Bài viết trình bày định hướng phóng xạ, độ phóng xạ rất đưa ra tiêt giúp đỡ bạn đọc hiểu sâu, ráng chắc loài kiến thức. Bài viết trình bày từ triết lý đến bài bác tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức phóng xạ


PHÓNG XẠ ( hay với đầy đủ)

ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÓNG XẠ.

1. Hiện tượng phóng xạ: là quy trình phân diệt tự phát của một hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quy trình phân hủy này tất nhiên sự tạo ra các hạt và hoàn toàn có thể kèm theo sự phạt ra các bức xạ địên từ. Phân tử nhân trường đoản cú phân hủy gọi là phân tử nhân mẹ, hạt nhân được sinh sản thành sau khoản thời gian phân hủy gọi là phân tử nhân con.

2. Đặc tính: 

*

+ Phóng xạ là làm phản ứng phân tử nhân tỏa năng lượng.

+ Phóng xạ mang tính tự vạc không phụ thuộc vào vào yếu đuối tố bên ngoài như: sức nóng độ, áp suất...

3. Các dạng tia phóng xạ:

4. Chu kì bán rã: là khoảng thời gian để ½ số hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân khác.

(T=fracln2lambda =frac0,693lambda ) : (lambda) Hằng số phóng xạ ((s^-1))

λ cùng T không phụ thuộc vào tác động phía bên ngoài mà chỉ phụ thuộc bản chất bên vào của chất phóng xạ.

5. Định lý lẽ phóng xạ: Số phân tử nhân (khối lượng) phóng xạ giảm theo qui quy định hàm số mũ 

(N=N_0e^-lambda t=fracN_02^fractT;m=m_0.e^-lambda t=fracm_02^fractT)

N0, m0: số hạt nhân và khối lượng ban đầu tại t = 0.

N, m: số hạt nhân và khối lượng còn lại vào thời điểm t.

(Delta m=m_0-m ;Delta N=N_0-N)

∆m, ∆N : số hạt nhân và khối lượng bị phân chảy (thành chất khác)

Bảng quy cơ chế phân rã

 

*

Chú ý:

+ khối lượng hạt nhân new tạo thành: (Delta m"=fracDelta N"N_A.A")

A’ là số khối của phân tử nhân mới tạo thành

+ Khối lượng hạt nhân bé (chất bắt đầu tạo thành sau thời gian t):

*

+ trong sự phóng xạ a, xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo nên thành sau thời gian t phóng xạ.


∆ N"He = ∆N = N0 – N = N0(1- (e^-lambda .t)) = N0­(1- (2^frac-tT))

+ khối lượng khí Heli chế tạo thành sau thời hạn t phóng xạ:

mHe = 4 (fracDelta N_HeN_A)

+ Thể tích khí Heli được sản xuất thành (đktc) sau thời hạn t:

V = 22,4 (fracDelta N_HeN_A)

+ (N=fracmA N_A =fracVV_0N_A ;V_0 =22,4 dm^3)

+ trường hợp t

+ Thời gian chiếu xạ cho dịch nhân: (Delta t"=e^fracln2T.Delta t)

+ phần trăm số nguyên tử (khối lượng) hóa học phóng xạ bị phóng xạ sau thời hạn t phân tung là: 

*

+ phần trăm số nguyên tử (khối lượng) sót lại của chất phóng xạ sau thời hạn t

*

6. Bài tập

Câu 1: Chu kì chào bán rã của một hóa học phóng xạ là khoảng thời gian để

A. Quy trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.

B. Một nửa số nguyên tử chất ấy đổi khác thành chất khác.

C. Khối lượng ban đầu của hóa học ấy giảm đi 1 phần tư.

D. Hằng số phóng xạ của hóa học ấy sụt giảm còn một nửa.


Câu 2: Một hóa học phóng xạ thuở đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số phân tử nhân thuở đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số phân tử nhân sót lại chưa phân rã của hóa học phóng xạ kia là

A.(fracN_016) . B. (fracN_09). C.(fracN_04) . D. (fracN_06).

Câu 3: Ban đầu một chất phóng xạ tất cả N0 nguyên tử. Sau 3 chu kỳ luân hồi bán rã, số hạt nhân còn lại là

A.(N= fracN_08). B. (N= fracN_03). C.(N= frac7N_08). D.(N= frac3N_08).

Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ?

