Cùng Top lời giải trả lời chi tiết, đúng mực câu hỏi: “Công của lực năng lượng điện trường dịch chuyển một điện tích?” và xem thêm phần kiến thức tham khảo giúp chúng ta học sinh ôn tập với tích lũy kỹ năng bộ môn Vật Lý 11.

Bạn đang xem: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích

Câu hỏi trắc nghiệm: Công của lực năng lượng điện trường di chuyển một điện tích 1μC dọc từ chiều một con đường sức vào một điện trường gần như 1000 V/m trên quãng con đường dài 1m là:

A. 1000 J.

B. 1 J.

C.1m J.

D. 1μ J.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. 1 mJ.

Giải thích:

Biểu thức tính công của lực năng lượng điện trường:

- do điện tích dịch rời ngược chiều năng lượng điện trường nên α = 180o. Khi đó:

A = qEd = qE.MN.cosα = (1.10-6).1000.1.cos180o = 1 mJ

Kiến thức tìm hiểu thêm về Công của lực điện, Hiệu năng lượng điện thế


1. Công của lực năng lượng điện trường

- Đặc điểm: Công của lực điện trường chức năng lên một điện tích không phụ thuộc vào vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào vào điểm đầu với điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế).

*

- Biểu thức: AMN = qEd

Trong đó: d là hình chiếu của tiến trình lên phương của mặt đường sức điện.

Chú ý:

 + d > 0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức.

 + d MN = WM - WN

3. Điện thế, Hiệu năng lượng điện thế

Điện nỗ lực tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng mang đến điện ngôi trường về phương diện tạo ra thế năng lúc đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác minh bằng yêu đương số thân công của lực điện công dụng lên năng lượng điện q khi q di chuyển từ M ra xa khôn cùng và độ mập của q.

*

Hiệu năng lượng điện thế: Hiệu điện cụ giữa nhị điểm M, N trong năng lượng điện trường đặc trưng cho tài năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của năng lượng điện từ M mang đến N. Nó được xác minh bằng yêu thương số thân công của lực điện công dụng lên điện tích q trong sự dịch chuyển của q từ bỏ M đến N và độ mập của q:

*

Thế năng tĩnh điện: Wt = qV

4. Bài tập vận dụng 

Bài tập 1: Một năng lượng điện 1,2.10-2C để tại bạn dạng dương của hai phiên bản kim loại tuy vậy song tích năng lượng điện trái vệt nhau giải pháp nhau 2cm. Tính công của lực năng lượng điện trường dịch rời điện tích từ bạn dạng dương về bản âm và vận tốc của điện tích tại phiên bản âm cho cân nặng của điện tích là 4,5.10-6g, cường độ điện trường giữa hai bạn dạng kim các loại là 3000 V/m

Trả lời:

Tóm tắt qo = 1,2.10-2C;

m = 4,5.10-9kg; 

E = 3000 V/m;

vo = 0;

d = 2.10-2m

GiảiA = qEd =0,72J.

Định lý rượu cồn năng: 0,5m(v2 - vo2) = A → v=1,79.104 m/s.

Bài tập 2: Hai bản kim các loại tích điện trái lốt đặt tuy vậy song cách nhau 1cm. Hiệu điện cầm cố giữa hai bạn dạng kim các loại là 120V. Mang g = 10m/s2, tính năng lượng điện của một phân tử bụi nhỏ tuổi khối lượng 0,1mg lơ lửng thân hai phiên bản kim loại.

Trả lời:

Tóm tắtm = 0,1.10-6kg, 

U = 120V; 

d=10-2m;

Để hạt bụi nằm cân bằng thì lực năng lượng điện trường = trọng lực

Giải

F = p. → qE = mg → mg => q = 8,3.10-11C

Bài tập 3: Một Electron di chuyển được môt đoạn 1cm, dọc theo một mặt đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều phải sở hữu cường độ E = 1000 V/m. Hãy xác định công của lực điện?

Trả lời:

1e = -1,6.10-19C; 

s = 1cm; 

α = 180o

A = e.E.s × cosα = 1,6.10-18J.

Xem thêm: Coherence And Cohesion Là Gì, Sự Khác Nhau Giữa Coherence Và Cohesion

Bài tập 4: Một Electron được thả không tốc độ đầu nghỉ ngơi sát bạn dạng âm, trong điện trường phần đông giữa hai phiên bản kim các loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bạn dạng là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính động năng của Electron khi nó cho đập vào phiên bản dương.

*

Động năng thuở đầu tại bạn dạng (-) của Electron : Wđ(-) = 0 vày Electron được thả không vận tốc, đụng năng của Electron khi nó mang lại đập vào bạn dạng dương:

*

Bài tập 5: Một Electron bay với động năng 410eV (1eV = 1,6.10-19J) từ một điểm tất cả điện cố gắng V1 = 600V theo hướng đường sức điện. Hãy xác định điện rứa tại điểm mà lại ở kia Electron dừng lại. Mang đến qe = -1,6.10-19C, me = 9,1.10-31kg?