bài viết trên đây sẽ giúp đỡ bạn đọc làm rõ được link cộng hóa trị là gì và những kỹ năng liên quan đến links cộng hóa trị
*

Liên kết cùng hóa trị


I - SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG

1. Sự hình thành phân tử đối kháng chất

a) Sự hình thành phân tử Hidro H2H : 1s1vàHe : 1s2Sự xuất hiện phân tử H2:H.+.H→H:H" role="presentation" tabindex="0">H.+.H→H:HH.+.H→H:H" id="MathJax-Element-10-Frame" role="presentation" tabindex="0">Mỗi chấm mặt kí hiệu nguyên tố trình diễn một electron ở phần bên ngoài cùng,H:H" id="MathJax-Element-11-Frame" role="presentation" tabindex="0">H:Hđược điện thoại tư vấn là cách làm electron. Cầm hai chấm bằng1" id="MathJax-Element-12-Frame" role="presentation" tabindex="0">1gạch, ta cóH−H" id="MathJax-Element-13-Frame" role="presentation" tabindex="0">H−H điện thoại tư vấn là cách làm cấu tạo.Giữa2" id="MathJax-Element-14-Frame" role="presentation" tabindex="0">2nguyên tử hiđro có1" id="MathJax-Element-15-Frame" role="presentation" tabindex="0">1cặp electron liên kết thể hiện bằng một gạch(−)" id="MathJax-Element-16-Frame" role="presentation" tabindex="0">(−), đó là links đơn. B) Sự ra đời phân tử N2N : 1s22s22p3Ne : 1s22s22p6
*

nhì nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu thị bằng 3 gạch ốp (≡ ), đó là liên kết 3. Link 3 bền hơn liên kết đôi

c) Khái niệm link cộng hoá trị

ĐN:Liên kết cùng hoá trị là links được tạo nên giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay nhiều cặp electron dùng chung - mỗi cặp electron chung tạo nên 1 link cộng hoá trị, yêu cầu ta có links đơn (trong phân tử H2) , liên kết ba (trong phân tử N2) -Liên kết trong những phân tử H2, N2tạo bắt buộc từ 2 nguyên tử của cùng 1 yếu tố (có độ âm năng lượng điện như nhau) , vì vậy liên kết trong các phân tử đó không phân cực . Đó là links cộng hoá trị không phân cực

2. Sự hiện ra phân tử thích hợp chất

a) Sự hình thành phân tửHCl" id="MathJax-Element-27-Frame" role="presentation" tabindex="0">HCl

HCl" role="presentation" tabindex="0">Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử(HvàCl)" id="MathJax-Element-28-Frame" role="presentation" tabindex="0">(HvàCl) góp1" id="MathJax-Element-29-Frame" role="presentation" tabindex="0">1 electron tạo thành1" id="MathJax-Element-30-Frame" role="presentation" tabindex="0">1 cặp electron thông thường để tạo nên một link cộng hóa trị. Độ âm năng lượng điện của Clo là3,16" id="MathJax-Element-31-Frame" role="presentation" tabindex="0">3,16 lớn hơn độ âm điện của hiđro là2,20" id="MathJax-Element-32-Frame" role="presentation" tabindex="0">2,20nên cặp electron link bị lệch về phía Clo, link cộng hóa trị này bị phân cực.

Bạn đang xem: Lý thuyết liên kết cộng hóa trị

*
liên kết cộng hóa trị trong những số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị gồm cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

b) Sự có mặt phân tử khí cacbonic CO2(có cấu tạo thẳng)Cấu hình electron nguyên tử củaC(Z=6)" id="MathJax-Element-35-Frame" role="presentation" tabindex="0">C(Z=6) là1s22s22p2" id="MathJax-Element-36-Frame" role="presentation" tabindex="0">1s22s22p2, nguyên tử cacbon có4" id="MathJax-Element-37-Frame" role="presentation" tabindex="0">44 electron ở phần bên ngoài cùngCấu hình electron nguyên tử củaO(Z=8)" id="MathJax-Element-38-Frame" role="presentation" tabindex="0">O(Z=8)là1s22s22p4" id="MathJax-Element-39-Frame" role="presentation" tabindex="0">1s22s22p4, nguyên tử oxi có6" id="MathJax-Element-40-Frame" role="presentation" tabindex="0">66 electron ở phần bên ngoài cùngTrong phân tửCO2" id="MathJax-Element-41-Frame" role="presentation" tabindex="0">CO2, nguyên tửC" id="MathJax-Element-42-Frame" role="presentation" tabindex="0">Cnằm giữa2" id="MathJax-Element-43-Frame" role="presentation" tabindex="0">2nguyên tửO" id="MathJax-Element-44-Frame" role="presentation" tabindex="0">Ovà góp thông thường với mỗi nguyên tửO" id="MathJax-Element-45-Frame" role="presentation" tabindex="0">Ohai electron, mỗi nguyên tửO" id="MathJax-Element-46-Frame" role="presentation" tabindex="0">Ogóp bọn chúng với nguyên tửChai electron chế tạo ra2" id="MathJax-Element-48-Frame" role="presentation" tabindex="0">2liên kết đôi.

