Câu hỏi: công của chiếc điện có đơn vị là gì?

A.J/m

B.kWh

C.W

D.kVA

Lời giải:

Đáp án: BCông của mẫu điện gồm đơn vị làkWh

*

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm kiếm hiểu bỏ ra tiết hơn về điện năng với công suất nhé!

1. Điện năng là gì?

a) mẫu điện bao gồm mang năng lượng:

Dòng điện bao gồm năng lượng do nó bao gồm thể thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng. Năng lượng của mẫu điện gọi là điện năng.

Bạn đang xem: Công của nguồn điện có đơn vị là

Ví dụ:

+ mẫu điện qua bếp điện làm bếp điện tăng cao lên (cung cấp nhiệt lượng).

+ cái điện qua quạt điện làm cánh quạt điện tảo (thực hiện công).

b) Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác

- Điện năng là năng lượng của dòng điện. Điện năng gồm thể chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác, vào đó có phần năng lượng có ích và bao gồm phần năng lượng vô ích.

- Tỉ số giữa phần năng lượng hữu ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng:

*

Trong đó:

Ai: là năng lượng gồm ích

Ahp: là năng lượng hao phí

Atp: là năng lượng toàn phần được huyển hóa từ điện năng

2. Công của loại điện

Công của cái điệnlà lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành những dạng năng lượng khác.

Công của cái điện được đo bằng công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển bao gồm hướng những điện tích.

- Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm của công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là một trong kilôoat giờ:1kW.h=3600000J=3600kJ1kW.h=3600000J=3600kJ.

3. Công thức tính công của cái điện

Xét đoạn mạch như hình vẽ:

*
Hình 1: Đoạn mạchAB

Khi đặt một hiệu điện thế U vào đoạn mạch AB, những điện tích tự do tất cả trong mạch sẽ chịu tác dụng của lực điện. Sự chuyển dời bao gồm hướng của những điện tích này tạo thành chiếc điện trong đoạn mạch cùng khi đó lực điện thực hiện công. Nếu cường độ dòng điện là I thì sau một thời gian t sẽ tất cả điện lượng (q=It) di chuyển trong đoạn mạch và khi đó lực điện thực hiện một công là:

(A=Uq=UIt)

Trong đó:

A là công của loại điện (J)

U hiệu điện thế giữa hai đầu chiếc điện (V)

I là cường độ loại điện (A)

t là thời giân điện lượng di chuyển trong đoạn mạch (s)

q: điện lượng di chuyển trong đoạn mạch (C )

công của dòng điện bao gồm đơn vị là : kWh(ki lô oát,1KWh = 3,6.106J)

Công thức tính Công suất

P= U.I

P: Công suất (W)

U: HĐT (V)

I: CĐDĐ (A)

1W = 1V.A

*Công thức tính công của mẫu điện:

A = p t = U.I.t

1KWh = 3,6.106J

* Đo công của chiếc điện:

_ Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện

_ Mỗi số đếm của công tơ điện đến ta biết lượng điện năng được sử dụng là 1KWh

Phân biệt các đơn vị chỉ công suất:

kVA:

k là viết tắt của kilo

V là viết tắt của từ Volt

A là viết tắt của Ampere

Trong một mạng điện luân chuyển chiều thì công suất biểu kiến S là vecto tổng của công suất thực p. Và công suất phản phòng Q.

Volt-Ampere được viết tắt là VA là đơn vị đo công suất của loại điện. Đơn vị này được tính bằng tích hiệu điện thế tính theo Volt với cường độ mẫu điện tính theo Ampere.

Trong mạch điện 1 chiều, VA tương đương với Watt. Mặc dù trong cái điện chuyển phiên chiều, VA thường được dùng để tính công suất biểu kiến còn Watt được cần sử dụng để tính công suất thực.

Trên một mạch điện chuyển phiên chiều, công suất biểu kiến thường bao gồm độ lớn hơn so với công suất thực.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Trắc Nghiệm Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Có Đáp Án

kW:

K là viết tắt của kilo

W là viết tắt của Watt đơn vị đo công suất p. Trong hệ đo lường quốc tế. Đơn vị này được lấy theo thương hiệu của đơn vị khoa học James Watt

Công suất mang lại biết sự cầm đổi năng lượng ΔE trong một khoảng thời gian Δt.