A. Hiện tượng phóng xạ không dựa vào vào các tác động mặt ngoài.

B. Hiện tượng lạ phóng xạ do các nguyên nhân phía bên trong gây ra.

C. Hiện tượng lạ phóng xạ luôn tuân theo định lao lý phóng xạ.

D. Cả A, B, C hồ hết đúng.

Câu 5: nên chọn lựa câu đúng. Contact giữa hằng số phân rã với chu kì phân phối rã T là

 A. (lambda =fracconstT) . B. (lambda =fracln2T). C.(lambda =fracconstsqrtT) . D. (lambda =fracconstT^2)


Câu 6: Sự phóng xạ là bội nghịch ứng hạt quả đât nào ?

A. Toả năng lượng. B. Ko toả, không thu.

C. Rất có thể toả hoặc thu. D. Thu năng lượng.

Câu 7: Khi nói về sự việc phóng xạ, phân phát biểu nào dưới đấy là đúng?

A. Sự phóng xạ dựa vào vào áp suất công dụng lên bề mặt của khối hóa học phóng xạ.

B. Chu kì phóng xạ của một chất dựa vào vào trọng lượng của chất đó.

C. Phóng xạ là bội nghịch ứng hạt nhân toả năng lượng.

D. Sự phóng xạ dựa vào vào ánh nắng mặt trời của hóa học phóng xạ.

Câu 8: lựa chọn phát biểu sai

A. Phóng xạ là quy trình hạt nhân tự phạt ra tia phóng xạ và chuyển đổi thành hạt nhân khác.

B. Phóng xạ là quá trình tuần hoàn gồm chu kì T call là chu kì cung cấp rã

C. Phóng xạ là trường hòa hợp riêng của làm phản ứng hạt nhân.

D. Phóng xạ theo đúng định khí cụ phóng xạ.

Câu 9: Điều làm sao sau đó là sai khi nói về hiện t­ượng phóng xạ? 

A. Hiện tại t­ượng phóng xạ của một hóa học sẽ xẩy ra nhanh rộng nếu hỗ trợ cho nó một nhiệt độ cao

B. Hiện nay t­ượng phóng xạ vị nguyên nhân bên phía trong hạt nhân gây ra


C. Hiện nay t­ượng phóng xạ theo đúng định quy định phóng xạ. 

D. Hiện tại t­ượng phóng xạ là trường đúng theo riêng của bội nghịch ứng hạt nhân. 

Câu 10: chọn câu sai:

A. Sau khoảng thời hạn bằng 3 lần chu kỳ luân hồi bán rã, hóa học phóng xạ còn lại một phần tám

B. Sau khoảng thời hạn bằng 2 lần chu kỳ buôn bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư

C. Sau khoảng thời hạn bằng gấp đôi chu kỳ buôn bán rã, hóa học phóng xạ còn lại một trong những phần tư

D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, hóa học phóng xạ còn lại một phần chín

Câu 11: Tìm tuyên bố đúng:

A. Phản nghịch ứng phân tử nhân theo đúng định giải pháp bảo toàn điện tích vì thế nó cũng bảo toàn số proton.

B. Hạt nhân không chứa các electron vì vậy trong phóng xạ b- những electron được phóng ra từ bỏ lớp vỏ nguyên tử.

C. Phóng xạ là 1 trong phản ứng hạt nhân tỏa hay thu tích điện tùy thuộc vào các loại phóng xạ (α; β; ɣ... ).

D. Hiện tượng lạ phóng xạ tạo thành các phân tử nhân mới bền vững hơn hạt nhân phóng xạ.

Câu 12: Chu kì buôn bán rã T của một chất phóng xạ là khoảng thời gian nào?

A. Sau đó, số nguyên tử phóng xạ giảm xuống một nửa


B. Bởi quãng thời gian không đổi, sau đó, sự phóng xạ lặp lại như ban đầu

C. Sau đó, chất ấy mất hoàn toàn tính phóng xạ

D. Sau đó, độ phóng xạ của chất giảm xuống 4 lần

Câu 13: Một lượng hóa học phóng xạ có cân nặng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã cân nặng chất phóng xạ còn sót lại là

A. M0/5; B. M0/25; C. M0/32; D. M0/50

DẠNG 2: TÍNH CHU KỲ BÁN RÃ CỦA CÁC CHẤT PHÓNG XẠ

I. Công thức yêu cầu nhớ

1. Biết tỉ số: (fracN_0NRightarrow T=fractln2lnfracN_0N)

2. Biết tỉ số: (fracDelta NN_0Rightarrow T=-fractln2ln(1-fracDelta NN_0))

3. Biết tỉ số số hạt nhân ở những thời điểm t1 và t2: (fracN_1N_2Rightarrow T=frac(t_2-t_1)ln2lnfracN_1N_2)

4. Biết tỉ số số phân tử nhân bị phân tung tại 2 thời hạn khác nhau (fracDelta N_1Delta N_2)

(Delta N_1) là số hạt nhân bị phân chảy trong thời gian t1

Sau đó t (s):(Delta N_2) là số hạt nhân bị phân tung trong thời hạn t2=t1

 (T=fractln2lnfracDelta N_1Delta N_2)


