Phương pháp tăng sút khối lượng

I. Lý thuyết phương thức tăng sút khối lượng

Trong bội phản ứng hóa học khi chuyển từ hóa học này thành hóa học khác, khối lượng các chất có thể tăng hoặc giảm do trọng lượng mol phân tử của những chất kia khác nhau. Phụ thuộc sự tăng giảm trọng lượng của các chất ta hoàn toàn có thể tìm được số mol những chất đó.Sự tăng hoặc giảm khối lượng của các chất có quan hệ với số mol những chất đó. Có thể dùng cách thức tăng giảm cân nặng thay cho phương pháp bảo toàn khối lượng để giải bài tập nhanh hơn (tuy nhiên cạnh tranh hiểu hơn so với một số HS).Dấu hiệu: Đề bài cho khối lượng, côn trùng quan hệ trọng lượng giữa những chất trong bội nghịch ứng hóa học.Các phản ứng hay áp dụng phương pháp tăng sút khối lượngPhản ứng kim loại chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

R + HX – muối + H2

∆m tăng = mgốc axit = mmuối – mKL (ngốc axit = naxit)

Phản ứng sắt kẽm kim loại A tác dụng với muối hạt của sắt kẽm kim loại B

A + muối B – muối hạt A + B


MA > MB sau làm phản ứng trọng lượng thanh KL A tăng (VD:…)MA B sau phản bội ứng trọng lượng thanh KL A bớt (VD:…)Phản ứng muối bột cacbonat (hiđro cacbonat) công dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

∆m tăng = mmuối clorua – mmuối cacbonat = 11nCslovenija-expo2000.com (VD: …)


∆m tăng = mmuối sunfat – mmuối cacbonat = 36nCslovenija-expo2000.com (VD: …)


Phản ứng oxit kiam loại chức năng với dd axit HCl, H2SO4 loãngPhản ứng Cslovenija-expo2000.com công dụng với dung dịch Ca(OH)2 mkết tủa > mCslovenija-expo2000.com khối lượng dung dịch bớt so với thuở đầu mdd giảm = mkết tủa – mCslovenija-expo2000.com mkết tủa Cslovenija-expo2000.com cân nặng dung dịch bớt so với ban đầu mdd sút = mCslovenija-expo2000.com – mkết tủaPhản ứng CO/H2 tính năng với oxit sắt kẽm kim loại m các thành phần hỗn hợp khí tăng = mchất rắn sút = moxi trong oxit phản bội ứng

II. Vận dụng cách thức tăng bớt khối lượng

VD1: ngâm một thanh magie vào 200ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toànthì cân nặng thanh magie tăng xuất xắc giảm bao nhiêu gam? (ĐS: 0,2(64-24)=8g)


*

Tính nhanh n = Δm/ΔM nắm số 0,2 = Δm/(64-24) => Δm = 0,2.(64-24) = 8 gam


VD2: ngâm một lá kẽm vào 300ml dung dịch FeSO4 0,05M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toànthì khối lượng lá kẽm tăng giỏi giảm từng nào gam? (ĐS: 0,3.0,05(65-56)=0,135g)


*


Tính nhanh n = Δm/ΔM nỗ lực số 0,2 = Δm/(65-56) => Δm = 0,2.(65-56) = 0,135 gam


VD3: ngâm một lá nhôm trong 150 ml CuSO4 1M. Sau khi phản ứng trả toàn khối lượng lá nhôm tăng tốt giảm bao nhiêu gam. (ĐS: 6,9 gam)


*

Tính nhanh n(CuSO4):3 = Δm/ΔM (vì thông số của CuSO4 vào phương trình là 3)

thay số 0,15:3 = Δm/(3.64-2.27)

=> Δm = 0,05.(3.64-2.27) = 6,9 gam


VD4: dìm một lá fe trong hỗn hợp CuSO4. Tính khối lượng đồng bám trên lá fe biết trọng lượng lá fe tăng 1,2 gam. (ĐS: 9,6 gam)


*


Tính nhanh n(Cu) = Δm/ΔM gắng số n(Cu) = 1,2/(64-56) = 0,15 => m (Cu) = 0,15.64 = 9,6 gam


VD5: Ngâm một thanh magie trong hỗn hợp AgNO3. Tính cân nặng bạc dính trên thanh magie biết khối lượng thanh magie tăng 15,36 gam. (ĐS: 17,28 gam)


