Cách tính năng lượng điện trở của dây dẫn kim loại hay, cụ thể Vật lí lớp 11 với không hề thiếu lý thuyết, cách thức giải và bài xích tập có lời giải cho tiết sẽ giúp đỡ học sinh thế được phương pháp tính điện trở của dây dẫn sắt kẽm kim loại hay, bỏ ra tiết


Cách tính điện trở của dây dẫn sắt kẽm kim loại hay, chi tiết

Phương pháp và Ví dụ

Điện trở của vật dẫn có thể được tính theo công thức:

*

Trong đó:

• ρ là điện trở suất (Ω.m)

• l là chiều dài vật dẫn (m)

• S là tiết diện thẳng của dây dẫn (m2)

Ví dụ 1:Một đường ray xe cộ điện bằng chất liệu thép có diện tích tiết diện bằng 56 cm2. Hỏi năng lượng điện trở của đường ray lâu năm 10 km bởi bao nhiêu ? cho biết thêm điện trở suất của thép bởi 3.10-7Ω.m

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

Ví dụ 2:Một dây dẫn có 2 lần bán kính 1mm, chiều dài 2m và điện trở 50 mΩ. Hỏi năng lượng điện trở suất của đồ dùng liệu?

Hướng dẫn:

Trước tiên ta tính diện tích s tiết diện của dây dẫn:

*

*

*

Ví dụ 3:Đường kính của một dây sắt bằng bao nhiêu nhằm nó có cùng năng lượng điện trở như một dây đồng có 2 lần bán kính 1,20 mm và cả nhì dây gồm cùng chiều dài. Cho biết thêm điện trở suất của đồng và sắt thứu tự là 9,68.10–8Ω.m; 1,69.10–8Ω.m.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở suất lớp 11

Hướng dẫn:

Gọi d1và d2là đường kính của dây sắt với dây đồng.

Gọi S1và S2là diện tích s tiết diện của dây sắt cùng dây đồng.

Điện trở của nhị dây theo lần lượt là:

*

Hai dây bao gồm cùng điện trở và chiều dài nên:

*

Từ (1) và (2) ta có:

*

Ví dụ 4:Một vươn lên là trở nhỏ chạy tất cả điện trở lớn số 1 là 150Ω. Dây điện trở của đổi thay trở là một kim loại tổng hợp nicrom bao gồm tiết diện 0,11mm2và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2,5cm. Biết năng lượng điện trở suất của nicrom là 1,1.10-6Ωm

a) Tính số vòng dây của biến hóa trở này.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Trang 3, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Tuần 1

b) Biết mẫu điện lớn số 1 mà dây có thể chịu được là 2A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu dây này một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để thay đổi trở không trở nên hỏng.

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

Chiều dài của dây là:

*

+ Chiều lâu năm một vòng quấn: C = 2πR = πd = 0,0785m

+ Số vòng quấn:

*
vòng

b) Điện trở lớn nhất của trở nên trở là R0= 150Ω. Phải hiệu năng lượng điện thế phệ nhất hoàn toàn có thể đặt vào biến chuyển trở là: Umax= Imax.R0= 2.150 = 300V