*
Kết luận :Theo cách làm electron, mỗi nguyên tử C tuyệt O đều phải sở hữu 8e ở phần ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm cần phân tử CO2bền vững

c) liên kết cho - nhậnTrong một vài trường hợp, cặp electron phổ biến chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa nhị nguyên tử là liên kết cho - nhận
*

3. Tính chất

Các chất mà phân tử chỉ có links cộng hóa trị hoàn toàn có thể là hóa học rắn như đường, giữ huỳnh, iot,..., rất có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,... Hoặc hóa học khí như khí cacbonic, clo, hiđro,... Các chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan các trong dung môi bao gồm cực như nước. đa số các hóa học không rất như iot, những chất hữu cơ không rất tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...Nói chung, những chất chỉ có links cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở số đông trạng thái.

II - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ VÀ SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

1. Sự xen phủ của những obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử 1-1 chất

a) Sự có mặt phân tửH2" id="MathJax-Element-63-Frame" role="presentation" tabindex="0">H2Để hình thành liên kết giữa nhị nguyên tửH" id="MathJax-Element-64-Frame" role="presentation" tabindex="0">H trong phân tử hiđro, hai obitan1s" id="MathJax-Element-65-Frame" role="presentation" tabindex="0">1s của nhì nguyên tửH" id="MathJax-Element-66-Frame" role="presentation" tabindex="0">H xen phủ với nhau tạo nên vùng xen che giữa nhị hạt nhân nguyên tử. Xác suất xuất hiện của các electron triệu tập chủ yếu đuối ở khu vực giữa nhị hạt nhân.Vì vậy, ngoại trừ lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa những electron vơi nhị hạt nhân nhắm đến tâm phân tử (hình3.2).

Xem thêm: Glucozo Tồn Tại Bao Nhiêu Dạng Mạch Vòng :, Glucozơ Tồn Tại Bao Nhiêu Dạng Mạch Vòng:

*

Khi nhị hạt nhân có khoảng cáchd=0,074nm" id="MathJax-Element-68-Frame" role="presentation" tabindex="0">d=0,074nm, những lực hút và lực đẩy cân đối nhau (d" id="MathJax-Element-69-Frame" role="presentation" tabindex="0">dđược hotline là khoảng cách cân bởi hay độ dài của liên kếtH−H" id="MathJax-Element-70-Frame" role="presentation" tabindex="0">H−H). Ở khoảng cách cân bởi trên, phân tửH2" id="MathJax-Element-71-Frame" role="presentation" tabindex="0">H2 có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của nhì nguyên tử riêng biệt rẽ. Đó là tại sao của sự hình thành liên kết cộng hóa trị thân hai nguyên tửH" id="MathJax-Element-72-Frame" role="presentation" tabindex="0">H và là 1 trong liên kết hóa học bền. b) Sự hình thành phân tửCl2" id="MathJax-Element-73-Frame" role="presentation" tabindex="0">Cl2 Để giải thích sự hình thành liên kếtCl−Cl" id="MathJax-Element-74-Frame" role="presentation" tabindex="0">Cl−Cl, rất có thể dựa vào thông số kỹ thuật electron của mỗi nguyên tử clo:

*

Sự hình thành liên kết giữa nhì nguyên tử clo là vì sự xen tủ giữa nhị obitan p. Chứa electron đơn côi của mỗi nguyên tử clo(hình3.3)" id="MathJax-Element-75-Frame" role="presentation" tabindex="0">(hình3.3)

(hình3.3)" role="presentation" tabindex="0">

*

(hình3.3)" role="presentation" tabindex="0">2. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành những phân tử phù hợp chất

(hình3.3)" role="presentation" tabindex="0">Sự hình thành phân tửHClHCl.

(hình3.3)" role="presentation" tabindex="0">Liên kết hóa học trong phân tử đúng theo chấtHClđược hình thành nhờ việc xenphủ thân obitan1s" id="MathJax-Element-78-Frame" role="presentation" tabindex="0">1scủa nguyên tử hiđro cùng obitan3p" id="MathJax-Element-79-Frame" role="presentation" tabindex="0">3pcó1" id="MathJax-Element-80-Frame" role="presentation" tabindex="0">1electron độc thân của nguyên tử clo(hình3.4)" id="MathJax-Element-81-Frame" role="presentation" tabindex="0">(hình3.4)