*


Tính nhanh n(Ag):2 = Δm/ΔM (Vì hệ số của Ag trong phương trình là 2)


thay số n(Ag) = 2.(15,36/(2.108-24) = 0,16


=> m (Cu) = 0,16.108 = 17,28 gam


VD6: Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa 5,64 gam Cu(NO3)2 với 3,4 gam AgNO3. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn cân nặng thanh Zn tăng tốt giảm từng nào gam biết toàn bộ kim một số loại thoát ra đều phụ thuộc vào thanh Zn. (ĐS: 1,48 gam)

*

Nhúng thanh Zn vào dd AgNO3 thì khối lượng tăng Δm1 gam

n(AgNO3) : 2 = Δm1/ΔM => Δm1 = (0,02:2).(2.108-65) = 1,51 gam

Nhúng thanh Zn vào dd Cu(NO3)2 thì cân nặng giảm Δm2 gam

n(Cu(NO3)2) = Δm2/ΔM => Δm2 = 0,03.(65-64) = 0,03 gam

 Δm1 > Δm2 => trọng lượng thanh Zn tăng 1,51 – 0,03 = 1,48 gam

III. Bài bác tập áp dụng phương pháp tăng sút khối lượng

● bài bác tập phương pháp tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 10

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,43 gam lếu láo hợp gồm Mg với Zn vào một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO4 loãng, sau làm phản ứng nhận được 1,12 lít H2 (đktc) với dung dịch X. Trọng lượng muối trong dung dịch X là

A.

Bạn đang xem: Công thức tăng giảm khối lượng

7,23 gam. B. 7,33 gam. C. 4,83 gam. D. 5,83 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20,6 gam lếu láo hợp có Na2CO3 với CaCO3 bằng dung dịch HCl dư, chiếm được V lít khí Cslovenija-expo2000.com (đktc) với dung dịch cất 22,8 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý giá của V là

A. 1,79. B. 5,60. C. 2,24. D. 4,48.

(Đề thi tuyển chọn sinh cđ năm 2013)

Câu 3: Hoà tan trọn vẹn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit HCl 0,2M (vừa đủ). Sau làm phản ứng, hỗn hợp muối clorua khan thu được khi cô cạn dung dịch có trọng lượng là :

A. 6,81 gam. B. 4,76 gam. C. 3,81 gam. D. 5,56 gam.

Câu 4: Cho hỗn hợp AgNO3 dư tác dụng với hỗn hợp hỗn hợp bao gồm hòa tung 6,25 gam nhị muối KCl cùng KBr thu được 10,39 gam tất cả hổn hợp AgCl với AgBr. Số mol các chất trong các thành phần hỗn hợp đầu là :

A. 0,08 mol. B. 0,06 mol. C. 0,03 mol. D. 0,055 mol.

Câu 5*: Có láo lếu hợp tất cả NaI và NaBr. Hòa tan tất cả hổn hợp vào nước. Cho brom dư vào dung dịch. Sau khi phản ứng tiến hành xong, làm bay hơi dung dịch, làm khô sản phẩm, thì thấy trọng lượng của sản phẩm bé dại hơn khối lượng hỗn hòa hợp 2 muối ban đầu là m gam. Lại hòa tan sản phẩm vào nước và đến clo lội qua cho đến dư. Làm cất cánh hơi hỗn hợp và làm cho khô chất còn sót lại người thấy trọng lượng chất nhận được lại nhỏ tuổi hơn khối lượng muối phản bội ứng là m gam. Thành phần phần trăm về khối lượng của NaBr trong tất cả hổn hợp đầu là :

A. 3,7%. B. 4,5%. C. 7,3%. D. 6,7%.

Câu 6: Một bình cầu dung tích 448 ml được hấp thụ đầy oxi rồi cân. Phóng điện nhằm ozon hoá, tiếp đến nạp thêm vào cho đầy oxi rồi cân. Cân nặng trong nhị trường phù hợp chênh lệch nhau 0,03 gam. Biết các thể tích nạp rất nhiều ở đktc. Nhân tố % về thể tích của ozon trong các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng là :

A. 9,375%. B. 10,375%. C. 8,375%. D.11,375%.

Câu 7: cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ hơn trọng lượng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 13,6 gam muối bột khan. Tổng trọng lượng các muối hạt trong X là :

A. 17,0 gam. B. 13,1 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi hoàn thành các bội nghịch ứng, lọc dồn phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là :

A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%.

