1. Phương pháp phát âm từ content2. Content nghĩa là gì3. Ví dụ áp dụng từ content trong câu4. Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với content4.1. Đồng nghĩa với content4.2. Trái nghĩa với content5. Tham khảo
Không chỉ giúp bạn biết content nghĩa là gì mà bài viết này vẫn gúp chúng ta biết được cách phát âm và áp dụng từ nội dung sao mang lại đúng qua các ví dụ...

Bạn đang xem: Content đi với giới từ gì

Cùng tham khảo:

Cách phân phát âm từ content

UK
: kənˈtentUS: kənˈten

content nghĩa là gì

Danh trường đoản cú (1)content (đếm được với không đếm được; số nhiều contents)1. (Thường số nhiều) Nội dung.the contents of a letter — văn bản một bức thư the content of a website — hình ảnh, video, nhạc với text của một website2. (Không đếm được?) mức độ chứa, sức đựng, dung tích, dung tích (bình, hồ, ao...); thể tích (khối đá...); diện tích, mặt phẳng (ruộng...).the nội dung of a cask — dung tích một dòng thùng3. Lượng, phân lượng.the sugar content per acre of beer — lượng con đường thu hoạch trên một mẫu mã Anh củ cải the ester nội dung of an oil — (phân) lượng este trong một hóa học dầuThành ngữtable of contents:Danh từ (2)content (số nhiều contents)1.(Không đếm được?) Sự bởi lòng, sự vừa lòng, sự hài lòng, sự vừa ý, sự toại nguyện, sự mãn nguyện, sự thoả mãn.play to your heart's content — chơi đến đã; chơi mang đến thoả mãn; chơi vừa ý mãn ý2. Sự bỏ phiếu thuận (thượng nghị viện Anh).

Xem thêm: Alu ( Bộ Số Học Và Logic Làm Nhiệm Vụ, Bài 3: Giới Thiệu Về Máy Tính


Ví dụ thực hiện từ content trong câu

I was just content to see my daughter in such a stable relationship but a grandchild, that really was the icing on the cake.I'd be nội dung with a modest income.He's quite nội dung living on his own.I'm content to sit at the back.They were nội dung with second hand clothes.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa cùng với content

Đồng nghĩa với content

Danh trường đoản cú (1)matter, motif, motive, question, subject, theme, topicTính từcontented, gratified, happy, pleased, satisfiedĐộng từagree (with), delight, feast, gas , glad , gladden, gratify, please, pleasure, rejoice, satisfy, suit, warmDanh trường đoản cú (2)contentedness, contentment, delectation, delight, enjoyment, gladness, gratification, happiness, pleasure, relish, satisfaction

Trái nghĩa với content

Tính từdiscontent, discontented, displeased, dissatisfied, malcontent, malcontented, unhappyĐộng từdispleaseDanh từ(2)discontent, discontentedness, discontentment, displeasure, dissatisfaction, unhappiness