái niệm, ở trong tính tích phân 41. + Dạng 2. Tách bóc hàm dạng tích thành tổng những hàm căn phiên bản 45. + Dạng 3. Bóc hàm dạng phân thức thành tổng các hàm căn bản 47. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 51. §5 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 54. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 54. + Dạng 1. Đổi biến đổi loại t = u(x) 54. + Dạng 2. Lượng giác hóa 59. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 61. §6 – TÍNH TÍCH PHÂN – SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 65. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 65. + Dạng 1. Tích phân từng phần cùng với “u = nhiều thức” 65. + Dạng 2. Tích phân từng phần với “u = logarit” 67. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 70. §7 – TÍCH PHÂN HÀM ẨN 74. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 74. + Dạng 1. áp dụng thuộc tính tính phân ko lệ thuộc biến 74. + Dạng 2. Kiếm tìm hàm f(x) bằng tuyệt kỹ đổi đổi thay số 76. + Dạng 3. Tìm hàm f(x) bằng tuyệt kỹ đưa về “đạo hàm đúng” 77. + Dạng 4. Cách thức tích phân từng phần 79. + Dạng 5. Phương thức ghép bình phương 81. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 84. §8 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG 89. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 89. + Dạng 1. Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ vật thị y = f(x) và y = g(x) 89. + Dạng 2. Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn thế nữa 2 vật thị hàm số 97. + Dạng 3. Toạ độ hoá 1 số ít “mẫu hình” hình phẳng trong thực tế 99. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 103. §9 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ, KHỐI TRÒN xoay 107. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 107. + Dạng 1. Tính thể tích đồ thể dịp biết diện tích s mặt giảm vuông góc cùng với Ox 107. + Dạng 2. Tính thể tích của khối tròn vo lúc cho hình phẳng luân phiên quanh trục Ox 108. + Dạng 3. Tọa độ hóa một số bài toán trong thực tiễn 113. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 117. §10 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 120. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 120. + Dạng 1. Mang đến hàm tốc độ, tìm quãng đường chuyển động của đồ gia dụng 120. + Dạng 2. Mang đến đồ thị hàm tốc độ, tìm kiếm quãng đường vận động của thứ 121. + Dạng 3. Mang đến hàm gia tốc, search quãng đường vận động của trang bị 122. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 124. §11 – ĐỀ TỔNG ÔN 126. A ĐỀ SỐ 1 126. B ĐỀ SỐ 2 129.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push(); tải tài liệu

#Chuyên #đề #nguyên #hàm #tích #phân #và #ứng #dụng #Nguyễn #Hoàng #Việt