(Đề thi tuyển sinh đh khối B năm 2007)

Câu 9: Lấy 2 thanh sắt kẽm kim loại M hoá trị II. Thanh 1 nhúng vào 250 ml dung dịch FeSO4; thanh 2 nhúng vào 250 ml hỗn hợp CuSO4. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thanh 1 tăng 16 gam, thanh 2 tăng 20 gam. Biết nồng độ mol/l của 2 dung dịch lúc đầu bằng nhau. Vậy M là :

A. Mg. B. Ni. C. Zn. D. Be.

Câu 10*: Cho 3,78 gam bột Al phản ứng đầy đủ với dung dịch muối XCla sản xuất thành dung dịch Y. Khối lượng chất rã trong dung dịch Y bớt 4,06 gam so với dung dịch XCla. Cách làm của muối bột XCla là :

A. FeCl3. B. CuCl3. C. CrCl3. D. ZnCl2.

● bài tập cách thức tăng giảm cân nặng dành cho học viên lớp 11

Câu 11: có một lít dung dịch các thành phần hỗn hợp Na2CO3 0,1 mol/l cùng (NH4)2CO3 0,25 mol/l. Mang đến 43 gam tất cả hổn hợp BaCl2 với CaCl2 vào hỗn hợp đó. Sau khi các phản bội ứng kết thúc ta nhận được 39,7 gam kết tủa A cùng dung dịch B. Phần trăm khối lượng các chất trong A là :

A. = 75%, = 25%. B. = 50,38%, = 49,62%.

C. = 49,62%, = 50,38%. D. = 25%, = 75%.

Câu 12: hòa tan 5,94 gam hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại R và M vào nước được hỗn hợp X. Để làm kết tủa không còn ion tất cả trong dung dịch X, bạn ta cho dung dịch X công dụng với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Lọc quăng quật kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m gam tất cả hổn hợp muối khan. Quý hiếm m là :

A. 6,36 gam. B. 6,15 gam. C. 9,12 gam. D. 12,3 gam.

Câu 13*: gồm một ly đựng m gam dung dịch HNO3 với H2SO4. Hoà tan hết 3,64 gam kim loại M (có hoá trị ko đổi) vào dung dịch trong cốc thì chiếm được 2,1504 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 khí Nslovenija-expo2000.com cùng X. Sau làm phản ứng, cân nặng các hóa học trong cốc sút 1,064 gam. Kim loại M là :

A. Fe. B. Cu. C. Al. D. Zn.

Câu 14: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào bình bí mật không đựng không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y tất cả pH bằng

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2009)

Câu 15: sức nóng phân hoàn toàn 29,6 gam một muối nitrat kim loại, sau phản ứng nhận được 8 gam oxit kim loại. Bí quyết của muối nitrat là

A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2­.

(Đề thi thử đh lần 4 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2010 – 2011)

Câu 16*: Đốt cháy trọn vẹn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau những phản ứng nhận được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Phương pháp phân tử của X là

A. C3H4. B. CH4. C. C2H4. D. C4H10.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2012)

Câu 17: đến 13,8 gam hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C7H8 tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn đặc thù trên ?

A. 5. B. 4. C. 6. D. 2.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 18: mang đến 5,76 gam axit cơ học X đơn chức, mạch hở tác dụng hết cùng với CaCO3 thu được 7,28 gam muối hạt của axit hữu cơ. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là :

A. CH2=CHCOOH. B. CH3COOH.

C. HCCCOOH. D. CH3CH2COOH.

(Đề thi tuyển sinh cđ năm 2007)

Câu 19: mang đến 24,4 gam lếu hợp có axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic chức năng với na dư. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) cùng m gam muối. Quý giá của m là:

A. 31 gam. B. 37,6 gam. C. 23,8 gam. D. 25 gam.

(Đề thi test Đại học lần 2 – thpt Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 20*: mang lại m gam hỗn hợp axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Nếu cũng đến m gam các thành phần hỗn hợp X nói trên tính năng với Ca(OH)2 toàn vẹn thì thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ m, a, b là:

