1) Có bố quả ước kim loại, kích thước giống nhau. Quả mong A với điện tích +23 C , quả cầu B có điện tích -9 C , quả cầu C không với điện tích. Mang lại hai quả cầu A và B chạm nhau rồi lại táchchúng ra. Tiếp nối cho hai quả mong B cùng C đụng nhau. Hỏi :a. Điện tích từng quả cầu ?b. Điện tích tổng cộng của tía quả cầu lúc đầu tiên và lúc ở đầu cuối ?2) gồm bốn quả cầu kim loại, form size giống nhau, lần lượt với điện tích : q1=2,3 C ,q2= -264.10-7C, q3= -5,9 C , q4=3,6.10-5C. Cho bốn quả ước đồng thời tiếp xúc với nhau, sau đó lại táchchúng ra.1. Tìm năng lượng điện của từng quả cầu sau khi tiếp xúc ?2. Quả cầu trước tiên (q1) , quả cầu thứ 2 (q2) đã nhận được hay cho bao nhiêu e trong toàn thể quá trình tiếp xúc.3) 19. Hai năng lượng điện điểm bằng nhau, đặt trong chân không, phương pháp nhau 10 cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10-5N.a. Khẳng định dấu và độ bự hai năng lượng điện đó.b. Mang đến 2 điện tích tiếp xúc nhau sau đó tách ra, để lực tương các giữa 2 điện tích đó giảm gấp đôi thì bắt buộc tăng xuất xắc giảm khoảng cách giữa chúng một khoảng chừng bằng từng nào so với ban đầu

Các câu hỏi tương từ

2). Gồm bốn quả ước kim loại, form size giống nhau, lần lượt có điện tích : q1=2,3 uC ,q2= -264.10-7C, q3= -5,9 uC , q4=3,6.10-5C. Cho bốn quả ước đồng thời xúc tiếp với nhau, tiếp đến lại táchchúng ra.1. Tìm điện tích của mỗi quả cầu sau khi tiếp xúc ?2. Quả cầu thứ nhất (q1) , trái cầu thứ 2 (q2) đã nhận được hay cho bao nhiêu e trong cục bộ quá trình tiếp xúc.

Bạn đang xem: Có ba quả cầu kim loại kích thước bằng nhau


bốn quả ước kim loại size giống nhau với điện tích + 2 , 3 μ C , − 264.10 − 7 C , − 5 , 9 μ C , + 3 , 6.10 − 5 C .Cho 4 quả cầu đồng thời xúc tiếp nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?

A. + 1 , 5 μ C

B. + 2 , 5 μ C

C. - 1 , 5 μ C

D. - 2 , 5 μ C

hai quả cầu kim loại kích cỡ giống nhau sở hữu điện tích lần lượt là q 1 v à q 2 , cho cái đó tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả ước mang điện tích:

A. Q = q 1 + q 2

B. q = q 1 - q 2

C. q = 0 , 5 . Q 1 + q 2

D. q = 0 , 5 . Q 1 - q 2

nhị quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q.1 và quận 2 với | q 1 | = | q 2 | , đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì từng quả ước sẽ có điện tích

A. q = q 1 .

B. q = 0

C. q = 2 q 1

D. q = 0,5 q 1

hai quả cầu sắt kẽm kim loại giống nhau với điện tích q 1 v à q 2 với | q 1 | = | q 2 | , đưa bọn chúng lại ngay gần thì chúng hút nhau. Nếu cho việc đó tiếp xúc nhau rồi sau đó tách bóc ra thì mỗi quả mong sẽ sở hữu điện tích

A. Q = q 1 .

B. Q = 0.

C. Q = 2 q 1

D. Q = 0 , 5 q 1

a) xác định số electron thừa, thiếu sống mỗi quả ước và lực liên hệ giữa chúng.

