Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản nghịch ứng chất hóa học về kim loại với axit. Rộng nữa đây là phản ứng lão hóa khử nên cũng khá được vận dụng rất nhiều vào đề thi. slovenija-expo2000.com mời chúng ta và các em thuộc tìm hiểu chi tiết về làm phản ứng này.

Bạn đang xem: Cu hno3 loãng dư

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng chế tạo ra sản phẩm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều khiếu nại phản ứng

– kim loại đồng

– hỗn hợp HNO3 loãng 

– Điều kiện phản ứng: không có.

Tiến hành bội phản ứng

– cho vào ống nghiệm 1 mang lại 2 lá đồng, nhỏ dại từ từ hoàn toản dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng màu đỏ (Cu) tan dần dần trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, ống nghiệm gửi sang màu xanh lá cây (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và gồm khí NO bay ra.

Phương trình bội phản ứng và cân bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình dường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khi cân bằng với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng nhận biết: 

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch cùng sủi bọt khí vì khí gray clolor đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng sinh sản thành NO.

– lưu giữ ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được đa số các kim loại, nhắc cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu hèn như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì chế tạo thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng hiện ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng hiện ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng có mặt khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ độ.

*
Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X với V lít các thành phần hỗn hợp khí tất cả NO và NO2 (đktc). Mang lại X chức năng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc quăng quật kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam hóa học rắn. Giá trị V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– chất rắn Z tất cả KNO3 với KOH(dư). Khi nung Z ta chiếm được KNO2 cùng KOH(dư). Theo đề ta gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 chiếm được 1,12 lít hỗn hợp khí NO cùng NO2 (đktc) bao gồm tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Quý hiếm của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng lạ quan gần cạnh được khi cho Cu vào hỗn hợp HNO3 đặc là A. Dung dịch rời sang màu kim cương và bao gồm khí gray clolor đỏ thoát ra B. Dung dịch rời sang màu nâu đỏ và tất cả khí màu xanh da trời thoát ra C. Dung dịch chuyển sang màu xanh da trời và bao gồm khí không màu thoát ra D. Dung di chuyển sang blue color và bao gồm khí màu nâu đỏ bay ra

Bài 4. Khi kết hợp hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối th-nc có độ đậm đặc 27,21%. Sắt kẽm kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là những số nguyên, buổi tối giản của toàn bộ các hóa học trong phương trình phản nghịch ứng thân Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam láo hợp có Al và Mg tan hết trong dung dịch axit HNO3 loãng, đun cho nóng nhẹ tạo thành dung dịch X với 448 ml (đo sinh sống 354,90 K với 988 mmHg) tất cả hổn hợp khí Y khô bao gồm 2 khí không màu, không thay đổi màu sắc trong ko khí. Tỷ khối của Y đối với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Làm khan X một cách cảnh giác thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến trọng lượng không thay đổi thu được 3,84 gam hóa học rắn T. Tính quý giá của m

Bài 7. đến 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được hỗn hợp A cùng 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm NO2 với NO (đo sinh hoạt đktc).

a) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B so với H2.

b) Tính mật độ mol những chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A (gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Phức Thường Dùng, Công Thức Tính Nhanh Số Phức

Nếu đến 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau thời điểm phản ứng dứt thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu tính năng hết cùng với 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khi phản ứng xong thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất và dung dịch B.Tính cân nặng muối thu được lúc cô cạn hỗn hợp B. Chọn lời giải đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, gồm khí NO bay ra. Để hòa hợp vừa hết hóa học rắn, nên thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng có thể có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội phản ứng Cu HNO3 loãng tạo ra dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO bay ra cùng nước. Những em nên chú ý phản ứng của sắt kẽm kim loại với HNO3, bởi HNO3 là axit mạnh, gồm tính khử mạnh, nên sẽ khởi tạo ra sản phẩm sinh ra các khí khác biệt thi biến hóa điều kiện cùng tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của slovenija-expo2000.com giúp những em áp dụng và làm bài tập tốt.