Nguyên hàm là phần cạnh tranh thuộc toán học 12. Ao ước học tốt phần này ngoài việc nhớ công thức nguyên hàm bạn cần phải biết cách giải nhanh khi gặp gỡ mỗi dạng toán. Tương tự như các phương pháp tích phân, dạng toán tích phân cũng vậy.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Chỉ tìm kiếm trong tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn phương pháp tên bằng dấu phẩy(,).

Mới hơn ngày: search this thread only tìm kiếm this diễn đàn only Hiển thị hiệu quả dạng nhà đề