tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Clo tất cả 2 đồng vị 35CL ; 37CL tỉ lệ nguyên tử là 3/1 1) tính nguyên tử khối TB của CL. 2) tính phần trăm khối lượng của 35CL vào CaCl2 3) tính khối lượng của 37CL trong 10 gam HCLO4


*

trong từ nhiên, thành phần clo bao gồm 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo bởi 35,5. A) Tính phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị trên?b tính % trọng lượng của cl35 bao gồm trong phân tử HCLO4 biết NTKtb của H+1 o=16,2


*

Trong trường đoản cú nhiên, Clo bao gồm 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo bằng35,5.a) Tính tỉ lệ xác suất số nguyên tử của từng đồng vị.b) bao gồm bao nhiêu nguyên tử

35Cl vào 2,24 lít khí Cl2 (đktc)?

c) Tính yếu tố phần trăm khối lượng của đồng vị 37Cl tất cả trong 31,2 gam BaCl2 (Cho ba =137).d) Trong tự nhiên Hiđro gồm 2 đồng vị 1H, 2H. Hỏi bao gồm tối đa bao nhiêu loại phân tử HCl? Tínhphân tử khối của từng loại.

Bạn đang xem: Clo có 2 đồng vị 35cl và 37cl tỷ lệ


Trong tự nhiên và thoải mái clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng cộng nguyên tử, còn sót lại là 35Cl (Cl bao gồm số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

A. 8,92%

B.8,43%

C.8,56%

D.8,79%


Đáp án A

• %35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%→ MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.→ nguyên tố % của 37Cl vào HClO4 là

*


Trong tự nhiên clo là các thành phần hỗn hợp 2 đồng vị 35Cl với 37Cl. Mang lại H = 1, O = 16, nguyên tử khối vừa phải của clo là 35,5. Nguyên tố % về trọng lượng 37Cl gồm trong HClO4 là

A. 9,20%.

B.25,00%.

C.35,32%.

D.75,00%.


Đáp án A

Giả sử % nguyên tử 35Cl và 37Cl trong tự nhiên và thoải mái lần lượt là x, y.

Ta gồm hpt

x + y = 1 35 x + 37 y = 35 , 5

⇒ x = 0 , 75 y = 0 , 25

Phần trăm trọng lượng của 37Cl trong HClO4 là

(0,24.37)/ (1+35,5+ 16.4) = 9,2 %


Trong tự nhiên và thoải mái Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl. Nguyên tử khối vừa phải của Clo là 35,5. Xác suất về khối lượng của 35Cl vào HClO là

A.50,00%.

B.48,67%.

C.51,23%.

D.55,20%.


Nguyên tử khối vừa phải của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên và thoải mái có 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Xác suất về khối lượng của C 17 37 l cất trong HClO4 (với hiđro là đồng vị H 1 1 , oxi là đồng vị O 8 16 ) là cực hiếm nào tiếp sau đây

A.9,40%.

B.8,95%.

C.9,67%.

D.9,20%.


Đáp án D.

Phần trăm đồng vị 35Cl = x, thì % đồng vị 37Cl = 100 - xTa có:

*
, vậy x = 75%.

Xem thêm: Cạnh Kề Là Gì - Top 9 Xác Định Cạnh Đối Kề Huyền Mới Nhất 2022

Phần trăm cân nặng của 37Cl vào HClO4=

*


Câu 8: vào tự nhiên, clo tất cả 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,48u. Nguyên tố % theo trọng lượng của đồng vị 37Cl vào CaCl2 (biết MCa=40) là bao nhiêuMong giúp mọi người giúp mình với


Giả sử : %số nguyên tử35Cl và37Cl theo lần lượt là : x , y

Ta gồm :(x+y=1)(35x+37y=35.48)(Rightarrow x=0.76)(y=0.24)(\%^37Cl=dfrac0.24cdot37cdot240+35.48cdot2cdot100\%=16\%)

Nguyên tố Clo có hai đồng vị bền là: 35Cl(75,77%) cùng 37Cl(24,23%)

a, Tính số nguyên tử của từng đồng vị vào 8,96l khí Clo(đktc) cùng nguyên tử khối vừa phải của Clo

b, Tính tỷ lệ về cân nặng của 35Clo tất cả trong FeCl3. Cho Fe=56


Áp dụng cách làm tính nguyên tử khối trung bình:

AX¯=A.x+B.y100" role="presentation" style="border:0px; box-sizing:border-box; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:19.04px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">¯¯¯¯¯¯¯¯AX=A.x+B.y100AX¯=A.x+B.y100

Trong kia đồng vị A tất cả x% số nguyên tử, đồng vị B gồm y% số nguyên tử.

Vậy nguyên tử khối trung bình của nhân tố clo bằng:

ACl¯=35.75,77+37.24,23100=35,48" role="presentation" style="border:0px; box-sizing:border-box; direction:ltr; display:inline-block; float:none; font-size:19.04px; line-height:0; margin:0px; max-height:none; max-width:none; min-height:0px; min-width:0px; overflow-wrap:normal; padding:1px 0px; position:relative; white-space:nowrap; word-spacing:normal" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">¯¯¯¯¯¯¯¯ACl=35.75,77+37.24,23100=35,48ACl¯=35.75,77+37.24,23100=35,48