Bạn đang tìm hiểu về phương pháp tính thể tích của những hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chópthể tích khối lăng trụ các bạn đón xem để áp dụng giải bài tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính khối nón


1. Giải pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn và lấy quý giá của π là 3,14. Hình nón thường chạm mặt nhất có mặt đáy là hình tròn. Khi ấy nếu r là chào bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích mặt dưới nhân với độ cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương pháp chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức V=1/3.S.h các chúng ta có thể ứng dụng nó.

1. Cách tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( tức là khoảng bí quyết giữa 2 phương diện phẳng chứa 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong số ấy B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Có thể nói thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> trường hợp một hình tròn trụ tròn có nửa đường kính đáy là r và chiều cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong những số đó a là chiều dài, b là chiều rộng và h là chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> công thức tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích khía cạnh cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối ước (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 6 : Tính Tương Đối Của Chuyển Động

Chúc chúng ta học thật tốt bộ môn toán này nhé.