Tài liệu bao gồm 52 trang, do thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt biên soạn, tổng hợp những kiến ​​thức buộc phải nắm, các dạng toán thường chạm chán và những bài tập tự học tập về số phức, giúp các em học trò lớp 12 tìm hiểu thêm lúc học công tác Lời giải. Tập 12 chương 4.

Bạn đang xem: Chuyên đề số phức

*

MỤC LỤC: Chương 4. CÁC HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG TOÁN 1. §1 – GIỚI THIỆU VỀ CÁC SỐ TỔ HỢP 1.

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Xác minh số phức bằng những phép toán 3. + Dạng 2. Các số phức 4 bằng nhau. + Dạng 3. Biểu điểm số phức 5. + Dạng 4. Cung cấp số nhân với đơn vị ảo 7. C CÁC BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9. §2 – Phương trình với hệ phương trình 13.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 13. + Dạng 1. Phương trình bậc nhất 13. + Dạng 2. Phương trình bậc 2 với hệ số thực 14. + Dạng 3. Xác định số phức bằng phương pháp giải hệ phương trình 15. BÀI TẬP THỰC HÀNH 19. §3 – CÁC ĐẶC ĐIỂM HOÀN THIỆN SỐ 22.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 22. + Dạng 1. Toạ độ biểu diễn của số phức 22. + Dạng 2. Các điểm diễn tả số phức là đoạn trực tiếp 23. + Dạng 3. Những điểm biểu đạt số phức là đường tròn 24. + Dạng 4. Những điểm trình diễn những số phức là 27 Elip. + mẫu mã 5. Một số mẫu không giống 28. BÀI TẬP THỰC HÀNH 30. §4 – TỐI ĐA, TỐI ĐA CỦA SỐ PHỨC HỢP BÀI 34.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 34. + Dạng 1. Search max, min bằng bí quyết đại số 34. + Dạng 2. Tìm kiếm max, min bằng tuyệt kỹ hình học tập 35. BÀI TẬP THỰC HÀNH 41. §5 – CHƯƠNG 45 CHỦ ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ.

ĐÁP ÁN CHỦ ĐỀ SỐ 1 45. B ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 47.

tải xuống tư liệu .

 

Thông tin thêm


siêng đề số phức – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu bao gồm 52 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp tri thức cần nắm, các dạng toán thường gặp gỡ và bài tập trường đoản cú luyện chăm đề số phức, giúp học trò lớp 12 xem thêm lúc học lịch trình Gicửa ải tích 12 chương 4.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tmi Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Tmi Viết Tắt Của Từ Gì

MỤC LỤC: Chương 4. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN 1. §1 – NHẬP MÔN SỐ PHỨC 1. A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2. + Dạng 1. Xác minh số phức bằng các phép toán 3. + Dạng 2. Số phức đều nhau 4. + Dạng 3. Điểm trình diễn số phức 5. + Dạng 4. Lũy vượt với đơn vị chức năng ảo 7. C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 9. §2 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 13. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 13. + Dạng 1. Phương trình hàng đầu 13. + Dạng 2. Phương trình bậc 2 với thông số thực 14. + Dạng 3. Xác định số phức bằng cách giải hệ phương trình 15. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 19. §3 – TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC 22. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 22. + Dạng 1. Tọa độ điểm miêu tả của số phức 22. + Dạng 2. điểm diễn giả số phức là mặt đường thẳng 23. + Dạng 3. điểm biểu đạt số phức là đường tròn 24. + Dạng 4. điểm biểu hiện số phức là con đường Elip 27. + Dạng 5. Một số ít mẫu hình khác 28. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 30. §4 – MAX, MIN CỦA MÔ-ĐUN SỐ PHỨC 34. A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 34. + Dạng 1. Tìm kiếm max, min bằng bí quyết đại số 34. + Dạng 2. Tìm max, min bằng tuyệt kỹ hình học 35. B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 41. §5 – ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 45. A ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 45. B ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 47.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push(); mua tài liệu

#Chuyên #đề #số #phức #Nguyễn #Hoàng #Việt