Cho những phản ứng sau : (1) nhiệt độ phân Cu(NO3)2; (2) nhiệt phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) nhiệt độ phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Những phản ứng tạo nên được N2 là

Lời giải của GV slovenija-expo2000.com

(1) 2Cu(NO3)2 $xrightarrowt^o$ 2CuO + 4NO2 + O2

(2) NH4NO2 $xrightarrowt^o$ N2 + 2H2O

(3) 2NH3 + 5/2O2 $xrightarrowt^o,xt$ 2NO + 3H2O

(4) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

(5) NH4Cl $xrightarrowt^o$ NH3 + HCl

(6) 2NH3 + 3CuO $xrightarrowt^o$ N2 + 3Cu + 3H2O

Đáp án nên chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi bị sức nóng phân hàng muối nitrat nào tiếp sau đây cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit với oxi ?

Tiến hành sức nóng phân trọn vẹn 1 mol hóa học rắn nào sau đây mà trọng lượng chất rắn thu được sau làm phản ứng là lớn nhất ?

Khi cho sắt kẽm kim loại Fe bội phản ứng với HNO3 chế tác thành tà khí hại. Phương án nào xử lý cực tốt để chống độc hại môi trư­ờng ?

Trong phòng phân tách HNO3 được pha trộn theo bội phản ứng sau :

NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4

Phản ứng trên xẩy ra là bởi :

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều khiếu nại sau :

X + Y → không xảy ra phản ứng

X + Cu → không xảy ra phản ứng

Y + Cu → không xẩy ra phản ứng

X + Y + Cu → xẩy ra phản ứng

X, Y là muối bột nào dưới đây ?

Cho các dung dịch :

X1 : hỗn hợp HCl

X2 : dung dịch KNO3

X3: hỗn hợp HCl + KNO3

X4 : hỗn hợp Fe2(SO4)3


READ: C6H12O6 Là Gì ? Glucose Là Lý Thuyết cấu tạo Phân Tử

Các hỗn hợp không thể hòa tan được bột Cu là :

Cho những mệnh đề sau :

1) những muối nitrat đông đảo tan nội địa và hầu như là chất điện li mạnh.

Bạn đang xem: Khi nhiệt phân muối cu(no3)2 thu được các sản phẩm nào? cu(no2)­2 , o2 cu(no2)­2, no2, o2 cuo, no2, o2 cu, no2, o2

Đang xem:

2) Ion NO3- tất cả tính thoái hóa trong môi trường thiên nhiên axit.

3) khi nhiệt phân muối hạt nitrat rắn ta mọi thu được khí NO2.

4) hầu như muối nitrat đông đảo bền nhiệt.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Truyện An Duong Vuong Va Mi Chau Trong Thuy, Soạn Bài Truyện An Dương Vương Và Mị Châu

Các mệnh đề đúng là :

Cho các phản ứng sau : (1) nhiệt độ phân Cu(NO3)2; (2) sức nóng phân NH4NO2; (3) NH3 + O2 (t0, xt); (4) NH3 + Cl2; (5) sức nóng phân NH4Cl; (6) NH3 + CuO. Những phản ứng tạo nên được N2 là

Đem nung một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian thì tạm dừng làm nguội rồi cân thấy cân nặng giảm 0,54 gam. Khối lượng muối đã trở nên nhiệt phân là

Nhiệt phân không còn 9,4 gam một muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại M được 4 gam hóa học rắn là oxit kim loại. Sắt kẽm kim loại M là

Nung nóng không còn 27,3 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm NaNO3 với Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ khí chiếm được vào H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) cất cánh ra. Khối lượng Cu(NO3)2 trong X là

Nhiệt phân một lượng AgNO3 được hóa học rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể Y vào một trong những lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho tổng thể X vào Z, X chỉ tan 1 phần và bay ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X vẫn phản ứng là


READ: H2S + Kmno4 + H2So4 = S + Mnso4 + K2So4 + H2O, Kmno4 + H2So4 + H2S = K2So4 + Mnso4 + H2O + S

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường xuất hiện khí độc NO2. Để tinh giảm khí NO2 bay ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng

(a) bông khô

(b) bông tất cả tẩm nước

(c) bông tất cả tẩm nước vôi trong

(d) bông có tẩm giấm ăn

Trong 4 phương án trên, biện pháp có công dụng nhất là:

Hòa tan hoàn toàn m gam P2O5 vào dung dịch đựng 0,7 mol NaOH, sau bội phản ứng thu được dung dịch chỉ đựng 2,1033m gam muối. Tỉ trọng mol của P2O5 và NaOH sớm nhất với:

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa đơn vị Intracom – è Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.


Post navigation


Previous: công thức Tính Suy Dinh Dưỡng nhờ vào Z, bí quyết Phân các loại Suy Dinh Dưỡng
Next: Silver Chloride – Silver(I) Chloride