JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Co3 2 là axit hay bazo


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Phát Âm Chữ Q Trong Tiếng Việt, Đổi Mới Giáo Dục


TRỌN BỘ bí kíp học xuất sắc 08 môn
kiên cố suất Đại học đứng đầu - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng điều đình với các thành viên siêu ân cần & đáng yêu trên diễn đàn.
các chất tiếp sau đây đóng mục đích axit, bazo, muối bột theo thuyết bronsted;NH4+,K+,HCO3-,CH3COO-,HSO4-,SO4 2-, SO3 2-, H2PO4 -%%- huynhthu_tho
các chất sau đây đóng phương châm axit, bazo, muối theo thuyết bronsted;NH4+,K+,HCO3-,CH3COO-,HSO4-,SO4 2-, SO3 2-, H2PO4 -%%- huynhthu_tho
Nếu được thì thủ thuật Hóa Pozt giùm thuyết bronsted lên mang đến mọi fan xem nhá!Coi như để ôn lại kiến thức luôn!Xin cảm ơn!
theo thuyết brom-stet thì chất nhận proton H+ là bazo còn dường là axitđơn giản cầm thôi
Các các bạn hãy giúp mình lý giải các quy tắc về tính chất axit, bazo, trung tính, lưỡng tính của ion:* Ion dương của bazo yếu gồm tính axit:VD: NH4+, AL_3+, FE_3+, CU_2+, ZN_2+* Ion âm còn hidro của axit táo tợn có tính axit:VD:HSO_4-* Ion âm không thể hidro của axit yếu tất cả tính bazo:VD: CO3_2-, CH3COO-, S_2-, C6H5O-, NO2-, SO3_2-, PO4_3-* Ion âm còn hidro của axit yếu có tính lưỡng tính:VD:HCO3-, HS-, HSO3-, HPO4_2-, H2PO4-*Ion dương của bazo mạnh bạo , ion âm của axit bạo phổi có tính trung tính:VD: Na+, K+, NO3-, SO4_2-, Cl-, Br-, I-, Ba_2+ (*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
Các anion gốc axit yếu ko còn H+ thì mang tính chất bazơ vì hoàn toàn có thể nhận proton, chúng sẽ thuỷ phân tạo môi trường thiên nhiên kiềm.Các cation của bazơ yếu có vai trò là axit vì rất có thể cho proton, bọn chúng sẽ thuỷ phân tạo môi trường thiên nhiên axitCác anion nơi bắt đầu axit yếu còn H+ thì có tính chất lưỡng tính vì rất có thể vừa chó vừa nhận protonCác anion gốc axit dạn dĩ ko còn H+ , các cation của bazơ bạo phổi ko gia nhập thuỷ phân nên đây là các ion trung tính ( nước ngoài lệ có HSO4- có thể cho proton yêu cầu dây là axit)
Reactions:Châu Ngân
Reactions:Châu Ngân
tổng quát nè:Các anion nơi bắt đầu axit yếu hèn ko còn H+ thì mang tính chất bazơ vì hoàn toàn có thể nhận proton, bọn chúng sẽ thuỷ phân tạo môi trường thiên nhiên kiềm.Các cation của bazơ yếu bao gồm vai trò là axit vì rất có thể cho proton, bọn chúng sẽ thuỷ phân tạo môi trường thiên nhiên axitCác anion nơi bắt đầu axit yếu đuối còn H+ thì có đặc thù lưỡng tính vì rất có thể vừa chó vừa dấn protonCác anion nơi bắt đầu axit khỏe mạnh ko còn H+ , các cation của bazơ khỏe mạnh ko tham gia thuỷ phân nên đó là các ion trung tính ( ngoại lệ bao gồm HSO4- hoàn toàn có thể cho proton cần dây là axit) cation của bazơ khỏe khoắn là trung tính cation của bazơ yếu đuối là axitanion của axit dạn dĩ là trung tính anion của axit yếu hèn là bazơ
Reactions:toilatot