b) mang đến hai quả ước tiếp xúc năng lượng điện với nhau rồi để về nơi cũ. Xác minh lực xúc tiến điện giữa hai quả mong sau đó

nhì quả cầu bé dại giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong ko khí, gồm điện tích thứu tự là q 1 = - 3 , 2 . 10 - 7 C cùng q 2 = 2 , 4 . 10 - 7 C, phương pháp nhau một khoảng chừng 12 cm.


a) xác minh số electron thừa, thiếu sinh sống mỗi quả cầu và lực liên quan điện giữa chúng.

b) đến hai quả ước tiếp xúc điện với nhau rồi để về khu vực cũ. Xác minh lực can hệ điện thân hai quả ước sau đó.

nhì quả cầu nhỏ dại bằng sắt kẽm kim loại giống nhau đặt lên hai giá phương pháp điện mang các điện tích q 1 dương, q 2 âm cùng độ mập của năng lượng điện q 1 lớn hơn điện tích q 2 . Mang đến 2 quả mong tiếp xúc nhau rồi tách bóc chúng ra. Khi đó:

A.Hai quả ước cùng mang điện tích dương bao gồm cùng độ phệ là | q 1 + q 2 |

B.Hai quả mong cùng sở hữu điện tích âm có cùng độ mập là| q 1 + q 2 |

C.Hai quả mong cùng mang điện tích dương có độ lớn là (| q 1 + q 2 |)/2

D.Hai quả cầu cùng với điện âm có độ khủng là(| q 1 + q 2 |)/2


Có bố quả cầu kim loại, form size giống nhau. Quả cầu A sở hữu điện tích -16 µC, quả ước B mang điện tích 8 µC, quả ước C sở hữu điện tích -1,6 µC. Cho hai quả ước A với B đụng nhau rồi lại tách bóc chúng ra. Kế tiếp cho hai quả ước B cùng C va nhau. Tính điện tích của từng quả cầu.


Có tứ quả cầu kim loại, giống hệt nhau. Những quả cầu mang các điện tích lần lượt là: +2,3μC; -264.10-7C; -5,9μC; +3,6.10-5C. Cho bốn quả cầu đồng thời chạm nhau, kế tiếp lại bóc chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu sau đó là

A.17,65.10-6CB.1,6.10-6CC.1,5.10-6CD.14,7.10-6C


Có tứ quả mong kim loại, size giống nhau. Các quả cầu mang những điện tích: +2,3 μC; -264.10-7μC; -5,9μC; +3,6.10-5μC. Cho bốn quả cầu đồng thời tiếp xúc với nhau, tiếp nối lại bóc tách chúng ra. Điện tích mỗi quả ước là

A.q = + 7,21μC

B.q = + 2,5μC

C.q = -1,5μC

D.q = + 1,5μC

Đáp án cùng lời giải

Đáp án:D

Lời giải:q = + 1,5μC

Tổng năng lượng điện 4 quả sau khoản thời gian nhập:Q = (2,3 - 26,4 - 5,9 + 36).10-6C = + 6.10-6C.Vậy bởi bốn quả mong kim loại, kích cỡ giống nhau nên sau khi bóc tách ra điện tích chiađều cho mỗi quả là

*

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm soát trắc nghiệm đôi mươi phút Chương 1 Điện tích. Điện ngôi trường - Đề số 4

Làm bài

phân tách sẻ


Một số thắc mắc khác cùng bài bác thi.Hai trái cầu bé dại mang điện đặt phương pháp nhau một khoảng tầm r trong ko khí. Dịch chuyển đểkhoảng cách giữa chúng giảm xuống hai lần với đổ đầy vào giũa hai điện tích một chất điệnmôi có ε= 4. Khi ấy lực địa chỉ giữa nhì vật

Phát biểu làm sao sau đấy là sai?

Tính lực hệ trọng điện thân êlectrôn cùng hạt nhân trong nguyên tử hydrô, biết rằng điện tích của chúng tất cả độ lớn 1,6.10-19C và khoảng cách giữa chúng là 5.10-9 cm. Lực vạn vật cuốn hút giữa bọn chúng là bao nhiêu? đến biết: trọng lượng êlectrôn bàng 9,1.10-31 kg, trọng lượng hạt nhân hydrô bằng 1836 lần cân nặng êlectrôn, hằng sổ lôi kéo G = 6,672.10-11 (SI).