A. 9m = 20a – 11b. B. 3m = 22b – 19a. C. 8m = 19a – 11b. D. m = 11b – 10a.

(Đề thi thử đại học lần 3 – trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

● bài xích tập phương pháp tăng giảm trọng lượng dành cho học viên lớp 12

Câu 21: Để chức năng hết cùng với 100 gam lipit bao gồm chỉ số axit bằng 7 đề nghị dùng 17,92 gam KOH. Cân nặng muối thu được là:

A. 110,324 gam. B. 108,107 gam. C. 103,178 gam. D. 108,265 gam.

(Đề thi test Đại học tập lần 1 – thpt Chuyên Hùng vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011)

Câu 22: mang đến 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7slovenija-expo2000.comN phản bội ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là :

A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008)

Câu 23: Cho 1 mol amino axit X làm phản ứng với dung dịch HCl (dư), chiếm được m­1 gam muối bột Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với hỗn hợp NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Cách làm phân tử của X là:

A. C4H10slovenija-expo2000.comN2. B. C4H8O4N2. C. C5H9O4N. D. C5H11slovenija-expo2000.comN.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2009)

Câu 24*: cho 0,16 mol axit A phản bội ứng toàn diện với 160 ml dung dịch HCl 1M, nhận được 22,32 gam muối. Mặt khác, cho 1,03 gam A phản nghịch ứng vừa với hỗn hợp KOH, chiếm được 1,41 gam muối hạt khan. Số CTCT của A là:

A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.

Câu 25: Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M với AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch làm cho khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Trọng lượng sắt vẫn phản ứng là

A. 2,16 gam. B. 0,84 gam. C. 1,72 gam. D. 1,40 gam.

(Đề thi tuyển sinh Đại học tập khối B năm 2009)

Câu 26: cho 8 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Mg với Fe chức năng với hỗn hợp CuSO4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn B cùng dung dịch D. đến dung dịch D công dụng với dung dịch NaOH dư, lọc với nung kết tủa bên cạnh không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 8 gam oxit. Phần trăm trọng lượng của sắt trong tất cả hổn hợp A là :

A. 35%. B. 30%. C. 70%. D. 65%.

Câu 27: cho 50 gam hỗn hợp MgCO3 cùng BaCO3 chức năng với dung dịch H2SO4, thu được m gam hóa học rắn A, hỗn hợp B cất 12 gam muối cùng 4,48 lít khí Cslovenija-expo2000.com (đktc). Giá trị của m là :

A. 45,2. B. 57,2. C. 64. D. 66,2.

Câu 28: đến 19,2 gam hỗn hợp Fe3O4, FexOy chức năng với vừa không còn 180 ml hỗn hợp H2SO4 2M (loãng), thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối bao gồm trong X là :

A. 30,4. B. 24. C. 48. D. 52.

(Đề thi test Đại học tập – trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong – nam giới Định, năm học 2012 – 2013)

Câu 29*: hòa tan hết 26,43 gam các thành phần hỗn hợp bột A bao gồm Mg, Al, Al2O3 cùng MgO bởi 795 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm HCl 0,5M cùng H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau bội phản ứng thu được dung dịch X cùng 4,368 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được khối lượng muối khan là

A. 95,92 gam. B. 86,58 gam. C. 100,52 gam. D. 88,18 gam.

Câu 30*: chia 9,6 gam láo lếu hợp tất cả CuO với Fe2O3 thành 2 phần cân nhau : Phần 1 làm phản ứng với 100 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn các thành phần hỗn hợp thu được 8,1 gam hóa học rắn. Phần 2 phản ứng với 200 ml dung dịch HCl x (mol/l), cô cạn hỗn hợp thu được 9,2 gam hóa học rắn. Giá trị của x và tỷ lệ về trọng lượng CuO tương ứng là

A. 1,2 và 33,33%. B. 0,5 cùng 33,33%. C. 0,5 và 66,66%. D. 1,2 với 66,66%.

(Đề thi dự bị tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Câu 31: Hòa chảy 14 gam hỗn hợp 2 muối bột M2CO3 với RCO3 bởi dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp A với 0,672 lít khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp A thì nhận được m gam muối hạt khan. M có mức giá trị là :

A. 16,33 gam. B. 14,33 gam. C. 9,265 gam. D. 12,65 gam.

Câu 32: Hòa tan không còn 23,2 gam các thành phần hỗn hợp rắn X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HCl loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được 45,2 gam muối bột khan. Trường hợp khử trọn vẹn lượng X trên sẽ thu được bao nhiêu gam sắt?