5. Biết thể tích khí Heli chế tác thành sau thời gian phóng xạ t:

 (T=-fractln2ln(1-fracA.V22,4.m_0))

II. Bài tập

Câu 1: Silic (_14^31 extrmSi) là chất phóng xạ, phân phát ra phân tử (eta ^-) và trở thành hạt nhân X. Một chủng loại phóng xạ (_14^31 extrmSi) ban đầu trong thời gian 5 phút bao gồm 190 nguyên tử bị phân rã, tuy thế sau 3h cũng trong thời hạn 5 phút chỉ có 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ.

A. 2giờ B. 2,595 giờ đồng hồ C. 3giờ D. 2,585 giờ

Câu 2: Ra224 là hóa học phóng xạ α. Ban đầu ta dùng m0 = 1g Ra224 thì sau 7,3 ngày ta chiếm được V = 75cm3 khí Heli ngơi nghỉ đktc. Tính chu kỳ bán tan của Ra224

A. 3,65 ngày B. 36,5 ngày C. 365 ngày D. 300 ngày

Câu 3: Để xác định chu kỳ bán rã T của một đồng vị phóng xạ, người ta thường đo cân nặng đồng vị phóng xạ đó trong chủng loại chất khác biệt 8 ngày được các thông số đo là 8µg cùng 2µg.Tìm chu kỳ luân hồi bán tan T của đồng vị đó?


A. 4 ngày. B. 2 ngày. C. 1 ngày. D. 8 ngày.

Câu 4: Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X sót lại 20% hạt nhân không bị phân rã. Đến thời khắc t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% đối với số phân tử nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.

Xem thêm: Lễ Cúng Ông Táo Mấy Con Cá Chép ? CầN MấY Con Cá ChéP

DẠNG 3: TÍNH TUỔI CỦA CÁC MẪU CỔ VẬT

I. Những công thức cơ bản

1. Biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) sót lại và cân nặng (số nguyên tử) thuở đầu của một lượng chất phóng xạ

*

2. Nếu biết tỉ số trọng lượng (số nguyên tử) bị phóng xạ và trọng lượng (số nguyên tử) còn lại của một lượng hóa học phóng xạ

*

3. Trường hợp biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn sót lại của hai chất phóng xạ tất cả trong mẫu vật cổ

*

4. Tính tuổi khi biết tỉ số khối lượng:

mX: trọng lượng chất chế tác thành sau phân rã

m: trọng lượng của hóa học ban đầu 


*

*

5. Gọi k là tỉ số thân số nguyên tử hóa học tạo thành cùng số nguyên tử ban đầu, thì tuổi của mẫu hóa học được xác định: (t=Tfracln(1+k)ln2)

II. Bài tập

Câu 1: Phương trình phóng xạ của Pôlôni tất cả dạng:(_84^210 extrmPo ightarrow _Z^A extrmPb + alpha). Cho chu kỳ bán tan của Pôlôni T = 138 ngày. đưa sử khối lượng lúc đầu m0 = 1g. Hỏi sau bao lâu cân nặng Pôlôni chỉ còn 0,707g?

A. 59 ngày B. 69 ngày C. 79 ngày D. 89 ngày

Câu 2: Hiện ni trong quặng thiên nhiên có đựng cả (_92^238 extrmU) và (_92^235 extrmU) theo tỉ lệ nguyên tử là 140:1. đưa sử ở thời khắc tạo thành Trái Đất, xác suất trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ luân hồi bán chảy của (_92^238 extrmU) là 4,5.109 năm (_92^235 extrmU) có chu kỳ bán tan 7,13.108năm

A. 60,4.108năm B. 60,4năm C. 60,4.108ngày D. 60,4ngày

Câu 3: Trong những mẫu quặng Urani fan ta thường nhìn thấy có lẫn chì Pb206 với Urani U238. Biết chu kỳ luân hồi bán rã của U238 là 4,5.109 năm, hãy tính tuổi của quặng trong các trường phù hợp tỷ lệ khối lượng giữa hai chất là 1g chì /5g Urani.


A. 1,18.1010 năm B. 1,18.1011 năm 

C. 1,18.109 năm D. 1,18.108 năm

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn trang bị lý lớp 12 - xem ngay