Có hai năng lượng điện điểm có khối lượng lần lượt là m và M, tất cả điện tích lần lượt là -q với +Q được đặt lên trên cùng một mặt đường sức của một điện trường đều, bí quyết nhau a. Hãy xác minh chiều của con đường sức với độ béo của vectơ độ mạnh điện trường để khi hai điện tích điểm được tốc độ và hoạt động thì khoảng cách giữa bọn chúng không cầm đổi.

* nhị quả cầu kim loại A cùng B giống như nhau đặt bí quyết nhau 2 (m). Quả cầu A tất cả điện tích 2.10−4 (C), quả ước B tất cả điện tích 6.10−6 (C).

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Hè Lớp 3 Lên Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án (Đề Số 10,11,12)

Hình nào sau đây diễn tả đúng đường sức năng lượng điện trường thông thường quanh nhị quả cầu?


*

bao gồm bốn quả ước kim loại, form size giống nhau. Những quả ước mang các điện tích: +2,3 μC; -264.10-7μC; -5,9μC; +3,6.10-5μC. Cho tư quả ước đồng thời tiếp xúc với nhau, tiếp nối lại tách chúng ra. Điện tích mỗi quả mong là

Khi một điện tích q dịch chuyển trong một điện trường xuất phát điểm từ một điểm A tất cả thế năng tĩnh điện 0,5 (J) mang đến một điểm B thì lực diện sinh công 1 (J). Thay năng tĩnh năng lượng điện của q trên B đã là

Nếu đem đi 106 êlectrôn thoát ra khỏi qủa trơn đang sở hữu điện tích + 1,6.10-13C thì qủa láng sẽ mang trong mình một điện tích là

Quả ước A bao gồm điện tích +12 (μC) cùng quả cầu B đồng nhất nhưng trung hòa điện.

Khi quả ước A với B xúc tiếp nhau, quả cầu B sẽ

Một trái cầu trọng lượng 10g, được treo vào trong 1 sợi chỉ giải pháp điện. Quả mong mang năng lượng điện tích q.1 = +0,10μC. Đưa quả mong thứ hai có điện tích q2 lại sát thì quả cầu trước tiên lệch khỏi địa điểm lúc đầu, dây treo hợp với đường thẳng đứng góc α= 30°. Lúc đó hai quả ước ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và biện pháp nhau 3cm.Dấu, độ bự của điện tích quận 2 và sức căng của sợi dây là


*

Một số thắc mắc khác rất có thể bạn quan tâm. Câu nào dưới đây diễn tả bầu trời tất cả hình ảnh so sánh ?

trường đoản cú ngữ nào dưới đây viết đúng bao gồm tả ?

tự nào dưới đây có thể ghép với giờ “lo” ?

Theo bài xích đọc “Thái sư nai lưng Thủ Độ”, trước sự làm của tín đồ quân hiệu, nai lưng Thủ Độ vẫn xử lí ra sao ?

tự nào bên dưới đây rất có thể ghép với tiếng “na” ?

Trong bài đọc “Thái sư trằn Thủ Độ”, bởi vì sao trần Thủ Độ mong chặt một ngón chân của fan xin chức câu đương ?


*

tiếng nào bên dưới đây có thể ghép với giờ “la” để tạo thành thành từ bao gồm nghĩa ?

Theo bài tập đọc “ Thái sư nai lưng Thủ Độ”, è Thủ Độ là fan :

trường đoản cú “xuân” nào dưới đây được cần sử dụng với nghĩa đưa ?

Theo bài bác đọc “Thái sư trần Thủ Độ”, khi bao gồm người ý muốn xin chức câu đương, è Thủ Độ đã đưa ra điều kiện gì ?