A. 11,6. B. 11,2. C. 16,8. D. 12,8.

(Đề thi thử đh lần 4 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học Vinh, năm học 2011 – 2012)

Câu 33: hỗn hợp X có NaBr và NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X rã trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được sút 7,05 gam. Giả dụ sục khí clo dư vào hỗn hợp A, làm phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch thấy trọng lượng muối khan bớt 22,625 gam. Nguyên tố % trọng lượng của một hóa học trong hỗn hợp X là

A. 47,8%. B. 64,3%. C. 35,9%. D. 39,1%.

(Đề thi thử Đại học tập lần 1 – trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, năm học 2009 – 2010)

Câu 34: mang đến dung dịch đựng 6,03 gam hỗn hợp có hai muối NaX với NaY (X, Y là nhì nguyên tố có trong tự nhiên, ở nhị chu kì liên tục thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của NaX trong hỗn hợp ban sơ là

A. 58,2%. B. 52,8%. C. 41,8%. D. 47,2%.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối B năm 2009)

Câu 35: Sau khi đưa một thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm đi 5 ml (biết các thể tích đo ở thuộc điều kiện). Thể tích oxi vẫn tham gia bội phản ứng là bao nhiêu ?

A. 14 ml. B. 16 ml. C. 17 ml. D. 15 ml.

Câu 36*: tất cả hổn hợp X gồm Sslovenija-expo2000.com với slovenija-expo2000.com tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 28. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối đối với X bằng 16/13. Hiệu suất của phản nghịch ứng tổng thích hợp SO3 là

A. 62,5%. B. 75,0%. C. 50,0%. D. 60,0%.

(Đề thi thử đh lần 2 – trung học phổ thông Chuyên – Đại học Vinh, năm học tập 2012 – 2013)

Câu 37: ngâm một lá Mg sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp Cu(NO3)2, sau một thời hạn người ta nhấn thấy trọng lượng của lá sắt kẽm kim loại đó tăng 1 gam so với ban đầu. Trọng lượng của Cu kim loại đã dính lên mặt phẳng của lá kim loại đó là (giả thiết rằng toàn bộ Cu bị đẩy ra khỏi muối đã dính hết vào lá Mg kim loại)

A. 1,60 gam. B. 1,28 gam. C. 1,20 gam. D. 2,40 gam.

(Đề thi test Đại học lần 1 – thpt Chuyên Bắc Ninh, năm học 2008 – 2009)

Câu 38: Cho m gam bột Zn vào 500 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng dung dịch tạo thêm 9,6 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Quý hiếm của m là :

A. 32,50. B. 20,80. C. 29,25. D. 48,75.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Câu 39: Nhúng một thanh kẽm và một thanh fe vào và một dung dịch CuSO4. Sau một thời hạn lấy nhì thanh sắt kẽm kim loại ra thấy vào dung dịch còn lại có nồng độ mol ZnSO4 bởi 2,5 lần mật độ mol FeSO4. Phương diện khác, trọng lượng dung dịch bớt 2,2 gam. Khối lượng đồng bám lên thanh kẽm và dính lên thanh sắt thứu tự là :

A. 12,8 gam; 32 gam. B. 64 gam; 25,6 gam.

C. 32 gam; 12,8 gam. D. 25,6 gam; 64 gam.

Câu 40: cho 2,7 gam tất cả hổn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với hỗn hợp CuSO4. Sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y với 2,84 gam chất rắn Z. Cho tổng thể Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau thời điểm các phản ứng dứt thì cân nặng chất rắn bớt 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ đựng một muối duy nhất. Phần trăm trọng lượng của fe trong X là :

A. 58,52%. B. 51,85%. C. 48,15%. D.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 10 Chương 3 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 3 Có Đáp Án

41,48%.

(Đề thi tuyển chọn sinh Đại học khối A năm 2011)

Mời các thầy cô và những em tải về file word tại đây pp3 – tăng giảm khối lượng

Website còn có bài tập trắc nghiệm cho toàn bộ các chương – công ty đề của cả 3 khối, những thầy cô và các em rất có thể xem rõ ràng từng khối lớp tại những link sau