Số những số hạng của cách làm là n + 1Tổng số mũ của a cùng b trong những số hạng luôn luôn luôn thông qua số mũ của nhị thức:

( n – k) + k = n

Số hạng tổng quát của nhị thức là:

Tk+1 = Cnk an-k bk ( Đó là số hạng thiết bị k + 1 trong các khai triển ( a + b)n )

Các hệ số nhị thức phương pháp đều nhị số hạng đầu, cuối thì bởi nhau

*

Một số kiến thức và kỹ năng liên quan

Công thức triển khai nhị thức newton:

*

Công thức số tổ hợp

*

Tính chất lũy thừa

*

BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON

Cách giải vấn đề tìm số hạng trang bị k trong triển khai nhị thức Newton

Bước 1: khai triển nhị thức newton để tìm số hạng tổng quát:

*

Bước 2: nhờ vào đề bài, giải phương trình nhì số mũ bằng nhau

Số hạng đựng xm ứng với cái giá trị k thỏa: np – đại chiến + qk = m

Từ đó tìm: k = ( m – np) / ( phường – q)

Vậy thông số của số hạng cất xm là: Cnk an-k bk với mức giá trị k đã kiếm được ở trên

Nếu k không gnhuyeen hoặc k > n thì trong khai triển không đựng xm, hệ số phải tìm bằng 0

Chú ý: khẳng định hệ số của số hạng đựng xm vào khai triển

P(x) = ( a + bxp + cxq)n được viết dưới dạng a0 + a1x + …+ a2nx2n

Ta có tác dụng như sau:

Viết p (x) = ( a + bxp + cxq)n

*

Viết số hạng bao quát khi khai triển những số hạng dạng bxp + cxqThành một đa thức theo lũy vượt của xTừ số hạng tổng thể của nhị khai triển trên ta tính được thông số của xm

Chú ý: Để khẳng định hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức newton

Ta làm cho như sau:

Tính hệ số ak theo k cùng nGiải bất phương trình sau cùng với ẩn số k

*

Hệ số lớn số 1 phải tra cứu ứng với số thoải mái và tự nhiên k khủng nhất vừa lòng bất phương trình trên

Ví dụ 1: tra cứu số hạng lắp thêm 21 trong khai triển ( 2 – 3x)25

Giải

Số hạng đồ vật 21 trong triển khai là:

C2025. 25 ( -3x)20 = 25. 320. C2025. X20

Ví dụ 2: tìm kiếm số hạng ở vị trí chính giữa trong khai triển (3x2 –y)10

Giải:

Trong khai triển (3x2 –y)10 có toàn bộ 11 số hạng đề nghị số hạng vị trí trung tâm là số hạng sản phẩm công nghệ 6. Vậy hệ số của số hạng lắp thêm 6 là -35 .C510

Ví dụ 3: Tìm thông số của x3 , (x >0) trong triển khai sau:

*

Giải:

Số hạng tổng thể trong khai triển trên là: Tk + 1 = Ck6 .x6-k. 2k. X(-k/2)

Yêu cầu bài xích toán xảy ra khi 6 – k – ( k /2) = 3 => k = 3

Khi đó thông số của x3 là: C36.23 = 160

Bài toán tìm thông số trong khai triển nhị thức Newton.

Tìm thông số xk trong triển khai nhị thức newton

Phương pháp chung:

Sử dụng công thức khai triển nhị thức newtonTìm số hạng tất cả chứa xk với tìm thông số tương ứng

Ví dụ: Tìm hệ số của x3 trong triển khai ( 2 + x)5

Giải:

Ta có

*

Cho k = 3 ta được thông số của x3 là: C35. 25-3 = 40

Bài toán tính tổng, chứng tỏ đẳng thức

Phương pháp giải

Sử dụng khai triển:

(a + b)n = C0n an + C1n an-1b + C2n an-2b2 + …+ Cn-1 n abn-1 + Cnn bn

Suy ra điều bắt buộc chứng minh

Bằng cách thay a, b, n bằng các giá trị tương thích ta sẽ được các đẳng thức.

Bài toán áp dụng nhị thức newton trong các bài tương quan đến tổ hợp

Phương pháp giải những bài toán vận dụng nhị thức newton trong các bài liên quan đến tổ hợp

Chọ một khai triển ( a+ x)n phù hợp, tại chỗ này a là hằng sốSử dụng những phép biến hóa đại số hoặc rước đạo hàm, tích phânDựa vào điều kiện bài toán, nỗ lực x bởi vì một giá bán trị thế thể

Bài toán về phương trình, bất phương trình đựng tổ hợp

Ví dụ: Giải bất phương trình sau: ( A22x – A2x 3x + 10

Giải:

Điều kiện: x đề xuất là một vài nguyên dương với x > = 3

Ta gồm bất phương trình sẽ cho tương đương với:

*

Vì x là nghiệm nguyên dương với x > = 3 đề nghị x thuộc 3 ; 4

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài tập 1: Tìm hệ số của x5 trong khai triển của biểu thức sau:

*

Giải:

Công thức triển khai của biểu thức là:

*

Để số hạng cất x5 vậy k = 2 với n = 3

Vậy hệ số của x5 là C211 + C37 = 90

Bài tập 2: Tính B = 2n C0n – 2n-1 C1n + 2n-2 C2n + … + (-1)k 2n-k Ckn + … + (-1)2 Cnn

Giải:

*

Bài tập 3: Tính C = C610 + C710 + C810 + C910 + C1010

Giải:

*

Bài tập 4: Tìm hệ số của x5 trong khai triển thành nhiều thức của biểu thức:

x( 1- 2x)5 + x2 (1 + 3x)10

Bài tập 5: với n là số nguyên dương, gọi a3n – 3 là thông số của x3n – 3 trong khai triển thành đa thức của ( x2 + 1)n ( x + 2)n.


Bạn đang xem: Công thức khai triển nhị thức newton


Xem thêm: Ngữ Văn 9 Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự, Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

Tìm n nhằm a3n – 3 = 26n

Bài tập 6: Tính tổng S = C02013 + 3 C12013 + 32 C22013 + … + 32013 C20132013

*

Bài tập 7: Tìm thông số của số hạng cất x10 trong khai triển biểu thức:

*

Bài tập 8: Tìm bố số hạng trước tiên theo lũy thừa tăng đột biến của x trong khai triển ( 1 + 2x)10

Bài tập 9: Tìm hệ số của x5 trong khai triển p. (x) = ( x+1)6 + ( x+1)7 + … + ( x+1)12